JusPol geeft extra aandacht aan veiligheid

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) geeft extra aandacht aan het totale grondgebied van Suriname. Vooral gelet op de drukte in de decembermaand, waar overal in het land de burger in een feeststemming verkeert, is het van belang om extra alert te zijn.

Het ministerie stelt al haar ten dienste staande middelen beschikbaar om te zorgen voor het waarborgen van de veiligheid in het land. Alle dienstonderdelen te weten het Korps Politie Suriname(KPS), het Korps Brandweer Suriname (KBS), de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname(BBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren(KPA) zullen een optimale mate van alertheid vertonen.

Er is extra detachement gestuurd naar vooral de gebieden waar het veiligheidsrisico groter is. Opvallende en onopvallende veiligheidseenheden zullen worden ingezet om op te treden tegen orde verstoorders.

Vanuit de afdeling Verkeer wordt er ook samen met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie alle inspanning gepleegd om het verkeer in goede banen te leiden.

Waar er werkzaamheden op de wegen worden uitgevoerd zal duidelijk verkeersmeubilair worden aangebracht of zal de politie ter plekke zijn om het verkeer te regelen. De politie zal zichtbaar zijn en ook landelijk de bekende roadblocks houden.

Weggebruikers worden gevraagd om zich strikt te houden aan de verkeersregels, verkeersinzichtelijk te handelen en de instructies van de politie stipt op te volgen.

Het ministerie doet er alles aan om het veiligheidsgevoel in de ruimste zin des woord binnen de samenleving op te waarborgen en rekent ook op de bijdrage van elke burger.(GFC)

Meer nieuws

Somohardjo bezorgd over leningenbeleid regering

Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over het “desastreus leningenbeleid”…

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Scroll Up