Integraal en multisectoraal werken aan veilige ruimtes voor de jeugd

Het garanderen van veilige ruimtes voor de jeugd om zich te kunnen ontwikkelen tot (vol)waardige burgers zal integraal en multisectoraal moeten worden aangepakt. In dit kader wordt gedacht aan ruimtes waar de jeugd zich kan uitspreken over besluitvormingsprocessen, ruimtes om te kunnen sporten en vrijetijdsactiviteiten binnen verschillende buurten en veilige digitale ruimten, zegt het ministerie van Sport en Jeugdzaken in verband met de Internationale Dag van de Jeugd.

Per resolutie van 17 december 1999, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, werd 12 augustus uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Jeugd. Het internationale thema dit jaar is: “Safe spaces for youth”.

De agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling met name doelstelling 11, benadrukt de noodzaak van het scheppen van ruimte voor inclusieve en duurzame verstedelijking. Bovendien benadrukt de New Urban Agenda (NUA) de behoefte aan openbare ruimtes voor jongeren die hen in staat stelt constructieve dialoog te hebben met hun familie. Daarnaast geeft het Wereldactieprogramma voor de Jeugd (WPAY), het VN-kader voor de ontwikkeling van de jeugd, prioriteit aan het aanbieden van “vrijetijdsactiviteiten” als essentieel voor de psychologische, cognitieve en fysieke ontwikkeling van jonge mensen.

Naarmate meer en meer jongeren groeien in een technologisch verbonden wereld, zal ook die virtuele ruimte worden ontplooid om dieper in te gaan op politieke, maatschappelijke en sociale zaken. Dit noodzaakt beleidsmatige aandacht voor herzien van onze concepten van “ruimte” en “veiligheid” en alzo toegankelijke, veilige ruimten te realiseren en te garanderen.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, streeft bij de uitvoering van haar beleid en de ontwikkeling van haar programma’s naar een integrale benadering waarbij de jeugd de ruimte krijgt om op een zichtbare doch veilige wijze mee te doen aan bestuur, besluitvorming en openbaar debat.

Net als in vele andere landen zijn onze jonge mensen in Suriname de grootste aandeelhouders van de samenleving. Hun veiligheid en bescherming moet te allen tijde gegarandeerd zijn zodat hun betrokkenheid binnen de samenleving versterkt wordt.

Onze grondwet stelt dat jongeren bijzonder genot hebben op economische, sociale en culturele rechten en dat het jeugdbeleid als belangrijkste doelstelling heeft “de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de samenleving”. De door ons geratificeerde verdragen, waaronder het kinderrechten verdrag, onderschrijven dit ook stellig.

Het is tegen deze achtergrond dat door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken wordt gesteld dat het bevorderen van participatie, het recht op informatie van verschillende bronnen en het recht op een vrije, veilige omgeving bijzondere onderdelen zijn van dat wat nodig is om onze jeugd te verzekeren van de mogelijkheid om te kunnen bijdragen aan hun eigen ontwikkeling en dat van onze natie en wereld.

Delen:

Meer nieuws

Ressortraden Para nu voltallig

De afgelopen week is voorzien in de ontstane vacature van vijf ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressortraden (rr) in het district Para. Delen:

Delen:

HVB installeert onderafdeling te Nieuwe Grond

Met de installatie van de onderafdeling De Nieuwe Grond afgelopen zaterdag in haar partijcentrum te Hannaslust, heeft de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) haar structuren in…

Delen:

VHP solidair met inwoners Utrecht

De VHP spreekt haar solidariteit uit met de inwoners van Nederland, in het bijzonder in Utrecht, die zijn opgeschrikt door de aanslag van maandagochtend, waarbij…

Delen:

OWT&C, RO en Defensie pakken wegen Marowijne aan

De ministeries van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Regionale Ontwikkeling (RO) en Defensie voeren verschillende rehabilitatiewerkzaamheden uit in Marowijne. Delen:

Delen:

Man verkoopt nep goud aan klant

De 33-jarige Gregory W. is door de politie van het ressort Centrum ingesloten voor oplichting van een vrouw. Delen:

Delen:

Meer ondersteuning voor landbouwers opkomst

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft afgelopen week onder leiding van de Chief Technical Advisor/project manager, Erick Zeballos van het project SAMAP en…

Delen:

Man bedreigt buren met de dood

De 27-jarige Orfeo D. is door de politie van Latour aangehouden en opgesloten voor het bedreigen van zijn buren met de dood. Delen:

Delen:

Platform importeurs voor overleg bij HI&T

Gelet op de ontwikkelingen, die een druk uitoefenen op het prijsniveau, heeft het platform van importeurs van levensmiddelen een gesprek gevoerd met minister Stephen Tsang…

Delen:

VHP: terroristische aanslag onaanvaardbaar

Heel vroeg in de ochtend van 15 maart zijn wij opgeschrikt door een terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw Zeeland, waarbij tenminste 49 moskeegangers…

Delen:

VHP helpt familie Dors

Op 1 maart heeft het noodlot toegeslagen bij de familie Dors te Ingikondre in het district Coronie. Hun woning werd helemaal door brand verwoest. Delen:

Delen:

Launch e-ID Kaart en ingebruikname Printhouse

Onder grote publieke belangstelling vond vrijdagmorgen op het Centraal Bureau voor Burgerzaken aan de Kwattaweg de launch plaats van de Biometrische Identiteitskaart, e- ID kaart….

Delen:

Soft launch online marktplaats SUmarket

Met het lanceren van de online e-commerce platform voor Suriname, SUmarket, is er een digitale marktplaats ontstaan waar klanten ondernemingen makkelijk kunnen vinden of producten…

Delen:

Padieboeren Nickerie dienen petitie in

Padieboeren van Nickerie hebben vanmorgen een petitie bestemd voor president Desi Bouterse ingediend bij districtscommissaris Nisha Kurban. Delen:

Delen:
Scroll Up