Lio Kuutu voor ontwikkeling Saamaka gebied

De voorbereidingen voor een Lio Kuutu (volksvergadering met gezagsdragers en genodigden) te Asindo’opo zijn in volle gang. Gaama Albert Aboikoni wil van 25 tot 28 oktober overleg plegen met de vertegenwoordiging van alle Lo’s en genodigden over het te volgen beleid inzake de ontwikkeling van het Saamaka gebied. Daartoe worden de gezagsdragers en de vertegenwoordigers van functionele groepen en organisaties van alle dorpen uitgenodigd.

De belangrijkste vraag van de volksvergadering is hoe een Saamaka economie kan worden gecreëerd die een substantiële ondersteuning kan leveren aan de Surinaamse natie.

Bij de keuze voor economische activiteiten zal prioriteit worden gegeven aan het behoud van de Saamaka cultuur en het in stand houden van de natuurlijke leefomgeving en levensvoorwaarden van de stam. Hiermee eert en respecteert de stam de autonomie van de Saamaka Lio. Een autonomie waarvoor vele van hun voorouders hun leven hebben geofferd.

Volgens Gaama Aboikoni is het geen geheim meer dat wij allen wereldwijd voor immense uitdagingen komen te staan. Bijvoorbeeld kan iedereen al merken dat de klimaatsverandering nu al plaatsvindt. De problemen met betrekking tot voedselvoorziening zullen de komende jaren enkel toenemen.

Toenemende perioden van droogte of juist van te grote regenval zullen steeds meer optreden. Dit brengt de landbouw in het binnenland in problemen. De recente vergadering van het IPCC (Klimaatpanel van de VN) in New York toonde al aan dat dit vooral te wijten is aan door de mens verrichte activiteiten.

Meer nog dan dit aan de mens in zijn algemeenheid te wijten, gaat Gaama Aboikoni er van uit dat de grote boosdoener het ontwikkelingsmodel is dat eeuwenlang door de kolonisator werd toegepast en in vele landen van de wereld nog steeds opgang vindt. Net zoals de Inheemsen en eerste vrijheidsstrijders geweigerd hebben deel te nemen aan dat mensonterende model van uitbuiting en plundering van hun gebieden, wil ook Gaama Albert zich daarvan distantiëren.

De oplossing ligt volgens hem in het creëren van werkzame modellen die aantonen dat ecologisch verantwoorde economie gekoppeld aan rechtvaardige welvaartsspreiding mogelijk zijn. Hiervoor wil hij tijdens de Lio Kuutu ook aandacht schenken door juiste voorlichting te geven en samen na te gaan welke nieuwe en betere methoden nu al kunnen worden ingezet om het voortbestaan van de stam en de natuur te garanderen.

Tijdens de week voorafgaand aan de Lio Kuutu zal de Gaama uitgebreid besprekingen voeren met vertegenwoordigers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, internationale organisaties en NGO’s en bedrijven. Hierdoor zal duidelijk worden voor welke trajecten directe ondersteuning mogelijk is.

Na de Lio Kuutu wil de Gaama de besprekingen met de Surinaamse regering verderzetten om te komen tot de meest efficiënte benadering voor het tijdens de kuutu bepaalde beleid.

De taak om zowel de Saamaka hun leefomgeving in stand te houden en gelijktijdig een bloeiende economie te kunnen initiëren is immers niet voor een enkeling weggelegd.

Gaama Aboikoni benadrukt dat dit een taak van ons allen in Suriname is en nodigt daartoe alle gezagsdragers en vertegenwoordigers van Saamaka organisaties uit om deel te nemen aan deze Lio Kuutu te Asindo’opo.

Meer nieuws

Vooraanmelding HBO-ambtenaren gestart

De vooraanmeldingen voor de opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement zijn begonnen en loopt tot en met 24 oktober. Ambtenaren die de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (V.A.A.O.)…

Geen aandacht voor slachtoffertjes Saoedi’s:

Kinderen van Jemen hopen op zelfde internationale reactie als bij Khashoggi-incident   In augustus eiste de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een “geloofwaardig en transparant…

Politieambtenaar neergeschoten

Een politieagent is vanmorgen omstreeks 07.10 uur aan de Martin Luther Kingweg (MLK) neergeschoten door vermoedelijk een rover. De politieman die op de motorfiets het…

Algehele afsluiting Coesewijnebrug

De herstelwerkzaamheden aan de Coesewijnebrug en de toerit die aan weerskanten leidt naar de brug zijn eerder dan gepland vergevorderd, waardoor nu een aanvang zal…

Moskeegangers jarenlang weg kwijt

Trouwe bezoekers van de moskee in het Turkse dorp Sugoren kwamen tot een schokkende ontdekking: zij baden al 37 jaren in de verkeerde richting. Bij…

ASHU hekelt onrust in houtsector

In een open brief aan de regering en met name de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid, vraagt de Algemene Surinaamse Hout Unie (ASHU)…

Rijstbedrijf te Wageningen maakt doorstart

Het rijstbedrijf te Wageningen bekend als SML maakte gisteren onder de naam WSG-Rijstfabriek Wageningen een doorstart. President Desire Bouterse was vergezeld van een regeringsdelegatie aanwezig…

BaZo-kaarten verstrekt in Wageningen

De bewoners van Wageningen zijn woensdag in hun eigen district voorzien van Basiszorg(BaZo) kaarten. President Desi Bouterse die ook aanwezig was tijdens dit bijzonder moment,…

NH viert 60-jarig bestaan met expo

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zal door middel van een expo gedurende drie dagen laten zien welke rol zij vervult binnen de samenleving. Deze…

15-jarige voetganger doodgereden

De 15-jarige Fernando Schattevo werd woensdagmiddag doodgereden aan de Oost-Westverbinding. De jongen die de straat overstak, werd ter hoogte van km 35 geschept door een…

Pand te Latour gesloopt door OWT&C

De afdeling Bouw – en Woningtoezicht (BWT) van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft sloopwerkzaamheden verricht in het resort Latour. De werkzaamheden…

Personeel SBB in actie

Sinds dinsdag omstreeks 9.00 uur is het personeel van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) overgegaan tot actievoeren. Aanleiding voor de actie zijn de CAO-onderhandelingen die…

54-jarige inbreker in de kraag gevat

De politie van het ressort Geyersvlijt heeft de 54-jarige inbreker, Harvey K., maandag aangehouden. Met anderen zou hij op maandag 8 oktober een inbraak hebben…

Nieuw ID-kaartsysteem in de maak

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) start binnenkort met de introductie van het nieuwe ID-kaartsysteem. In dit kader is het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)…

Omstander houdt telefoondief aan

Een omstander heeft de 21-jarige Cherry S. zondagochtend aangehouden aan de Prinsessestraat. Hij wordt verdacht van telefoondiefstal. Een vrouw had eerder op de dag aangifte…

Scroll Up