Ingezonden: Grondroof tegenwoordig ook bij kerkelijke organisaties

GFC NIEUWS-Grondroof, ofwel het gebruik maken van slinkse en valse methodieken om aan onroerend goed te komen is in Suriname een bekend verschijnsel en een ernstige vorm van rechtsongelijkheid tot moreel verval.

Maar, dat kerkelijke instanties van dezelfde oneigenlijke methodieken gebruik maken, is tekenend voor hoe ver wij als samenleving zijn afgedaald.

Zo hebben bestuur en leden van de Vereniging Arya Pratinidhi Sabha Suriname (APSS) met verbazing kennis genomen dat het terrein aan de Henck Arronstraat op nummer 21, dat aan hen in beheer is gegeven en waar decennia lang activiteiten zijn ontplooid, is vervreemd aan haar zuster Vereniging Arya Dewaker.

Beide verenigingen (APSS en Arya Dewaker), behoren samen tot wat genoemd wordt de ‘Arische beweging in Suriname’ en zijn beiden aangesloten bij de moedervereniging Sarvadeshik Arya gevestigd in India.

Juist hierom verbaast het de APSS, dat door de Verenging Arya Dewaker, zonder medeweten van de APSS stappen zijn ondernomen om het voornoemd terrein in haar bezit te krijgen en die nu door te verkopen aan een derde partij.

Hiervoor heeft de Vereniging Arya Dewaker op zondag 21 juli een spoed algemene ledenvergadering uitgeschreven met als belangrijk agendapunt het verkrijgen van de toestemming van haar leden om tot de verkoop over te gaan.

Uit documenten die de APSS ter inzage heeft gekregen blijkt dat een vertegenwoordiger van de Vereniging Arya Dewaker volmacht heeft gekregen van de secretaris van de moedervereniging in India, op wiens naam het terrein is overgeschreven.

Echter is in die volmacht nergens expliciet vermeld dat het betreffend onroerend goed aan de vereniging Arya Dewaker in Suriname wordt overgedragen en wel met kwijtschelding van de koopsom.

De APSS heeft gemeend met deze open brief aandacht te vragen van het publiek, de leden van de Arische beweging in Suriname en in het bijzonder die van de leden van de vereniging Arya Dewaker, voor deze onsmakelijk en tegen alle principes indruisende werkwijze van de vereniging Arya Dewaker.

Voorgeschiedenis

Voornoemd terrein aan de Henck Arronstraat is in 1935 gekocht door Johannes Mungra ten behoeve van de APSS. Met de bedoeling dat het terrein altijd ter beschikking zou zijn voor de doelen van de Arische beweging en om te voorkomen dat toekomstige besturen het terrein mogelijk zouden kunnen verkopen, is het op naam overgeschreven aan de moeder organisatie in India.

De APSS heeft gedurende 83 jaar dit pand namens de moederorganisatie beheerd. Op dit terrein was tot de late tachtiger jaren een kerkgebouw gevestigd en andere functionele accommodaties zoals een opvangcentrum voor studerende kinderen uit de districten.

Tijdens de binnenlandse oorlog werd het opvangtehuis gesloten. Op verzoek van de toenmalige overheid is het als doorgang en opvangcentrum gebruikt door de toenmalige regering voor Indiaanse binnenlandbewoners.

Kerkgebouw en andere bijgebouwen raakten in die periode sterk in verval, totdat na een brand werd besloten het met de grond gelijk te maken.

In de jaren daarna zijn verschillende pogingen ondernomen het terrein binnen de doelen van de Vereniging een ander bestemming te geven en er een multifunctioneel centrum van te maken en een nieuwe kerk te bouwen.

Er zijn plannen ontwikkeld en beheersdaden uitgevoerd en werd het terrein onderhouden. Door gebrek aan financiële middelen zijn de plannen die in een projectdossier zijn samengevat, nog niet tot uitvoering gebracht.

Het verbaast de APSS dat zowel vanuit de moederorganisatie alsook door haar zuster vereniging, Arya Dewaker in Suriname nimmer contact is gemaakt met het bestuur van de APSS. Dit ondanks binnen de Arya Dewaker het bekend is wie de bestuursleden zijn van de APSS en ook de eventuele plannen.

Het verbaast de APSS nog meer dat de juridische documentatie voor deze grondonteigening wordt geproduceerd door een notaris die goed bekend is met de beheersactiviteiten en plannen van de APSS.

Wat de verbazing omzet naar verontwaardiging is dat deze handelwijze volledig in strijd is met de beginselen en principes van de Arische beweging.

Schriftelijke verzoeken van de APSS om opheldering hebben slechts geresulteerd in een reactie dat deze kwestie de aandacht krijgt en in behandeling zal worden genomen.

Intussen zal op 21 juli tijdens een algemene ledenvergadering van de vereniging Arya Dewaker het besluit worden genomen het terrein door te verkopen.

Het bestuur van de APSS, ziet naast dit publieke schrijven, waarmee de publieke opinie kan worden beïnvloed, geen andere keus dan een juridisch proces te beginnen tegen de Vereniging arya Dewaker, om dit aan haar leden en bestuur onrecht ongedaan te maken.

Namens het bestuur van de Vereniging Arya Pratinidhi Sabha Suriname (A.P.S.S)

Ir.ing Dayanand Mungra (secretaris) Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Braziliaanse ATV-bestuurder verongelukt

GFC NIEUWS- De 29-jarige Braziliaan Marciano Roberto Martin is maandag na een ongeval met een ATV overleden. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

Regio maakt kennis met Wan Alakondre

GFC NIEUWS- Tijdens het Carifesta XIV gebeuren op Trinidad & Tobago heeft de Surinaamse delegatie het goed opgekomen publiek aangenaam verrast met de productie ‘Wan…

Delen:

Lions doneren aan scholen en instelling

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central , Leo Club Gadotjo en Lions Club Rotterdam West (Nederland) hebben aan zowel de Openbare School Kwatta, als aan…

Delen:

ABOP en NPS bespreken mogelijke samenwerking

GFC NIEUWS- De leiding van de Nationale Partij Suriname (NPS) en de Algemene Bevrijdings – en Ontwikkelingspartij (ABOP)hebben een commissie in het leven geroepen die…

Delen:

“Rijstsector vertoont grote stijging”

GFC NIEUWS- Volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is de inzaai voor de najaar oogst 2019, in zijn totaliteit met 1400 hectare…

Delen:

Vakantieworsteltoernooi in Nickerie

GFC NIEUWS- De Surinaamse Worstel Federatie (SWF) organiseert volgende week zondag het jaarlijkse Vakantietoernooi. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link…

Delen:

Officieel beoek Parmessar aan MN Food Impex

GFC NIEUWS- Het agrarisch- en exportbedrijf MN Food Impex kreeg zondag officieel bezoek van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV). Zie ook…

Delen:

Start grote vakantie bij Villa Zapakara

GFC NIEUWS- Kindermuseum Villa Zapakara organiseerde zaterdag een event als start van het grote vakantieprogramma van Villa Zapakara. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

23-jarige man omgekomen bij bedrijfsongeval

GFC NIEUWS- De 23-jarige Joewande Clemens raakte zaterdagmorgen zwaargewond tijdens werkzaamheden te Friendship in Coronie. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

Feestelijke start 25ste Goodwill Swim Meet

GFC NIEUWS- De 25ste Goodwill Swim Meet is feestelijk geopend met een openingsceremonie onder begeleiding van een brassband, waarbij een parade van de deelnemende landen,…

Delen:
Scroll Up