Ingezonden| Aanpak drugsproblematiek vereist betrokkenheid, samenwerking en politieke wil

GFC NIEUWS- De Nationale Anti- drugs Raad (NAR) is officieel geïnstalleerd op 18 januari 2018 door de toenmalige minister van Volksgezondheid Patrick Pengel.

De NAR, die bij presidentiële resolutie is ingesteld, heeft als taak om door middel van coördinatie, overleg en advisering te werken aan een samenleving die in toenemende mate vrij is van drugsgebruik, drugsverslaving, drugshandel en drugscriminaliteit.

In de NAR werken vertegenwoordigers van de ministeries betrokken bij de drugsproblematiek (Volksgezondheid, Justitie en Politie, Onderwijs en Volksontwikkeling, Sport en Jeugdzaken), het Bedrijfsleven en Niet gouvernementele Organisaties (NGO’s) nauw samen om het drugsprobleem het hoofd te bieden.

De NAR legt via het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) verantwoording af aan de President van de Republiek.

De Raad heeft na haar installatie twee belangrijke zaken aangepakt. Allereerst is er begonnen met het schrijven van een nieuw Nationaal Drugs Master Plan (NDMP).

Normaal gesproken, geschiedt dat door het inhuren van één of meerdere consultants maar door gebrek aan financiën hebben de leden van de NAR in hun spaarzame vrije tijd de pen zelf ter hand genomen.

Op 31 januari is het NDMP aangeboden aan het DNV. Op 26 juli is het NDMP geretourneerd aan de NAR, die momenteel de wijzigingen aangebracht door het DNV bestudeert.

De tweede belangrijke activiteit van de NAR was het aanleveren van data in het kader van het Multilateral Evaluation Mechanism (MEM).

De MEM is een mechanisme waarbij de lidlanden van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) door middel van rapportage hun vorderingen bij de bestrijding van de drugsproblematiek delen met de andere lidlanden. Een panel van 3 experts uit andere landen beoordelen dan de vorderingen van elk land.

De NAR heeft van alle relevante diensten, afdelingen en verantwoordelijken medewerking gekregen bij het verzamelen van de informatie.

De uitdaging was om de meer dan 500 vragen en subvragen te beantwoorden en alle bewijsmiddelen te sturen naar de CICAD. Na de eerste vragenronde kwam er een 2e ronde waarin nadere toelichtingen moesten worden gegeven.

Het MEM-rapport is breed uit gemeten in de pers. Kort samengevat, hebben we als land veel huiswerk te doen. Zowel op het gebied van de vermindering van de vraag naar drugs als het aanbod van drugs moet er het een het ander gebeuren. Belangrijk is dat het NDMP na een laatste screening door de NAR op korte termijn aan de President wordt aangeboden.

In de ogen van de NAR is het ontbreken van sterke instituten en gebrek aan kader het grootste probleem om de drugsproblematiek effectief aan te pakken. Het niet optimaal functioneren van het Nationaal Drugs Observatorium maakt dat diverse onderzoeken niet zijn uitgevoerd zoals dit rapport aangeeft.

Ondanks het ontbreken van een formeel vastgestelde strategie voor de aanpak van het nationaal drugsprobleem vinden er tal van activiteiten plaats.

Behalve de vele bewustwordingsprogramma’s die in samenwerking met de netwerken van de NAR worden uitgevoerd is er via het Ministerie van Onderwijs het project “Prevention Crime and Violence in een 5 tal districten uitgevoerd waarbij gezinnen, scholen, leerkrachten worden getraind.

Naast het schrijven van het NDMP en de implementatie van de MEM heeft de NAR in de afgelopen periode de volgende zaken aangepakt:

1. Voldoen aan internationale rapportage verplichtingen: de MEM, de Annual Report Questionnaire (ARQ) van de United National on Drugs and Crime (UNODC); data verzameling van treatment centers rapporteren aan de OAS.
2. Versterking van de behandelcentra met de aanbieding van drugstesten
3. Preventie activiteiten en trainingen van de verschillende stakeholders van de primaire– en tertiaire drugspreventie waaronder ook de laagdrempelige trainingen voor Hindoe geestelijken.
4. Viering van internationale dagen: Wereld Anti drugs dag op 26 juni en viering leerkrachten dag in oktober.
5. Ondersteuning voorbereiding EU- CELAC High Level Meeting die in juni 2019 heeft plaats gevonden.
6. PAHO-trainingen voor stakeholders van de primaire- en tertiaire drugspreventie

De aanpak van de drugsproblematiek vereist betrokkenheid, samenwerking en vooral (politieke) wil om het probleem effectief aan te pakken. Er moet in dit kader worden geïnvesteerd in de versterking van het observatorium, zodat de onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.

Een belangrijk gezondheidszorg instrument om onze bevolking te beschermen voor gevaarlijke drugs is het z.g. Early Warning Systeem (EWS).

Door middel van het EWS kan er alarm worden geslagen zodat er geen slachtoffers te betreuren zijn, als er nieuwe onbekende drugs (lachgas, sukru enz) op de markt komen.

Door de uitstekende contacten tussen de NAR en haar werkarm, het Uitvoerend Bureau van de NAR (UBN) met relevante stakeholders (politie, laboratorium, NGO’s enz.) zijn wij als land goed in staat om onze bevolking in redelijke mate te beschermen op dit vlak.

Ook is er door tussenkomst van de NAR, drugs test apparatuur beschikbaar gesteld aan het Centraal Laboratorium van het BOG.

Drs. G. Uiterloo
Voorzitter NAR

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

FED voorziet CBvS van cash US-dollars

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een eerste zending US-dollars ontvangen van de Federal Reserve Bank (FED) – de Centrale Bank van…

Delen:

Man gooit baby de rivier in

GFC NIEUWS- Een babyjongetje vecht nu voor zijn leven, nadat hij naar verluidt werd gegooid in een rivier in Greater Manchester, een stad in Engeland….

Delen:

Ministersdelegatie bezoekt Para

GFC NIEUWS- Een team van ministers, te weten: Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Vidjai Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie…

Delen:

Nickerie heeft nieuwe Spoedeisende Hulp

GFC NIEUWS- Nickerie beschikt nu over een gloednieuwe en uitgebreide Spoedeisende Hulp (SEH). Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te…

Delen:

Heerenstraat Festival op komst

GFC NIEUWS- In één van de mooiste straten in Paramaribo, de Heerenstraat, werkt Stichting The Back Lot hard aan het Heerenstraat Festival 2019. Zie ook…

Delen:

Dorpsfondsen moeten zelf verdienend zijn

GFC NIEUWS- Dorpsfondsen moeten gezien worden als een revolving fund, hetgeen betekent dat zij zelf verdienend moeten zijn. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Handelsmissie november naar Curaçao

GFC NIEUWS- Van 24 tot en met 26 november organiseert Internationaal Ambitieus de zevende handelsmissie voor bedrijven naar Curaçao. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

Paamaka en Ndyuka leggen grens vast

GFC NIEUWS- De stammen Paamaka en Ndyuka in Oost Suriname hebben hun aloude grens vastgelegd in een gezamenlijke verklaring. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

Tumor van 5,5 kg verwijderd uit maag man

GFC NIEUWS- Een man die ging naar de spoedeisende hulp met ernstige maagpijn moest in allerijl worden geopereerd toen een gigantische tumor werd gespot. Zie…

Delen:

Voetganger doodgereden

GFC NIEUWS- Een voetganger werd vanmorgen doodgereden aan de Welgedacht A-weg. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE…

Delen:

Kiezersadministratie actualiseren met VTIL

GFC NIEUWS- Om een zo vlot mogelijke administratieve voorbereiding van de verkiezingen te treffen, is het noodzakelijk dat de kiezersadministratie wordt geactualiseerd. Zie ook een…

Delen:

Hoody SME workshop in Coronie

GFC NIEUWS- De organisatie Hoody SME onder leiding van Donavan Jones heeft vorige week samen met de coaches Ivor Mitchell en Rose-Marie Maitre een Hoody…

Delen:

LVV stimuleert het coöperatiewezen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) stimuleert het coöperatiewezen in Suriname en stelt dit als basis voor een betere samenwerking tussen…

Delen:

INGEZONDEN| De bloedprijs van Afobaka

GFC NIEUWS- Toen Sergio Akiemboto aantrad als minister was ik heel erg blij. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te…

Delen:

Rusland: NPS is het alternatief

GFC NIEUWS- “A kondre e krey, ai bari,” zegt de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

Werkzaamheden SWM in Apoera en Washabo

GFC NIEUWS- De afdeling van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) te Apoera is bezig met werkzaamheden aan het waterleidingnet. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

Rijbewijs dronken autobestuurder ingevorderd

GFC NIEUWS- De politie van Santo Boma heeft het rijbewijs van de 42-jarige autobestuurder Remicho N. ingevorderd na een aanrijding. N. veroorzaakte in beschonken toestand…

Delen:
Scroll Up