ILO neemt verdrag aan tegen geweld en seksueel molest op de werkvloer

De 108ste Internationale Arbeidsconferentie, die dit jaar in het teken stond van de herdenking van 100 jaar ILO (Internationale Arbeidsorganisatie), is afgesloten met de aanname van een nieuw ILO-Verdrag en een ILO-Aanbeveling.

Deze gaan over het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkplek. Deze 2 standaarden zijn met een overweldigende meerderheid van stemmen aangenomen door de aanwezige regerings-, werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers.

Deze twee standaarden zijn voor het eerst in 2018 besproken op de vorige conferentie, maar er kon geen overeenstemming worden bereikt door partijen. Na een intensief dialoog zijn de 2 standaarden tijdens deze conferentie aangepast en daarna in stemming gebracht. Ze haalden de 2/3 meerderheid van de stemmen. De aanname van deze internationale standaarden over geweld en intimidatie zijn door alle partijen bestempeld als te zijn historisch.

Suriname, ook aanwezig was op de conferentie, had eerder aangegeven zich terug te kunnen vinden in de tekst en had de voorkeur uitgesproken voor het vervaardigen van een verdrag en een uitgebreide toelichtende aanbeveling. Uiteindelijk zijn de standaarden in deze vorm aangenomen.

Suriname stemde voor de totstandkoming van het nieuwe verdrag en de aanbeveling. Het ministerie van Arbeid heeft inmiddels een wetsvoorstel om geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan al voorbereid en na consultaties in het Arbeidsadviescollege en goedkeuring van de Raad van Ministers, voorgelegd aan de Staatsraad die nog advies moet uitbrengen.

Bij de afsluiting van de conferentie is ook een verklaring aangenomen die lidlanden aanspoort om in de komende periode rekening te houden met de veranderende werkplekken, waar veel ICT en digitale kennis worden gebruikt. Regeringen worden opgeroepen hun instituten te evalueren en te versterken.

Op deze conferentie is ook nagegaan welke landen hun ILO-verdragsverplichtingen en hun statutaire rapportageverplichtingen niet nakomen.

Met uitzondering van 2 landen (Suriname en Montserrat) hebben alle Caricomlanden te maken met een ‘serious failure’ (ernstige tekortkoming) om de rapportageverplichtingen na te komen.

Delen:

Meer nieuws

Coronie geeft feedback op Visserij Management Plan

GFC NIEUWS-Vissers en andere stakeholders uit de visserijsector in Coronie hebben geparticipeerd aan een consultatiebijeenkomst over herziening van het Visserij Management Plan (VMP) 2014-2018. Delen:

Delen:

Ode aan Inheemsen in Palmentuin

GFC NIEUWS- Jaren terug is advies uitgebracht aan de regering voor het plaatsen van een gedenkteken voor de Inheemse mannen, vrouwen en kinderen die tijdens…

Delen:

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:
Scroll Up