Kleine en topondernemers wisselen van gedachten tijdens VHJI-Entrepreneurs Beurs

Jonge startende entrepreneurs hebben tijdens de Jawa Business Lounge van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) te Sana Budaya de gelegenheid gehad om met de top 5 grootste door Javanen geleide ondernemingen van gedachten te wisselen. Zij hebben tips gekregen over de wijze waarop zij tijdens deze moeilijke financieel-economische situatie bepaalde zaken zouden kunnen aanpakken.

De ondernemersbeurs is georganiseerd in het kader van 128 jaar Javaanse Immigratie. Eén van de bedrijven in de top 5, die van 8 – 12 augustus heeft deelgenomen aan deze beurs, is de Intermed Bedrijven Groep.

De bedrijvengroep bestaat uit elf bedrijven, waaronder Intermed Caribe, Medisch Diagnostisch Centrum (MDC), Diapura, Pharmport, MyLab en sinds kort Clevia Park. Volgens Business Unit Manager Kristinadewi Legiman van MDC treft de financieel-economische situatie niet alleen de Intermed Groep, maar vrijwel alle ondernemers.

Het grootste knelpunt waarmee dienstverleners in de zorg kampen, zijn de achterhaalde tarieven. Legiman zegt dat het erg belangrijk is om het juiste tarief te bepalen, zodat de patiënten goede zorg kunnen blijven krijgen.

Haar boodschap is om, ondanks de vele uitdagingen, de moed niet op te geven. Elke crisis en elke devaluatie biedt namelijk kansen. De grote uitdaging is evenwel om die kansen te vinden. Creativiteit is daarbij een sleutelfactor. Creatief zijn, zeker in de zorg, is ook wat de bedrijvengroep doet om te overleven.

Volgens Legiman is het belangrijk om je te specialiseren en na te gaan hoe je beter kunt inspelen op de wensen en de behoeften van klanten en patiënten.

Collega Dave Wirjomengolo van Intermed Caribe voegt er aan toe dat de regering in feite de ondernemers meer tegemoet zou moeten komen en hen beter zou moeten faciliteren. Hij zegt verder dat Javaanse jongeren meer durf zouden moeten opbrengen om hun eigen onderneming te beginnen.

Legiman en Wirjomengolo zijn er trots op deel uit te maken van de top 5 bedrijven op de VHJI-ondernemersbeurs. De Intermed Bedrijven Groep doet zaken met de zorg, industrie, horeca en lab. Aan de bedrijvengroep is gevraagd mee te doen aan de ondernemersbeurs van de VHJI, omdat zij behoren tot de top 5 bedrijven van Javaanse ondernemers in Suriname, waaronder Solve IT, MES, Lincoln, SIB en de Intermed Bedrijven Groep.

MDC-manager Legiman is er voorstander van dat dit soort activiteiten vaker georganiseerd worden. Zij juicht het toe dat fora worden gecreëerd om beginnende ondernemers te laten delen in de kennis en ervaringen van de grote, gevestigde bedrijven.

Meer nieuws

Worstelcaravaan op 1 september in Nickerie

De Surinaamse Worstel Federatie (SWF) organiseert op zaterdag 1 september in samenwerking met SCV Karishma een worsteltoernooi in het district Nickerie. Dit zal plaatsvinden in…

Hiv-training voor gezondheidswerkers

Gezondheidswerkers (artsen en hiv-verpleegkundigen) van de RGD en enkele medewerkers van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) nemen deel aan een tweedaagse HIV-training, die vandaag van…

28 recreatieoorden in Para goedgekeurd

28 exploitanten van recreatieoorden hebben woensdag hun toestemming en goedkeuring ontvangen. Deze oorden zijn door het traject van controle op naleving van de geldende voorwaarden…

Nieuwe procedure schrijf- en spelfouten CBB

Als gevolg van artikel 67a van het Burgerlijk wetboek kunnen kennelijke schrijf- of spelfouten en misslagen zonder tussenkomst van de rechter worden verbeterd. De bevoegdheid…

Dc Kenya Pansa neemt waar in district Para

Districtscommissaris (dc) Kenya Pansa van Brokopondo heeft woensdag de leiding van het district Para overgenomen van dc Armand Jurel. De burgermoeder zal voor een korte…

Officieel startsein rehabilitatie beddenhuis AZP

Vandaag wordt het officieel startsein gegeven voor rehabilitatie van het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De ondertekening van de overeenkomst voor de renovatie…

Theatervoorstelling ‘Krape in actie’

De Werkplaats voor Podiumkunsten (Art Laboratorium Suriname en Lisibeti Music Performing Arts) organiseert dit weekend de jeugdtheatervoorstelling ‘Krape in actie’ in het Cultureel Centrum Suriname….

Scroll Up