Linus Diko officieel president-directeur Grassalco

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft de benoeming van Linus Diko tot nieuwe president-directeur van Grassalco bekrachtigd.

Diko volgt daarmee officieel Sergio Akiemboto op, die nu minister van Natuurlijke Hulpbronnen is.

Tot nieuwe president-commissaris is benoemd Natalie Accord-Liu. Deze functie werd tot donderdag bekleed door Diko, die ook waarnam als president-directeur.

De overige leden van de nieuwe raad van commissarissen (RvC) zijn: Paul Misdjan, Felicety Bemmel, Kenneth Goenopawiro en Lesley Winter. Goenopawiro en Winter zijn nieuw in de raad. Ex-RvC-lid Karuna Bhoendie is op eigen verzoek teruggetreden. Akiemboto en Diko bedankten haar voor bewezen diensten en wensten de nieuwe RvC veel succes toe.

De bewindsman heeft de raad gevraagd de weg die het Staatsmijnbouwbedrijf jaren terug is ingeslagen, voort te zetten. “Ik verwacht dat u Grassalco verder zal laten groeien dan wat mijn bijdrage is geweest als directeur.”

Jaarverslagen

De Staat Suriname is de enige aandeelhouder van het Staatsmijnbouwbedrijf en werd tijdens de AvA vertegenwoordigd door minister Akiemboto. Op de meeting zijn ook de jaarverslagen van 2014, 2015 en 2016 in behandeling genomen en goedgekeurd. De winstbestemming is bekrachtigd en toegevoegd aan de algemene reserve. Decharge is verleend aan de directie voor het gevoerde beleid. De gerealiseerde inkomsten voor belastingen voor 2016 bedroegen SRD 49,8 miljoen. In 2015 was dat nog SRD10.6 miljoen, 11% hoger dan in 2014.

De stijging van de internationale goudprijzen heeft het resultaat in 2016 positief beïnvloed. De afhandeling van de jaarverslagen van 2017 en 2018 zijn thans in voorbereidingen. Het is de bedoeling om deze tijdens de volgende AvA die voor eind dit jaar op programma staat goedgekeurd te krijgen. Daarmee zal het bedrijf de achterstand in jaarverslagen hebben ingehaald.

Royalty’s

De belangrijkste opbrengsten van Grassalco worden verkregen uit ontvangsten uit royalty’s die voortvloeien uit de Delfstoffen overeenkomst met IamGold/Rosebell Gold Mines. Diko zegt dat ook onder zijn leiding het uitgestippeld beleid dat Akiemboto in 2011 is aangevangen zal worden voortgezet en worden versneld.

Hij zal zich blijven inzetten om het portfolio verder te diversificeren door meer commerciële activiteiten toe te voegen en zodoende de afhankelijke positie van royalty’s op te vangen. Onlangs heeft in dit kader de officiële opening plaatsgevonden van de eerste dochteronderneming, het plantvermeerderingsbedrijf InVitroPlants Grassalco in Commewijne.

Om meer inkomsten te genereren zal de steenslagoperatie- en verkoop verder worden geprofessionaliseerd. Andere projecten liggen in de pijplijn of worden voorbereid.

Delen:

Meer nieuws

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van…

Delen:

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor…

Delen:
Scroll Up