ILO neemt verdrag aan tegen geweld en seksueel molest op de werkvloer

De 108ste Internationale Arbeidsconferentie, die dit jaar in het teken stond van de herdenking van 100 jaar ILO (Internationale Arbeidsorganisatie), is afgesloten met de aanname van een nieuw ILO-Verdrag en een ILO-Aanbeveling.

Deze gaan over het tegengaan van geweld en intimidatie op de werkplek. Deze 2 standaarden zijn met een overweldigende meerderheid van stemmen aangenomen door de aanwezige regerings-, werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers.

Deze twee standaarden zijn voor het eerst in 2018 besproken op de vorige conferentie, maar er kon geen overeenstemming worden bereikt door partijen. Na een intensief dialoog zijn de 2 standaarden tijdens deze conferentie aangepast en daarna in stemming gebracht. Ze haalden de 2/3 meerderheid van de stemmen. De aanname van deze internationale standaarden over geweld en intimidatie zijn door alle partijen bestempeld als te zijn historisch.

Suriname, ook aanwezig was op de conferentie, had eerder aangegeven zich terug te kunnen vinden in de tekst en had de voorkeur uitgesproken voor het vervaardigen van een verdrag en een uitgebreide toelichtende aanbeveling. Uiteindelijk zijn de standaarden in deze vorm aangenomen.

Suriname stemde voor de totstandkoming van het nieuwe verdrag en de aanbeveling. Het ministerie van Arbeid heeft inmiddels een wetsvoorstel om geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan al voorbereid en na consultaties in het Arbeidsadviescollege en goedkeuring van de Raad van Ministers, voorgelegd aan de Staatsraad die nog advies moet uitbrengen.

Bij de afsluiting van de conferentie is ook een verklaring aangenomen die lidlanden aanspoort om in de komende periode rekening te houden met de veranderende werkplekken, waar veel ICT en digitale kennis worden gebruikt. Regeringen worden opgeroepen hun instituten te evalueren en te versterken.

Op deze conferentie is ook nagegaan welke landen hun ILO-verdragsverplichtingen en hun statutaire rapportageverplichtingen niet nakomen.

Met uitzondering van 2 landen (Suriname en Montserrat) hebben alle Caricomlanden te maken met een ‘serious failure’ (ernstige tekortkoming) om de rapportageverplichtingen na te komen.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL
Delen:

Meer nieuws

NPS drie afdelingsbesturen rijker

GFC NIEUWS- De NPS is drie nieuwe onderafdelingsbesturen rijker en wel in het Rensproject, Beni’s Park en Wanica. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Santokhi: 28 zetels haalbaar

GFC NIEUWS- De VHP is in staat om bij de verkiezingen van 2020 de beoogde 28 zetels binnen te halen, zegt voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Zie…

Delen:

RO wil afzetgarantie voor ‘gron nyan’

GFC NIEUWS- Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een systeem ontwikkeld, om rayonleiders te belasten met de…

Delen:

Eerste RedSu-trekking Orange Movement

GFC NIEUWS- Afgelopen woensdag heeft de eerste prijsuitreiking plaatsgevonden van de RedSu-activiteit van de Orange Movement in Wanica. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Dikan hoort problemen Wi! Uma Fu Sranan aan

GFC NIEUWS- Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een delegatie van de coöperatieve vereniging Wi! Uma fu Sranan ontvangen en de problemen van…

Delen:

Onthulling monument voor de politie

GFC NIEUWS- De Surinaamse Politiebond (SPB) herdenkt op 17 november haar 100-jarig bestaan en zullen diverse activiteiten worden ontplooid. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

Wetenschappers verklaren waarom we hikken

GFC NIEUWS- In een nieuwe studie hebben wetenschappers van de Universiteit van Londen onthuld waarom we hikken, en waarom deze irritante gewoonte zo belangrijk is….

Delen:

SZF-huisartsenpost bewijst nut

GFC NIEUWS- De huisartsenpost van het Staatsziekenfonds (SZF) aan de Frederik Derbystraat heeft binnen korte tijd reeds zijn nut bewezen. Zie ook een ander interessant…

Delen:

Reeks inbraken in Lelydorp

GFC NIEUWS- De politie van Lelydorp heeft vanaf vrijdag 8 november een reeks meldingen van inbraken genoteerd. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:
Scroll Up