Herstart grootschalige rijst in Coronie mogelijk

De herstart van de grootschalige rijstteelt in Coronie is mogelijk, indien de juiste condities worden gecreëerd, zegt de PALU in een persbericht.

Dat de juiste condities niet zijn gekomen onder de vorige NDP-minister van LVV Suresh Algoe, is volgens de partij omdat het initiatief van de boeren om tot een herstart van de rijstteelt te komen in Coronie bewust door hem is gedwarsboomd.

“Dc Tarnadi is mogelijk kort van geheugen. Ook hij als parlementariër was nauw betrokken in 2014, onder de vorige regering, toen de PALU-parlementariërs Henk Ramnandanlal en Anton Paal het initiatief hadden genomen om samen met een tiental enthousiaste boeren uit Coronie bijna 200 ha weer onder cultuur te brengen. Het project zou en moest mislukken omdat het anders de PALU was die teveel de naam en faam zou dragen van de succesvolle herstart van de rijstteelt in Coronie”.

Het is goed om te horen dat de regering nu twee graafmachines heeft beschikbaar gesteld, vervolgt de PALU. De toegepaste oplossing in 2014 was dat de overheid kosten van de rehabilitatie van de primaire en secundaire kanalen op zich zou nemen. De kosten van de rehabilitatie van de kavelsloten en de eerste grondbewerkingen en inzaai zou de overheid voorschieten namens de boeren. De boeren zouden de schuld terugbetalen met de opbrengsten van de eerste inzaai.

“Maar de vorige minister van LVV schakelde doelbewust Surzwam in voor rehabilitatie van de infrastructuur en kanalen die veel te hoge tarieven hanteerde ten laste van de boeren. Terwijl de door Surzwam gevraagde tarieven bijna tweemaal de tarieven in de particuliere sector waren, werden de werken bovendien doelbewust veel te langzaam uitgevoerd. De in rekening te brengen tarieven zouden zodanig zijn dat na oplevering de schulden juist een strop zouden worden voor de boeren”.

Na protest van de boeren en de PALU-parlementariërs stopte minister Algoe de werkzaamheden en beloofde hij om machines uit Wageningen en Nickerie in te zetten tegen een veel lager tarief. De boeren wachten nog steeds op deze machines en de rehabilitatie van de infrastructuur.

Deze werkwijze van de NDP volgens het concept van “de oude politiek” is funest geweest voor de ontwikkeling van Suriname, meent de PALU. Daarom worden de huidige inzet van de graafmachines met argwaan gevolgd. Surinamers die niet van de eigen partij zijn, worden niets gegund. De samenleving wordt bewust politiek verdeeld en verzwakt ten koste van de ontwikkeling waar de bevolking juist om vraagt.

PALU: “in de afgelopen bijna 43 jaren na onze onafhankelijkheid zien we daarom nog steeds de politiekvoering waarbij de ene regering komt en doet mogelijk enkele positieve zaken, de volgende regering komt en stopt deze zaken of breekt ze af. Onder deze regering zien wij zelfs het verschijnsel dat als de ene NDP minister wordt vervangen door een andere NDP minister, er een beleidswijziging komt als gevolg van gewijzigde beleidsinzichten. Zo ook recentelijk weer bij het ministerie van LVV.

Het inhoudelijk beleid dat gericht zou moeten zijn op duurzame ontwikkeling op de lange termijn raakt hierdoor op de achtergrond. Korte termijn maatregelen slechts gericht op stemmenwinst in de volgende verkiezingen krijgen prioriteit. De gevraagde wettelijk gebaseerde productschappen in de landbouw komen maar niet van de grond.

Ook vrijstelling van invoerrechten op inputs in de agrarische sector kan maar niet worden toegekend. Om maar de zwijgen over de teruggave van de government take op diesel voor boeren en ondernemingen in de agrarische sector. Indien wij met zijn allen de oude politiekvoering niet wijzigen zullen duurzame lange termijn ontwikkelingen ook in de agrarische sector een illusie blijven. Zolang die niet gebeurt, zal ook de rijstteelt in Coronie niet blijvend terugkome”, aldus de PALU.

Delen:

Meer nieuws

Concept uitleveringsverdrag Suriname en China

Een Surinaamse delegatie onder leiding van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en een delegatie vanuit China hebben gewerkt aan een concept uitleveringsverdrag voor beide landen….

Delen:

Ode aan Pim de la Parra

Pim de la Parra bracht met productiemaatschappij $corpio lef en bravoure in het Nederlandse filmbedrijf en werd miljonair met Blue Movie. Delen:

Delen:

Jeugdambassadeurs werken aan milieubewustwording

De United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) jeugdambassadeurs, Sivern Hammen en Charmaine Pansa, willen scholieren bewust maken van de gevolgen van milieuvervuiling. Delen:

Delen:

Nieuw-Aurora krijgt extra stembureau

Uit oriëntatie van de verkiezingswerkgroep Legger in het Boven-Suriname gebied, blijkt dat op Nieuw-Aurora er nog één stembureau moet komen. Delen:

Delen:

LVV werkt aan kadervorming binnen veeteelt

Een groep studenten van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) van de studierichting Animal Production and Health Assistance (APHA) heeft een bezoek gebracht aan Nickerie….

Delen:

Dief gepakt in stadscentrum

Op 20 en 27 mei zijn onder meer gascilinders en een lichtmotor gestolen uit handelszaken op de Centrale – en Vreedzaam Markt aan de Waterkant….

Delen:

Informatieve dag BOG op scholen

Vrijdag hield het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) met Wereld Voedselveiligheidsdag in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) een informatieve dag voor de…

Delen:
Scroll Up