Hoorzitting uniek moment voor ressorten

De hoorzittingen voor de ressorten zijn een uniek moment, omdat de burgers de ruimte krijgen om te praten over een richting die zo een gebied moet opgaan om tot ontwikkeling te komen.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling doet een beroep op alle burgers deze hoorzittingen bij te wonen. Hetgeen tijdens de hoorzittingen naar voren wordt gebracht, wordt uiteindelijk vervat in een districtsplan zodat duidelijk is welke zaken kunnen worden aangepakt.

De zaken die naar voren worden gebracht kunnen in twee grote groepen worden ondergebracht. Een categorie is wat als routine kan worden bestempeld, zoals slechte wegen of problemen met vuilophaal. Een ander punt gaat om zaken die over een langer termijn gaan. De hoorzittingen zijn in enkele ressorten reeds van start gegaan.

Het uitvoeren van de projecten kost aardig wat geld. Voor wat betreft de financiering van de begrotingen heeft het systeem daarin voorzien.

Het financieel gedeelte van het decentralisatiesysteem moet zich verder ontwikkelen, waarbij er meer inkomsten gegenereerd worden voor de districten. Hierdoor zal het districtsfonds geld binnenkrijgen om zo hun begroting te financieren, zegt minister Dikan.

Hij geeft ook aan dat dit de meest ideale situatie zou zijn. ‘’We zijn er nog lang niet. Op dit moment worden de districtsfondsen gesubsidieerd door de centrale overheid’’, aldus de bewindsman.

In 2015 is een Staatsbesluit geslagen waarbij de districten in staat gesteld zijn om districtsverordeningen te maken. Dit bevindt zich nog in een vroeg stadium maar moet gaan uitgroeien. De districten moeten zoveel mogelijk hun eigen inkomsten gaan genereren en zo hun projecten uitvoeren.

Meer nieuws

Minister Samsoedin gaat in op grondproblemen

Minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft tijdens de ingekomen stukken in het parlement, uitleg gegeven over enkele gevallen van occupatie.

STEAMIT fair op Powaka

STEAM-IT, een projectteam van de Suriname America Alumni Associatie, SAAA, zal op vrijdag 22 februari een mini-fair houden op de Sint Wilhelmus School te Powaka…

AZP heeft nu een Ontslagruimte

Vaker is het gebleken dat opgenomen patiënten die door de specialist zijn ontslagen, vele uren later door hun begeleiders worden opgehaald.

Aanpak weg naar Langa-Uku

De weg naar het dorp Langa-Uku zal donderdag worden aangepakt door het ministerie van OWT&C in samenwerking met het districtscommissariaat Marowijne – Zuidwest.

Vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden

De vuurwapengevaarlijke Machecho V. is op zaterdag 16 februari door het Arrestatie Team aangehouden en overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Vereniging benadrukt koersstabiliteit

De vereniging van cambiohouders wenst naar aanleiding van de thans ontstane situatie op het koersenfront te benadrukken dat onze totale economie en iedere burger gebaat…

45 rijbewijzen ingevorderd door MSD

De Motor Surveillancedienst (MSD) heeft in de periode zondag 3 februari tot en met zaterdag 9 februari 370 verkeersdeelnemers bekeurd, waarbij 45 rijbewijzen van hardrijders…

Scroll Up