Justitieminister en DNA-commissie JusPol bespreken prioriteiten

Justitie en Politieminister Stuart Getrouw en de vaste commissie JusPol in De Nationale Assemblee (DNA) hebben intussen kennisgemaakt en is er van gedachten gewisseld over het beleid dat de minister wil uitvoeren. De voorzitter van de vaste commissie, Rossellie Cotino, wees erop dat ze het beleid van het ministerie kritisch zullen begeleiden.

Er is gekeken naar de verschillende aandachtsgebieden, waarbij onder andere aan de orde kwam rechtshandhaving, rechtsbescherming, veiligheid, corruptie, capaciteitsversterking, wetgeving, resocialisatie, motivatie van het personeel en verbetering van de interne en externe communicatie.

Uit de prioriteitsgebieden zal het ministerie een aantal speerpunten vaststellen die echt prioriteiten genieten, waardoor de realisatie van zaken beter tot uiting kan komen. Op het gebied van corruptiebestrijding vindt de minister dat er ook intern hieraan gewerkt zal worden.

Cotino wilde meer weten hoe het zit met de wetgevingsproducten. De directeur van Justitie, Marriane Chin A Fat, ging hierop in en gaf aan dat onder andere het Herziene Burgerlijk Wetboek reeds af is en dat het dit jaar nog aan de Nationale Assemblee zal worden aangeboden.

Het commissielid Krishnakoemarie Mathoera benadrukte haar ondersteuning aan de bewindsman om te geraken tot een veiligere samenleving. Ze vroeg de bewindsman de aandacht voor de lange weg in proceszaken bij het Openbaar Ministerie (OM), welke volgens Mathoera knaagt aan de rechtstaat.

Ze ziet ook dat het jeugdbeleid hoog op de agenda van het ministerie staat. Ten aanzien hiervan voegde de directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan, aan dat JusPol bezig is met een integraal jeugdbeleid. Er zal binnen de verschillende ministeries nagegaan worden wat hun rol is, zodat het beleid op de juiste wijze wordt gevoerd.(GFC)

Meer nieuws

26e handelsmissie in Suriname

Interexpo Curaçao organiseert al 26 jaar met succes handelsmissies en themaconferenties in het kader van zakendoen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, de Caribische eilanden en…

Wangsabesari toegelaten tot DNA

Oesman Wangsabesari van Nieuwe Stijl KTPI (NSK), die bij de verkiezingen van 2015 onder de vlag van de NDP deelnam aan de verkiezingen, is vandaag…

48 illegalen het land uitgezet in april

De afdeling Vreemdelingen Dienst heeft in de maand april 48 vreemdelingen het land uitgezet. Het gaat onder andere om 16 Brazilianen, 18 Chinezen, 1 Indonesiër,…

Basistraining vogelkenner in Coronie

Vier dagen lang konden geïnteresseerden een basistraining vogelkenner in Coronie volgen. Deze training werd verzorgd in het Cultureel Centrum Coronie door Marchal Lingaard onder leiding…

Onoribobestuur constateert fraude

Het bestuur van de Vereniging Plantage Onoribo (VPO) wordt al geruime tijd geconfronteerd met huurovereenkomsten en grondtoestemmingsbrieven waarbij er gebruikt is en zeer waarschijnlijk wordt…

Communicatieweek gelanceerd in TBL Cinemas

Maandag werd het startsein gegeven voor de Communicatieweek in Suriname. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR), organiseert tweejaarlijks groots, diverse activiteiten in Suriname…

Scroll Up