HVB: zinvolle vrijetijdsbesteding belangrijk

Ook in de grote vakantieperiode heeft de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) op initiatief van haar Jongerenraad en enkele kernen een aantal vakantie-activiteiten op schema die al een week gaande zijn. Vooral in deze periode waar vele ouders het zich niet kunnen permitteren hun kinderen naar de verre recreatieoorden te laten verpozen heeft de partij gemeend gewoon de jeugdigen de kans te geven hun talenten op een plezierige manier te ontwikkelen.

Het is belangrijk dat ook in de vakantieperiode de schooljeugd in staat wordt gesteld mee te doen aan zinvolle vrijetijdsbesteding.

Zo werden in het partijcentrum te Hannaslust ongeveer 150 kinderen tussen de 6 en 17 jaar drie dagen lang onder deskundige leiding enkele kunsten aangeleerd zoals breien en haken, het maken van vliegers, knutselen en sierkussens ontwerpen. Ook de brandweer verleende haar medewerking middels een spectaculaire brandblusdemonstratie. Het geheel werd afgesloten met een wandelloop door de straten van Hannaslust en omgeving.

Het ligt in de bedoeling deze korte schoolvakantie elke vakantieactiviteit in een andere buurt te introduceren.

In het HVB-centrum aan de Benjaminstraat worden er elke week voor een symbolisch bedrag schaakcursussen verzorgd voor beginnelingen vanaf 7 jaar om het logisch en kritisch denken maar ook het concentratievermogen van de kinderen te bevorderen.

Te Marienburg in het district Commewijne werd aan ongeveer 30 jongeren hun certificaat uitgereikt voor gratis deelname aan basisvaardigheden computertraining op het gebied van MS Word en PowerPoint. Dit zijn vaardigheden die de jongeren onder andere in staat stellen een goede powerpointverslag te presenteren in verband met hun studie.

Deze cursussen waaraan een grote behoefte bestaat zullen de komende week worden voortgezet in Tamanredjo en op Para-oost.

Meer nieuws

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Gebedsdag voor Coronie

Op zaterdag 12 januari is er een gebedsdag georganiseerd door de verschillende christelijke kerken in samenwerking met het commissariaat in de multifunctionele te Coronie.

Man opgesloten voor mishandeling collega

De 41-jarige Dilawar H. werd op woensdag 9 januari door de politie van het ressort Lelydorp opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling van…

Voorlichting SEH werpt vruchten af

De Spoedeisende Hulp (SEH) die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft het afgelopen jaar minder aanmeldingen geregistreerd dan het vorig…

Scroll Up