LVV promoot zorgvuldig gebruik antibiotica binnen veehouderij

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) promoot een zorgvuldig gebruik van antibiotica binnen de veehouderij om risico’s van resistentieontwikkeling te beteugelen.

LVV, vertegenwoordigers van de pluimveesector en Surinaamse dierenartsen hebben gedurende een bewustwordingsworkshop “Antimicrobiële Resistentie” deze problematiek nader besproken.

De resultaten van een onderzoek van LVV naar multiresistente Salmonellabacteriën binnen de sector zijn tevens gepresenteerd tijdens de workshop.

Net zoals vrijwel alle andere landen, heeft ook de veehouderij in Suriname reeds te maken met dit probleem. De overheid, veehouders, dierenartsen, importeurs en verkopers van diergeneesmiddelen en veevoerfabrikanten spelen allen een belangrijke rol bij het gevecht tegen anti-microbiële resistentie.

LVV heeft middels enkele presentaties over de hiertoe relevante standaarden van Wereld Organisatie voor Diergezondheid (OIE) en de World Health Organization (WHO), de verantwoordelijkheden van de veehouders en de dierenartsen extra belicht.

Antibiotica dient alleen op voorschrift van een dierenarts toegediend te worden aan dieren. De instructies van de dierenarts, betreffende de duur van de behandeling en het aanhouden van wachttijden dienen strikt opgevolgd te worden. Antibiotica zijn het effectiefst indien de toediening gepaard gaat met een goede veterinaire zorg.

Aan de aanwezigen is het belang van het treffen van bio-veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ziekten op het veebedrijf voorgehouden. Ook bij de aanpak van anti-microbiële resistentie is voorkomen beter dan genezen.

Antibiotica zijn geneesmiddelen die gebruikt worden voor het behandelen van bacteriële infecties, zowel bij mensen als dieren. Overmatig en verkeerd gebruik van deze kostbare medicijnen binnen de veehouderij kan het ontstaan van resistente bacteriën op de veebedrijven teweegbrengen. Infecties bij vee, veroorzaakt door resistente bacteriën, zijn heel moeilijk te behandelen. De resistente bacteriën kunnen ook de mens ziek maken.

De veehouder loopt een extra risico besmet te raken met resistente bacterie die zich op zijn bedrijf bevinden. Ook via het nuttigen van vlees en andere producten afkomstig van gecontamineerde veeteeltbedrijven kunnen de anti-bioticaresistente bacteriën bij de mens terecht komen en voor moeilijk te behandelen infecties zorgen.

Vanwege de omvang van het probleem heeft de World Health Organization (WHO) Antibiotica Resistentie tot een mondiale bedreigingen voor de volksgezondheid uitgeroepen.

Alle lidlanden van de WHO hebben zich eraan gecommitteerd om volgens een nationaal plan van aanpak acties te ondernemen tegen anti-microbiële resistentie.

Delen:

Meer nieuws

Bosinventarisatietraining voor Bigi Poika

De gemeenschap van het Inheems dorp Bigi Poika heeft een bosinventarisatie training gevolgd, die verzorgd werd door medewerkers van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB)….

Delen:

Tamarin denkt aan wederopbouw

De gemeenschap van Tamarin wil werken aan wederopbouw van het dorp. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft…

Delen:

Minister Dikan samen met granmans naar Ghana

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) is samen met Albert Aboikoni (granman Saamaka), Lesley Valentijn (granman Matawai) en John Lesina (hoofdkapitein Ndjuka) afgereisd naar…

Delen:

Bonden binnen OWT&C roeren zich

De besturen van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM), Werknemers Organisatie Luchtvaart (WOL), Bond Personeel Sluizen en Gemalen (BPSG) en de Werknemers Organisatie Openbare Werken…

Delen:

Vier vreemdelingen opgesloten

De politie van regio West heeft vorige week vrijdag tijdens een verkeerscontrole, een autobestuurder staande gehouden aan de Mr. P Chandi Shawweg. In het voertuig…

Delen:

“BEP strijkt neer in Commewijne”

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) heeft zich met de installatie van een kern in Makreabo gevestigd in Commewijne. Delen:

Delen:

SWM betreurt negatieve berichtgeving

Op Facebook en Whatsapp circuleert er een bericht als zou het water van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zijn besmet. Delen:

Delen:
Scroll Up