Ingezonden | Verruwende en toegenomen criminaliteit

Hopelijk zal de verruwing van de criminaliteit niet lijden tot anarchie/ordeloosheid in ons geliefd land en zal de toename geen ergere vormen aannemen.

Het ergste is, dat berovingen plaatsvinden met ernstige geweldpleging, waarbij zelfs doden te betreuren zijn. De regering heeft vaker gegarandeerd, dat de criminaliteit zal worden aangepakt (citaat : 25 jan. 2017).

De minister van Justitie en Politie, dhr. Getrouw, heeft bij zijn aanvaarding van het ambt harde taal gebruikt, dat de criminaliteit hard en drastisch zou worden aangepakt.

Maar als we de media volgen, dan is het schering en inslag dat criminele activiteiten plaatsvinden! Er is weinig van de uitspraken, nog minder van de ondernomen acties op te merken, terwijl de gemeenschap in ernstige angst leeft.

Zij wordt dagelijks opgeschrikt door berovingen, overvallen, maar vooral door roofmoorden! Onze president, dhr. D.D. Bouterse, beloofde ook dat de traliewerken zouden verdwijnen; het is helaas bij podiumtaal gebleven en de constructiebedrijven hebben het drukker dan voorheen.

Het surveilleren door de gewapende machten zal het probleem niet optimaal kunnen oplossen. De politie moet meer materieel en meer bevoegdheden krijgen, teneinde naar behoren te kunnen functioneren.

Er dient een verhoogde controle plaats te vinden, vooral in de nachtelijke uren. Automobilisten en bromfietsers moeten vaker staande gehouden en gecontroleerd te worden, road blocks moeten vaker gehouden worden.

De wijken/buurten waar het aantal aangiften nog steeds aan de hoge kant is, de zogenaamde hotspots, moeten nauwer in de gaten worden gehouden teneinde het aantal delicten terug te dringen.

Het is een dringende vereiste dat de veiligheid van burgers en toeristen gegarandeerd wordt. Het veiligheidsgevoel moet terugkeren en het is een dringende vereiste dat de wetten worden aangepast en waar nodig aangescherpt.

Zelfs de Nederlandse autoriteiten gaven een negatief reisadvies aan reizigers die naar Suriname gingen. Thans is deze maatregel recht getrokken, aangezien het ministerie van Buitenlandse zaken van Suriname duidelijk heeft gemaakt dat de veiligheidssituatie onder controle is.

De huidige onhoudbare en criminele situatie dient een halt te worden toegeroepen. De regering, c.q. het ministerie van JusPol moet niet schromen om de wetten drastisch aan te scherpen en de politie meer materieel en bevoegdheden te geven teneinde de toegenomen criminaliteit de kop in te drukken.

Het is een goed gebaar van de politie in samenwerking met de Militaire Politie om streng op te treden tegen ordeverstoorders.

Voorstel en aanbevelingen:

Het is een dringende vereiste dat de regering, vooral het ministerie van Justitie & Politie een gedegen plan opstelt om beschermende maatregelen te treffen teneinde de Surinaamse burger en de toeristen een gerust en vooral een veilig gevoel te geven en te garanderen.

Het Politiehandvest, zie Staatsblad no. 23, dat na de staatsgreep van 1980 terzijde werd gezet waarbij de algehele opsporingsbevoegdheid aan de Militaire Politie werd toegekend en bij decreet in 1995 werd ingetrokken, moet zondermeer aangescherpt te worden.

De hoop bij de oprechte burgers is dat de criminaliteit, die steeds ergere vromen aanneemt, drastisch wordt aangepakt en het veiligheidsgevoel bij de gemeenschap terugkeert. Het Wetboek van Strafrecht moet door de officieren van justitie strikt worden nageleefd en toegepast en waar nodig dienen de wetten aangescherpt en aangepast te worden.

Leve een veilig Suriname!

 

Roy Harpal

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!

 

Meer nieuws

Worstelcaravaan op 1 september in Nickerie

De Surinaamse Worstel Federatie (SWF) organiseert op zaterdag 1 september in samenwerking met SCV Karishma een worsteltoernooi in het district Nickerie. Dit zal plaatsvinden in…

Hiv-training voor gezondheidswerkers

Gezondheidswerkers (artsen en hiv-verpleegkundigen) van de RGD en enkele medewerkers van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) nemen deel aan een tweedaagse HIV-training, die vandaag van…

28 recreatieoorden in Para goedgekeurd

28 exploitanten van recreatieoorden hebben woensdag hun toestemming en goedkeuring ontvangen. Deze oorden zijn door het traject van controle op naleving van de geldende voorwaarden…

Nieuwe procedure schrijf- en spelfouten CBB

Als gevolg van artikel 67a van het Burgerlijk wetboek kunnen kennelijke schrijf- of spelfouten en misslagen zonder tussenkomst van de rechter worden verbeterd. De bevoegdheid…

Dc Kenya Pansa neemt waar in district Para

Districtscommissaris (dc) Kenya Pansa van Brokopondo heeft woensdag de leiding van het district Para overgenomen van dc Armand Jurel. De burgermoeder zal voor een korte…

Officieel startsein rehabilitatie beddenhuis AZP

Vandaag wordt het officieel startsein gegeven voor rehabilitatie van het beddenhuis van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De ondertekening van de overeenkomst voor de renovatie…

Theatervoorstelling ‘Krape in actie’

De Werkplaats voor Podiumkunsten (Art Laboratorium Suriname en Lisibeti Music Performing Arts) organiseert dit weekend de jeugdtheatervoorstelling ‘Krape in actie’ in het Cultureel Centrum Suriname….

Scroll Up