Integraal en multisectoraal werken aan veilige ruimtes voor de jeugd

Het garanderen van veilige ruimtes voor de jeugd om zich te kunnen ontwikkelen tot (vol)waardige burgers zal integraal en multisectoraal moeten worden aangepakt. In dit kader wordt gedacht aan ruimtes waar de jeugd zich kan uitspreken over besluitvormingsprocessen, ruimtes om te kunnen sporten en vrijetijdsactiviteiten binnen verschillende buurten en veilige digitale ruimten, zegt het ministerie van Sport en Jeugdzaken in verband met de Internationale Dag van de Jeugd.

Per resolutie van 17 december 1999, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, werd 12 augustus uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Jeugd. Het internationale thema dit jaar is: “Safe spaces for youth”.

De agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling met name doelstelling 11, benadrukt de noodzaak van het scheppen van ruimte voor inclusieve en duurzame verstedelijking. Bovendien benadrukt de New Urban Agenda (NUA) de behoefte aan openbare ruimtes voor jongeren die hen in staat stelt constructieve dialoog te hebben met hun familie. Daarnaast geeft het Wereldactieprogramma voor de Jeugd (WPAY), het VN-kader voor de ontwikkeling van de jeugd, prioriteit aan het aanbieden van “vrijetijdsactiviteiten” als essentieel voor de psychologische, cognitieve en fysieke ontwikkeling van jonge mensen.

Naarmate meer en meer jongeren groeien in een technologisch verbonden wereld, zal ook die virtuele ruimte worden ontplooid om dieper in te gaan op politieke, maatschappelijke en sociale zaken. Dit noodzaakt beleidsmatige aandacht voor herzien van onze concepten van “ruimte” en “veiligheid” en alzo toegankelijke, veilige ruimten te realiseren en te garanderen.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, streeft bij de uitvoering van haar beleid en de ontwikkeling van haar programma’s naar een integrale benadering waarbij de jeugd de ruimte krijgt om op een zichtbare doch veilige wijze mee te doen aan bestuur, besluitvorming en openbaar debat.

Net als in vele andere landen zijn onze jonge mensen in Suriname de grootste aandeelhouders van de samenleving. Hun veiligheid en bescherming moet te allen tijde gegarandeerd zijn zodat hun betrokkenheid binnen de samenleving versterkt wordt.

Onze grondwet stelt dat jongeren bijzonder genot hebben op economische, sociale en culturele rechten en dat het jeugdbeleid als belangrijkste doelstelling heeft “de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de samenleving”. De door ons geratificeerde verdragen, waaronder het kinderrechten verdrag, onderschrijven dit ook stellig.

Het is tegen deze achtergrond dat door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken wordt gesteld dat het bevorderen van participatie, het recht op informatie van verschillende bronnen en het recht op een vrije, veilige omgeving bijzondere onderdelen zijn van dat wat nodig is om onze jeugd te verzekeren van de mogelijkheid om te kunnen bijdragen aan hun eigen ontwikkeling en dat van onze natie en wereld.

Meer nieuws

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Gebedsdag voor Coronie

Op zaterdag 12 januari is er een gebedsdag georganiseerd door de verschillende christelijke kerken in samenwerking met het commissariaat in de multifunctionele te Coronie.

Man opgesloten voor mishandeling collega

De 41-jarige Dilawar H. werd op woensdag 9 januari door de politie van het ressort Lelydorp opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling van…

Voorlichting SEH werpt vruchten af

De Spoedeisende Hulp (SEH) die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft het afgelopen jaar minder aanmeldingen geregistreerd dan het vorig…

Serieoplichter in de kraag gevat

De politie van het ressort Geyersvlijt heeft op woensdag 9 januari Satish K. opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld voor oplichting. Via Sociale media bood…

Scroll Up