Lio Kuutu voor ontwikkeling Saamaka gebied

De voorbereidingen voor een Lio Kuutu (volksvergadering met gezagsdragers en genodigden) te Asindo’opo zijn in volle gang. Gaama Albert Aboikoni wil van 25 tot 28 oktober overleg plegen met de vertegenwoordiging van alle Lo’s en genodigden over het te volgen beleid inzake de ontwikkeling van het Saamaka gebied. Daartoe worden de gezagsdragers en de vertegenwoordigers van functionele groepen en organisaties van alle dorpen uitgenodigd.

De belangrijkste vraag van de volksvergadering is hoe een Saamaka economie kan worden gecreëerd die een substantiële ondersteuning kan leveren aan de Surinaamse natie.

Bij de keuze voor economische activiteiten zal prioriteit worden gegeven aan het behoud van de Saamaka cultuur en het in stand houden van de natuurlijke leefomgeving en levensvoorwaarden van de stam. Hiermee eert en respecteert de stam de autonomie van de Saamaka Lio. Een autonomie waarvoor vele van hun voorouders hun leven hebben geofferd.

Volgens Gaama Aboikoni is het geen geheim meer dat wij allen wereldwijd voor immense uitdagingen komen te staan. Bijvoorbeeld kan iedereen al merken dat de klimaatsverandering nu al plaatsvindt. De problemen met betrekking tot voedselvoorziening zullen de komende jaren enkel toenemen.

Toenemende perioden van droogte of juist van te grote regenval zullen steeds meer optreden. Dit brengt de landbouw in het binnenland in problemen. De recente vergadering van het IPCC (Klimaatpanel van de VN) in New York toonde al aan dat dit vooral te wijten is aan door de mens verrichte activiteiten.

Meer nog dan dit aan de mens in zijn algemeenheid te wijten, gaat Gaama Aboikoni er van uit dat de grote boosdoener het ontwikkelingsmodel is dat eeuwenlang door de kolonisator werd toegepast en in vele landen van de wereld nog steeds opgang vindt. Net zoals de Inheemsen en eerste vrijheidsstrijders geweigerd hebben deel te nemen aan dat mensonterende model van uitbuiting en plundering van hun gebieden, wil ook Gaama Albert zich daarvan distantiëren.

De oplossing ligt volgens hem in het creëren van werkzame modellen die aantonen dat ecologisch verantwoorde economie gekoppeld aan rechtvaardige welvaartsspreiding mogelijk zijn. Hiervoor wil hij tijdens de Lio Kuutu ook aandacht schenken door juiste voorlichting te geven en samen na te gaan welke nieuwe en betere methoden nu al kunnen worden ingezet om het voortbestaan van de stam en de natuur te garanderen.

Tijdens de week voorafgaand aan de Lio Kuutu zal de Gaama uitgebreid besprekingen voeren met vertegenwoordigers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, internationale organisaties en NGO’s en bedrijven. Hierdoor zal duidelijk worden voor welke trajecten directe ondersteuning mogelijk is.

Na de Lio Kuutu wil de Gaama de besprekingen met de Surinaamse regering verderzetten om te komen tot de meest efficiënte benadering voor het tijdens de kuutu bepaalde beleid.

De taak om zowel de Saamaka hun leefomgeving in stand te houden en gelijktijdig een bloeiende economie te kunnen initiëren is immers niet voor een enkeling weggelegd.

Gaama Aboikoni benadrukt dat dit een taak van ons allen in Suriname is en nodigt daartoe alle gezagsdragers en vertegenwoordigers van Saamaka organisaties uit om deel te nemen aan deze Lio Kuutu te Asindo’opo.

Meer nieuws

First lady doneert weer

“Het geeft ons meer motivatie om harder te werken voor hetgeen wij gaan doen in Amerika”, zegt Donovan Dongo na een donatie van first lady…

QuikScan douane aanleiding CLAD-onderzoek

Op basis van recente ontwikkelingen bij de douanedienst heeft de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in december 2018 een QuickScan laten uitvoeren door een speciaal…

WTO-delegatie bezoekt Suriname

Vanwege de World Trade Organisation (WTO) Trade Policy Review (TPR) heeft een team van deskundigen van het WTO-secretariaat een werkbezoek gebracht aan Suriname.

Arbeid stimuleert klein-ondernemerschap

Volgens de taakstelling van het ministerie van Arbeid is het stimuleren van klein-ondernemerschap een van de manieren om in te spelen op de vraag naar…

Agressieve echtgenoot opgesloten

De 33-jarige Faizel R. is op donderdag 7 februari door de politie van Livorno ingesloten voor bedreiging van zijn echtgenote.

‘Racisme is een Amerikaans probleem’

Redactie GFC Nieuws — “Ja, president Donald Trump is een racist, daar bestaat geen twijfel over. Maar zoals we hebben gezien, gedragen ook Democraten zich…

Scroll Up