Inventarisatie stembureaumateriaal en -meubilair bijna afgerond

De werkgroep Stembureau materiaal en meubilair van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inventarisatie van het stembureaumateriaal en -meubilair zo goed als af.

In november vorig jaar is een aanvang gemaakt met controle op de staat waarin de spullen verkeren. Er wordt nagegaan wat nog bruikbaar is of kan worden gemaakt voor de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2020. Dit zegt Praveen Kalpoe, coördinator van de werkgroep.

Stembureaumateriaal en stembureaumeubilair

Tot het stembureaumateriaal worden gerekend de stembussen en alles dat in een stemkist wordt geplaatst zoals schrijfgerei, bindtouw, verkiezingsinkt, rood schrijvend potlood, zegellak, inkt en pakpapier. De aanschaf van deze spullen vindt plaats, nadat de werkgroep Legger heeft vastgesteld hoeveel stembureaus er landelijk zullen zijn.

Stemhokken, stembustafels en dranghekken worden allemaal gerekend tot het stembureaumeubilair. Volgens Kalpoe vormen de verschillende verkiezingswerkgroepen een belangrijke keten. “De werkgroep die voor ons het meest belangrijke is, is de werkgroep Legger om vast te stellen hoeveel meubilair en materiaal er uiteindelijk nodig zal zijn om alle stembureaus volledig in te richten en uit te rusten.”

Taken

Kalpoe legt uit dat na de controle van het materiaal en meubilair, er nog meer werkzaamheden volgen. Sommige werkzaamheden, zoals de reparatie van spullen, behoren niet tot de werkzaamheden van zijn werkgroep. Taken die het team wel verricht, zijn het verven van de stembussen en sorteren van het stembureaumeubilair en -materiaal per kiesdistrict. “Bij de verkiezingen worden stembussen door middel van een sticker voorbestemd voor RR- en DNA-biljetten. De bussen zijn nog niet ontdaan van stickers van de vorige verkiezingen. Nadat de stickers zijn verwijderd, wordt de stembus geschuurd en voorzien van een verflaag.”

Groei stembureaus

Bij de verkiezingen van 2015 waren er in totaal 623 stembureaus. Vergeleken met 2010 was het aantal stembureaus toegenomen met 33. Naar verwachting zal het aantal ook bij de verkiezingen van 2020 groeien. Dat betekent dat de werkgroep meer materiaal en meubilair gereed moet hebben. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft reeds een loods neergezet voor de werkgroep om de spullen op te slaan, voordat die hun weg vinden naar de verschillende stembureaus in de kiesdistricten.

Distributie

“De distributie naar alle stembureaus in de verschillende kiesdistricten geschiedt in samenspraak met de districtscommissarissen. Er is nauw overleg met aangewezen functionarissen vanuit de districtscommissariaten. Zij halen zowel meubilair als materiaal op bij CBB en zorgen voor de distributie van het stembureaumeubilair naar alle stembureaus van hun kiesdistrict en richten daarmee de stemlokalen in.

Het stembureaumateriaal wordt door de voorzitter van het stembureau afgehaald op het hoofdstembureau van het kiesdistrict waar het stembureau is gestationeerd. Het hoofdstembureau is bij wet over het algemeen het districtscommissariaat van het kiesdistrict. Het afhalen van het stembureaumateriaal wordt altijd samengedaan met een medelid van het stembureau.

Voor het transport van het materiaal vanaf het hoofdstembureau naar het stembureau gelden er strikte veiligheidsmaatregelen. Het transport dient altijd plaats te vinden in een afgesloten voertuig. In dit voertuig dient behalve de voorzitter en het medelid van het stembureau, mee te rijden de politieambtenaar van het Korps Politie Suriname die op dat moment de veiligheid van het materiaal bewaakt. Voor de rest van de dag der stemming ondersteunt de politieambtenaar in het handhaven van de veiligheid en orde in en rondom het stembureau”, aldus Kalpoe.

Delen:

Meer nieuws

Ode aan Inheemsen in Palmentuin

GFC NIEUWS- Jaren terug is advies uitgebracht aan de regering voor het plaatsen van een gedenkteken voor de Inheemse mannen, vrouwen en kinderen die tijdens…

Delen:

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van…

Delen:

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor…

Delen:
Scroll Up