Ingezonden | Verruwende en toegenomen criminaliteit

Hopelijk zal de verruwing van de criminaliteit niet lijden tot anarchie/ordeloosheid in ons geliefd land en zal de toename geen ergere vormen aannemen.

Het ergste is, dat berovingen plaatsvinden met ernstige geweldpleging, waarbij zelfs doden te betreuren zijn. De regering heeft vaker gegarandeerd, dat de criminaliteit zal worden aangepakt (citaat : 25 jan. 2017).

De minister van Justitie en Politie, dhr. Getrouw, heeft bij zijn aanvaarding van het ambt harde taal gebruikt, dat de criminaliteit hard en drastisch zou worden aangepakt.

Maar als we de media volgen, dan is het schering en inslag dat criminele activiteiten plaatsvinden! Er is weinig van de uitspraken, nog minder van de ondernomen acties op te merken, terwijl de gemeenschap in ernstige angst leeft.

Zij wordt dagelijks opgeschrikt door berovingen, overvallen, maar vooral door roofmoorden! Onze president, dhr. D.D. Bouterse, beloofde ook dat de traliewerken zouden verdwijnen; het is helaas bij podiumtaal gebleven en de constructiebedrijven hebben het drukker dan voorheen.

Het surveilleren door de gewapende machten zal het probleem niet optimaal kunnen oplossen. De politie moet meer materieel en meer bevoegdheden krijgen, teneinde naar behoren te kunnen functioneren.

Er dient een verhoogde controle plaats te vinden, vooral in de nachtelijke uren. Automobilisten en bromfietsers moeten vaker staande gehouden en gecontroleerd te worden, road blocks moeten vaker gehouden worden.

De wijken/buurten waar het aantal aangiften nog steeds aan de hoge kant is, de zogenaamde hotspots, moeten nauwer in de gaten worden gehouden teneinde het aantal delicten terug te dringen.

Het is een dringende vereiste dat de veiligheid van burgers en toeristen gegarandeerd wordt. Het veiligheidsgevoel moet terugkeren en het is een dringende vereiste dat de wetten worden aangepast en waar nodig aangescherpt.

Zelfs de Nederlandse autoriteiten gaven een negatief reisadvies aan reizigers die naar Suriname gingen. Thans is deze maatregel recht getrokken, aangezien het ministerie van Buitenlandse zaken van Suriname duidelijk heeft gemaakt dat de veiligheidssituatie onder controle is.

De huidige onhoudbare en criminele situatie dient een halt te worden toegeroepen. De regering, c.q. het ministerie van JusPol moet niet schromen om de wetten drastisch aan te scherpen en de politie meer materieel en bevoegdheden te geven teneinde de toegenomen criminaliteit de kop in te drukken.

Het is een goed gebaar van de politie in samenwerking met de Militaire Politie om streng op te treden tegen ordeverstoorders.

Voorstel en aanbevelingen:

Het is een dringende vereiste dat de regering, vooral het ministerie van Justitie & Politie een gedegen plan opstelt om beschermende maatregelen te treffen teneinde de Surinaamse burger en de toeristen een gerust en vooral een veilig gevoel te geven en te garanderen.

Het Politiehandvest, zie Staatsblad no. 23, dat na de staatsgreep van 1980 terzijde werd gezet waarbij de algehele opsporingsbevoegdheid aan de Militaire Politie werd toegekend en bij decreet in 1995 werd ingetrokken, moet zondermeer aangescherpt te worden.

De hoop bij de oprechte burgers is dat de criminaliteit, die steeds ergere vromen aanneemt, drastisch wordt aangepakt en het veiligheidsgevoel bij de gemeenschap terugkeert. Het Wetboek van Strafrecht moet door de officieren van justitie strikt worden nageleefd en toegepast en waar nodig dienen de wetten aangescherpt en aangepast te worden.

Leve een veilig Suriname!

 

Roy Harpal

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!

 

Delen:

Meer nieuws

Ressortraden Para nu voltallig

De afgelopen week is voorzien in de ontstane vacature van vijf ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressortraden (rr) in het district Para. Delen:

Delen:

HVB installeert onderafdeling te Nieuwe Grond

Met de installatie van de onderafdeling De Nieuwe Grond afgelopen zaterdag in haar partijcentrum te Hannaslust, heeft de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) haar structuren in…

Delen:

VHP solidair met inwoners Utrecht

De VHP spreekt haar solidariteit uit met de inwoners van Nederland, in het bijzonder in Utrecht, die zijn opgeschrikt door de aanslag van maandagochtend, waarbij…

Delen:

OWT&C, RO en Defensie pakken wegen Marowijne aan

De ministeries van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Regionale Ontwikkeling (RO) en Defensie voeren verschillende rehabilitatiewerkzaamheden uit in Marowijne. Delen:

Delen:

Man verkoopt nep goud aan klant

De 33-jarige Gregory W. is door de politie van het ressort Centrum ingesloten voor oplichting van een vrouw. Delen:

Delen:

Meer ondersteuning voor landbouwers opkomst

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft afgelopen week onder leiding van de Chief Technical Advisor/project manager, Erick Zeballos van het project SAMAP en…

Delen:

Man bedreigt buren met de dood

De 27-jarige Orfeo D. is door de politie van Latour aangehouden en opgesloten voor het bedreigen van zijn buren met de dood. Delen:

Delen:

Platform importeurs voor overleg bij HI&T

Gelet op de ontwikkelingen, die een druk uitoefenen op het prijsniveau, heeft het platform van importeurs van levensmiddelen een gesprek gevoerd met minister Stephen Tsang…

Delen:

VHP: terroristische aanslag onaanvaardbaar

Heel vroeg in de ochtend van 15 maart zijn wij opgeschrikt door een terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw Zeeland, waarbij tenminste 49 moskeegangers…

Delen:

VHP helpt familie Dors

Op 1 maart heeft het noodlot toegeslagen bij de familie Dors te Ingikondre in het district Coronie. Hun woning werd helemaal door brand verwoest. Delen:

Delen:

Launch e-ID Kaart en ingebruikname Printhouse

Onder grote publieke belangstelling vond vrijdagmorgen op het Centraal Bureau voor Burgerzaken aan de Kwattaweg de launch plaats van de Biometrische Identiteitskaart, e- ID kaart….

Delen:

Soft launch online marktplaats SUmarket

Met het lanceren van de online e-commerce platform voor Suriname, SUmarket, is er een digitale marktplaats ontstaan waar klanten ondernemingen makkelijk kunnen vinden of producten…

Delen:

Padieboeren Nickerie dienen petitie in

Padieboeren van Nickerie hebben vanmorgen een petitie bestemd voor president Desi Bouterse ingediend bij districtscommissaris Nisha Kurban. Delen:

Delen:

Klaarheid gebracht in twee berovingszaken

De afdeling Kapitale Delicten (KD) heeft twee berovingszaken in onderzoek waarbij drie mannen op respectievelijk 16 februari en op dinsdag 5 maart twee winkeliers in…

Delen:
Scroll Up