Ingezonden| Fernald: Hoofdrekenen glo-toets moet op de schop

GFC NIEUWS- In 2019 is er een versoepeling geweest van de glo-toets hoofdrekenen( zesde klassers).

Dat heeft alleszins te maken met de bevindingen van de heer Ewald Levens, gewezen directeur Ewald Meyer Lyceum en lid van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren (SVWR).

Hij heeft een didactische analyse gegeven van de glo-toets hoofdrekenen 2018 en hij komt tot de slotsom dat de hoofdrekenopgaven eigenlijk verkapte redactiesommetjes zijn want er komen te veel steungetallen voor die in het geheugen van de leerlingen moeten worden opgeslagen.

In een publicatie van 30 april in de dagbladen stelt de heer Levens dat het landelijk gemiddelde toetscijfer voor rekenen schommelt tussen 4 en 5.

Kandidaten scoren over het algemeen voor hoofdrekenen veel lager dan voor redactie rekenen. Het is onredelijk om te verwachten dat kinderen 30 hoofdrekensommen in 40 minuten kunnen maken.

Daarvoor zijn deze type sommetjes te complex. Hoofdrekenen is een struikelblok omdat er te veel steungetallen voorkomen. Leerlingen moeten te veel tussenstappen maken en deelberekeningen onthouden.

Ik heb de nota genomen van de glo-hoofdrekensommen 2018. Ik durf te beweren dat sommige leraren en andere goedopgeleide functionarissen niet in staat zijn om de sommen zonder pen en papier binnen de vastgestelde tijdsduur te maken omdat de deelberekeningen niet onthouden worden.
Levens geeft een onderbouwing van zijn bezwaar met een aantal voorbeelden van hoofdrekensommetjes van de glo-toets 2018 waarvan ik slechts enkele presenteer.

Leerlingen jarenlang benadeeld

Het is verheugend dat de didactische analyse van Ewald Levens aanleiding voor het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is geweest om de glo-hoofdrekentoets 2019 aan te passen.

Deze toets voor de zesdeklassers is op 17 juli afgenomen. Om tegemoet te komen aan de leerlingen heeft de onderwijsminister besloten om de tijdsduur van de glo-toets rekenen met 10 minuten te verlengen van veertig naar vijftig minuten.

Kandidaten kregen dus gemiddeld 20 seconden extra tijd voor elke som. Insiders beweren dat het aantal steungetallen per opgave bij de glo-toets hoofdrekenen 2019 ook is verminderd. Daardoor is de moeilijkheidsgraad aanzienlijk teruggebracht en dat is alleszins redelijk en billijk.

In feite zijn de leerlingen jarenlang opgezadeld geweest met oneigenlijke hoofdrekensommen. Dit heeft een negatieve invloed gehad op het eindcijfer rekenen.

De vraag is hoeveel leerlingen, als gevolg van de lage cijfers voor hoofdrekenen, de glo- toets in de afgelopen jaren niet gehaald hebben. Er is werk aan de winkel voor MinOWC.

Wat willen wij met hoofdrekenen?

De versoepeling van de Glo-toets 2019 moet gezien worden als een compensatie maar de essentie is om vast te leggen wat wij beogen met hoofdrekenen en om na te gaan of de rekenopgaven in overeenstemming zijn met de gestelde doelen.

Wat is de traditionele opvatting?

“Hoofdrekenen is het maken is van berekeningen uit het hoofd, dus met gebruikmaking van de eigen hersencapaciteit en zonder bij het rekenen gebruik te maken van hulpmiddelen zoals een rekenmachine of pen en papier”. (Wikipedia).

Ik heb een aantal valide vragen:

1. Waarom moet het onderdeel hoofdrekenen even zwaar tellen voor het bepalen van het eindcijfer als redactie rekenen?
2. Is de tijdslimiet in overeenstemming met de moeilijkheidsgraad?
3. Komt het inzicht bevorderend aspect in voldoende mate tot uitdrukking in de rekenopgaven.

Wereldwijd gaan er stemmen op om hoofdrekenen te herdefiniëren en schattend rekenen bij hoofdrekenen onder te brengen.

Een ruime internationale oriëntatie met betrekking tot het rekenonderwijs lijkt mij zinvol. Hoofdrekensommetjes die in de glo-toets worden aangeboden mogen geen verkapte redactie sommetjes zijn.

Naar mijn oordeel moet hoofdrekenen grondig onder de loep genomen worden omdat leerlingen jarenlang nodeloos achtergehouden zijn.

Ivan Fernald

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL
Delen:

Meer nieuws

GFC NIEUWS- Schokkende beelden tonen zwartgeblakerde longen van een 52-jarige man die voor 30 jaren een kettingroker was. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

ANRS houdt ingezetene staande op luchthaven Zanderij

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft in de afgelopen periode een groot aantal verkeersvonnissen uitgevoerd bij verkeersovertreders. Zie ook een ander…

Delen:

Lobi Nieuw-Nickerie op nieuwe locatie

GFC NIEUWS- Stichting Lobi Health Center verhuist en breidt per 19 november haar diensten bij haar filiaal te Nieuw-Nickerie uit. Zie ook een ander interessant…

Delen:

Bestuur Changoer herkozen bij Worstelfederatie

GFC NIEUWS- De Surinaamse Worstel Federatie (SWF) organiseerde op 17 november een algemene ledenvergadering (alv), met als één van de agendapunten bestuursverkiezing. Zie ook een…

Delen:

Suriname gaat naar Concacaf Gold Cup

GFC NIEUWS- In een bloedstollende wedstrijd wist de Surinaamse voetbalselectie met 2-1 te winnen van Nicaragua. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

Verbrandingsoven Saramacca in gebruik genomen

GFC NIEUWS- In aanwezigheid van districtscommissaris Sarwankoemar Ramai van Saramacca, NDP-parlementariër Nao-mi Samidin en de onderdirecteur van Volksgezondheid, Robert Mohamed, werd vrijdag de verbrandingsoven te…

Delen:

RBTP houdt Chinese ondernemer aan

GFC NIEUWS- De 41-jarige ondernemer Quingkun Z. werd op 12 november door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) op zijn woonadres te Paramaribo…

Delen:

Zes verdachten ingesloten tijdens inval

GFC NIEUWS- De Narcotica Brigade pleegde op 7 november een inval in een woning aan de Burnetstraat. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

NPS drie afdelingsbesturen rijker

GFC NIEUWS- De NPS is drie nieuwe onderafdelingsbesturen rijker en wel in het Rensproject, Beni’s Park en Wanica. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Santokhi: 28 zetels haalbaar

GFC NIEUWS- De VHP is in staat om bij de verkiezingen van 2020 de beoogde 28 zetels binnen te halen, zegt voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Zie…

Delen:
Scroll Up