“Het is nu de tijd om te werken aan een wereld vrij van Tuberculose”

Op 24 maart wordt voor de 37ste keer Wereld Tuberculose (tbc) dag over de gehele wereld herdacht.

Het doel van deze herdenking is om het bewustzijn te verhogen over tbc en de successen geboekt bij het voorkomen en behandelen van deze ziekte, alsook de uitdagingen die gepaard gaan met deze ziekte.

Het thema voor dit jaar is “Het is nu de tijd”. Het is inderdaad nu de tijd om te werken aan een wereld vrij van tbc, het is nu de tijd dat elk tbc-geval op tijd wordt gediagnosticeerd en behandeld, het is nu de tijd dat we de beloften gemaakt tijdens de UN High level meeting over tbc nakomen.

Op 24 maart 1882 heeft de wetenschapper Dr. Robert Koch de bacterie ontdekt, die verantwoordelijk is voor tbc. Door deze mijlpaal was het mogelijk om geneesmiddelen voor deze ziekte te ontwikkelen.

137 jaren na deze ontdekking vormt tbc nog steeds een ernstige bedreiging voor de wereldgezondheid, voornamelijk in ontwikkelingslanden.

Alhoewel tbc volledig te genezen is zien we dat in 2017 bijna 1.6 miljoen mensen zijn gestorven ten gevolge van deze ziekte. Hiervan was 300.000 geïnfecteerd met HIV.

Tbc is nog steeds de hoofdoorzaak van sterfte bij HIV wereldwijd. Resistente tbc vormt een bedreiging voor de openbare gezondheidszorg.

Volgens schattingen van WHO waren er in 2017 ongeveer 558.000 rifampicine resistente tbc-gevallen. 82% daarvan was ook resistent tegen Isoniazide (Multidrug resistente tbc).

Ondanks deze ernstige situatie geeft de WHO in de Global TB report 2018 weer dat er een tekort aan fondsen was voor tbc-bestrijding van 1.3 miljard US dollars.

Het Nationaal Tuberculose programma (NTP) roept hierbij alle relevante partners op om zich te blijven inzetten op welk gebied dan ook om de zorg voor de mensen die lijden aan deze ziekte te garanderen. Van belang is het beschikbaar zijn van middelen nodig voor vroegtijdige diagnostiek en snelle behandeling.

Het NTP probeert middels bijscholing van relevante stakeholders, een bijdrage te leveren aan de bestrijding van tbc. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van tbc onder zowel de gezondheidswerkers als het algemene publiek. Recent is het NTP gestart met het intensiever screenen van hoge risicogroepen om zodoende vroegtijdig tbc bij deze groep te ontdekken en te behandelen.

Het NTP heeft in het afgelopen jaar voor Suriname 178 tbc-gevallen geregistreerd. Dit is een stijging in tegenstelling tot 2017 (137 gevallen). Dit is te wijten aan een combinatie van verhoogde detectie van tbc-cases door onze interventies, maar ook het feit dat nog steeds transmissie gaande is. Verder zien we een vrij hoog percentage van de tbc-patiënten die komen te overlijden (13.1% van de gevallen van 2017

Hiervoor zijn er uiteenlopende oorzaken, zoals te laat hulp zoeken, aanwezigheid van andere onderliggende ziekten, waaronder HIV en suikerziekte, en slechte therapietrouw. Het NTP blijft daarom door het geven van voorlichting en nascholing het bewustzijn van de samenleving met betrekking tot deze ziekte vergroten.

Verder werken het HIV en tbc-programma nauwer samen om tbc en HIV aan te pakken. Dit mede vanwege het feit dat beide ziekten elkaars beloop negatief kunnen beïnvloeden.

Enkele adviezen die wij in dit kader geven is dat er bij mensen die leven met hiv bij elk bezoek aan een gezondheidsinstelling gevraagd wordt naar het voorkomen van klachten die kunnen duiden op tbc.

Patiënten worden aangemoedigd hun artsen hierop te attenderen. Omgekeerd moet er bij elke tbc-patiënt de hiv-status worden nagegaan. Dit is belangrijk omdat hoe eerder de diagnose hoe beter erop ingespeeld kan worden, wat zal resulteren in een betere uitkomst.

De WHO schat dat circa 1/3 deel van de tbc-gevallen wereldwijd niet gediagnosticeerd wordt, doordat ze toegang tot het zorgsysteem missen en roept in dit kader op om patiënten rechten te respecteren en daardoor elke barrière die de toegang tot het zorgsysteem verhinderen, weg te werken.
We kunnen tbc stoppen. Wat we moeten doen is nu actie ondernemen!

Het NTP doet een beroep op de gemeenschap om zich te laten onderzoeken bij verdenking op tbc en ook een helpende hand te bieden aan hun die dat nodig hebben. Op gezondheidswerkers wordt een dringend beroep gedaan om de diagnostiek ten aanzien van tbc niet onnodig uit te stellen. Het meest voorkomende verschijnsel bij tbc is hoesten, langer dan twee weken.

Heb je verschijnselen die verdacht zijn voor tbc, zoals hoesten langer dan twee weken en/of koorts, vermagering en nachtzweten, laat je onderzoeken op tbc via je huisarts of het Nationaal Tuberculose Programma aan de Rode kruislaan # 03.

Delen:

Meer nieuws

Volkstuinproject in ressort Geyersvlijt

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) kreeg het verzoek van de EBG-gemeente om een volkstuinproject op het terrein van de basisschool aan de…

Delen:

Gezamenlijke verklaring regering en VMS

Op maandag 15 april heeft het vervolggesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) en de regering. Delen:

Delen:

Inschrijving Suripop XXI start in juli

De Stichting Bevordering Kunst en Kultuur in Suriname laat weten dat de inschrijving tot deelname aan het Suriname Popular Song Festival XXI dit jaar is…

Delen:

Else Sidoel medewerker van het jaar SVZ

Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing onder ruim 700 medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is Else Sidoel vandaag verkozen tot beste medewerker van het…

Delen:

Verhoging kosten rijbewijs aangehouden

De voorgenomen verhoogde bedragen voor een nieuw rijbewijs, het verlengen daarvan en een duplicaat zijn tot nader order aangehouden, meldt de PR van het Korps…

Delen:

Nationaal kwaliteitsbeleid gelanceerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid…

Delen:

Minister Samsoedien met ontslag

Naar aanleiding van de recente perikelen rondom de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft de minister vandaag haar portefeuille ter…

Delen:

Mogelijk aanhouding zoon minister Samsoedien

De zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) zal mogelijk worden aangehouden op basis van verdenking van het plegen van…

Delen:

“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP….

Delen:

BOG, PAHO en KPS partners antirookcampagne

Het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) en de Pan American Health Organization (PAHO) zullen vandaag de bewustwordingscampagne ‘Smoko?!….. Nee Mang’ lanceren. Delen:

Delen:

Meer aandacht voor forensisch werkveld

Met de viering van de Forensische dag heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) getracht meer aandacht te creëren voor het Forensisch werkveld. Delen:

Delen:

OWT&C laat afwijkende bouwsels slopen

Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties….

Delen:

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening…

Delen:

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in…

Delen:
Scroll Up