Ingezonden| Terugblik op schooljaar 2019 (deel 1)

GFC NIEUWS- Aan het begin van een nieuw schooljaar is het nuttig om de balans op te maken en na te gaan of de gestelde jaardoelen gehaald zijn.

De slaag-, overgangs- en drop-out percentages geven een beeld van de doorstroming in het onderwijs.

Uit resultaten over een reeks van jaren blijkt dat veel leerlingen langer doen over de school dan nodig is. Dat is een enorme verspilling van tijd en geld.

Het onderwijsbudget slokt een aanzienlijk deel op van de totale staatsbegroting. Het is daarom van belang dat er kwaliteitsonderwijs gegeven wordt en dat leerlingen niet nodeloos blijven hangen in het systeem.

De landelijke resultaten van de glo-toets waren in 2019 beter dan in 2018. Het is verheugend dat er enigszins beter gescoord is ten opzichte van voorgaande jaren maar de statistieken laten zien dat er steevast schommelingen zijn in slaagpercentages van onderwijsinstellingen.

Mulo blijft stationair met een gemiddeld eindresultaat (na herexamen) van 60%. Vwo en havo laten een marginale stijging zien van respectievelijk 1.5 en 1.6% in vergelijking met her schooljaar 2018.

Indien de kernproblemen aangepakt worden kan er een betere basis gelegd worden voor duurzame verbetering van de onderwijsresultaten.

In een serie van 3 artikelen zullen de onderwijsresultaten van 2019 onder de loep genomen worden.

Artikel nr. 1: Landelijk gemiddelde glo-toets stijgt naar 59% in 2019

Doorstroming primair onderwijs 2010-2019

Er hebben 10.933 zesde klas leerlingen deelgenomen aan de glo-toets van wie er 6.543 zijn geslaagd voor toelating mulo. Dat is 59.9% en dus is het landelijk resultaat gestegen met 7.2% ten opzichte van 2018. Een afdoende verklaring voor de stijging is niet gegeven.

In de afgelopen 9 jaar is het slaagpercentage voor de glo-toets niet boven 60% uitgekomen.

Districten

Het is toe te juichen dat alle districten beter hebben gescoord. Nickerie heeft wederom het beste resultaat voor de glo-eindtoets behaald met een percentage van 78.

Saramacca en Commewijne volgen op de voet. Deze drie districten hebben een resultaat boven 70% neergezet. Overigens heeft Nickerie niet altijd het beste resultaat gerealiseerd in het afgelopen decennium. In 2015 had Commewijne het hoogste slaagpercentage glo.

Sipaliwini is helaas weer hekkensluiter. Het oogt bemoedigend dat dit district een sprong voorwaarts heeft gemaakt van 27.1 in 2018 naar 37.6% in 2019.

Brokopondo laat de grootste progressie zien. Dit district scoort 13% hoger maar presteert (met een percentage van 42.7) nog steeds onder het landelijk gemiddelde voor de glo-toets.

Een vergelijking van prestaties over een reeks van jaren laat zien dat de meeste districten in 2018 lager gescoord hebben dan in 2017. Brokopondo heeft een forse terugval van bijkans 14% in 2018 ten opzichte van 2017. De huidige stijging in slaagpercentages betekent dus niet dat een duurzame trend is ingezet. De inspanningen moeten erop gericht zijn om duurzame verbeteringen te boeken.

Discrepantie glo-toetscijfers en schoolkwartaalcijfers

De glo toets is bestemd voor leerlingen van de zesde klasse van de basisschool en het resultaat is bepalend voor doorstroming naar mulo of lbo.

Deze selectietoets bestaat uit 7 vakken: Tekstbegrip, Algemene taalkennis, Redactie rekenen en Cijferen, Hoofdrekenen, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuuronderwijs. Het eindcijfer van de 7 toetsvakken wordt berekend aan de hand van de schoolkwartaalcijfers en de toetscijfers.

Sinds jaar en dag zijn de gemiddelde toetscijfers lager dan de schoolkwartaalcijfers. In 2018 was er een uitzonderlijk groot verschil. Het totaal van het landelijk gemiddelde van de 7 toetscijfers bedroeg 35 punten. Het landelijk toetscijfer voor 6 van de 7 vakken was onvoldoende.

Slechts voor het vak Geschiedenis was er een voldoende behaald namelijk een 6. Het landelijk gemiddeld toetscijfer voor Redactie rekenen & Cijferen was zelfs een 4. De gemiddelde schoolkwartaalcijfers per vak waren veel beter en dat heeft ertoe geleid dat er in 2018 er geen debacle heeft plaatsgevonden.

Gelukkig zijn de resultaten van 2019 beter

Het landelijk resultaat voor de glo-toets is in 2019 gestegen naar 59.9%. De deelcijfers (eindcijfers per vak) heeft het examenbureau inmiddels prijsgegeven en daaruit blijkt niet dat de versoepeling van de hoofdrekenentoets en de verruiming van de toegestane tijdsduur met 10 minuten geleid heeft tot significant betere resultaten voor Rekenen.

Insiders beweren dat de moeilijkheidsgraad van Redactie rekenen ook enigszins is teruggebracht. De verwachting is niet uitgekomen dat daardoor het gemiddeld cijfer voor redactie en cijferen zou stijgen. Wij mogen wel aannemen dat de hoofdrekenresultaten zonder aanpassing slechter zou zijn geweest.

Het landelijk gemiddeld toetscijfer ligt wel hoger dan in 2018. Voor de vakken Tekstbegrip, Algemene Taalkennis, Aardrijkskunde en Natuuronderwijs is in 2019 het gemiddeld toetscijfer een 6. In 2018 was het gemiddeld toetscijfer voor deze vakken een 5. Het landelijk gemiddeld eindcijfer per vak is gestegen en daardoor is het slaagpercentage glo 2019 verbeterd en opgelopen tot 59%.

Consistentie en gelijkwaardigheid

De toets moet valide zijn en de tijdsduur moet in overeenstemming zijn met de moeilijkheidsgraad. Ook moeten toetsen over de verschillende jaren gelijkwaardig zijn. Anders zijn wij geneigd verkeerde conclusies te trekken.

Het is aan te bevelen om een commissie van deskundigen te benoemen die de taak heeft om de toetsopgaven aan een kritische reflectie te onderwerpen. De bevindingen moeten gedeeld worden met de opstellingscommissie c.q. het examenbureau. Dat is een effectief middel om de kwaliteit en nauwkeurigheid van de toetsen te waarborgen.

Wordt vervolgd

Ivan Fernald

De navolgende titels worden in het kader van de serie “Terugblik op schooljaar 2019” belicht
a. Landelijk gemiddelde glo-toets stijgt naar 59% in 2019
b. Muloresultaten geven aanleiding tot kwaliteitsonderzoek
c. Gemiddeld eindresultaat vwo 1.6% hoger dan in 2018

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Efficiënte afhandeling e-ID kaarten binnenland

GFC NIEUWS- Binnenlandbewoners kunnen tijdens de verschillende missies van de werkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hun elektronische identiteitskaartenaanvragen. Zie ook een…

Delen:

Trustbank lanceert digital banking

GFC NIEUWS- Trustbank Amanah, de 1e primaire Islamic Bank in Suriname, lanceert haar digital banking service, internet en mobiel bankieren. Met deze mijlpaal wordt de…

Delen:

Open dagen SAMAP-Matching Grant

GFC NIEUWS- Het SAMAP heeft haar open dagactiviteiten gestart voor de Matching Grant op het complex van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)…

Delen:

Twee hengelaars verdronken, lijken geborgen

GFC NIEUWS- De ontzielde lichamen van de 46-jarige Romeo Nanhekhan en de 29-jarige Winai Nirandjan zijn zondagmiddag geborgen. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Eerbetoon aan Cindy Kerseborn

GFC NIEUWS- Cindy Kerseborn is vorige maand voor velen van ons plotseling overleden. Wat ze ons nalaat, zijn prachtige filmverhalen over onder andere bijzondere Surinamers….

Delen:

ABOP installeert 12 kernen in Pontbuiten

GFC NIEUWS- De Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij(ABOP) heeft zaterdag 12 kernen van Ressort Pontbuiten geïnstalleerd. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

Minister Elias bezoekt dorpen Wayambogebied

GFC NIEUWS- Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft een bezoek gebracht aan de dorpen Kalebaskreek, Corneliskondre, Donderskamp en Tapoeripa in het Wayambogebied. Zie ook een…

Delen:

Gemeenschap Para renoveert school

GFC NIEUWS- Diverse personen en bedrijven in Para hebben hun bijdrage geleverd aan de renovatie van de A. Th. Pengelschool der EBGS. Zie ook een…

Delen:

Twee mannen opgesloten voor auto-inbraak

GFC NIEUWS- De politie van Paranam hield op 28 september de 25-jarige Steven S. aan, nadat een politieman van Uitvlugt om assistentie vroeg. Zie ook…

Delen:

Opening MBO hotelschool een mijlpaal

GFC NIEUWS- Uit een twinningproject tussen de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) en het Regionale Ontwikkeling Centrum voor Amsterdam (ROCvA) is een…

Delen:

Telesur boekt winst in 2017

GFC NIEUWS- Telesur heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een winst van SRD 52 miljoen. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

Ingezonden| Waar is de nieuwe leider?

GFC NIEUWS- Ik ben bijna in slaap gevallen bij de toespraak van de president maandag. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:
Scroll Up