Herdenking 73 jaar Sozavo in teken van structuurverandering

De 73ste jaardag van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) staat geheel in het teken van structuurverandering.

Deze zal bijdragen aan de doeltreffende voortzetting van de activiteiten op diverse beleidsgebieden. Bij Resolutie van 30 november 2018, no. 12.688/18 is de organisatiestructuur van het ministerie bij Staatsblad no. 104 vastgelegd.

Vermeldenswaard is dat sinds het bestaan van het ministerie van Sozavo er voor het eerst een organogram is goedgekeurd. Nu, Anno 2019, zal verder gewerkt worden aan de functiebeschrijving van alle diensten, afdelingen, stichtingen en bureau’s. Het karakter van dit bestaansjaar zal eentje zijn van verdere ontwikkeling.

Vele beleidsactiviteiten hebben hun oorsprong in 2017 en 2018, die dit jaar doeltreffend worden voortgezet. In dit kader worden diverse projecten, trainingen, workshops en voorlichtingscessies verzorgd, de verschillende werkgebieden rakende.

Tijdens het Positive Parenting Program project (PPP-project) van het Onder Directoraat Algemeen Maatschappelijke Zorg (OD-AMZ) zijn het afgelopen jaar 246 personen getraind in onder andere conflicthantering en begeleiding.

De training begeleiding van gezinnen en kinderen zal worden voortgezet. Van de omgeving Goede Verwachting is eerder een Sociale Kaart geproduceerd. In de nabije toekomst zullen bewoners in de gelegenheid worden gesteld om een knip- en naaicursus te volgen.

Het Onder Directoraat Kategoriaal Maatschappelijk Werk (OD-KMW) heeft in het afgelopen jaar ook diverse activiteiten ontplooid. Dit, in het belang van onder andere mensen met een beperking. Zo is de herregistratie van personen met een beperking op poten gezet, waarbij het bestand is opgeschoond en gedigitaliseerd. Het project loopt dit jaar door. Ook kan worden meegegeven dat het Integraal Kinderbescherming Netwerk in Suriname (IKBeN) verder gestalte heeft gekregen, om maar enkele activiteiten te noemen.

Media Campagnevoering: Het ministerie van Sozavo zal, anders dan het vorig jaar, in hogere mate aandacht besteden aan campagnevoering om zodoende bewustwording op diverse gebieden op gang te brengen.

De “Kenki a Denki” campagne van het Onder Directoraat Kategoriaal Maatschappelijk Werk (OD-KMW), die moet helpen bijdragen aan de bewustwording rond mensen met een beperking, heeft zijn oorsprong in 2018 en wordt voortgezet.

In het vooruitzicht staan onder andere de op te zetten mediacampagne ter ondersteuning van ouders op het gebied van vorming en opvoeding en de landelijke mediacampagne rond de registratie van opvanginstellingen.

Een absoluut hoogtepunt zal zijn, de start van het Low Shelter Income Program III (LISP III) op 01 maart 2019 dat voor vijf jaar wordt geïmplementeerd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft sinds haar oprichting op 16 januari 1946 diverse organisatieveranderingen gekend. Ook de naam is door de jaren heen enkele keren veranderd.

Vanaf haar oprichting tot heden streeft het ministerie ernaar om het algemeen welzijn van de bevolking te bevorderen middels hulpverleningsprogramma’s.(GFC)

Delen:

Meer nieuws

Politie pakt overlastbezorgende sekswerkers aan

De politie van regio Paramaribo heeft zaterdagnacht opgetreden tegen commerciële sekswerkers die de openbare orde en rust verstoorden in de Eugene Gessel- (Hoogestraat) en de…

Delen:

Suriname en Ghana intensiveren band

Minister Yldiz Pollack – Beighle heeft in Ghana vier Memoranda of Understanding (MoU’s) met de regering van dit land ondertekend. Delen:

Delen:

Ordening en structurering mijnbouwsector

Met de toelating tot de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) heeft Suriname de verplichting een transparant beleid te voeren binnen de mijnbouwsector. Delen:

Delen:

Herstelwerkzaamheden verbindingswegen op schema

De herstelwerkzaamheden aan enkele functionele verbindingswegen in Paramaribo, Wanica en Para verlopen volgens het tijdschema van aannemer Kuldipsing Infra. “Wij zijn tot nu op schema”,…

Delen:

Politie schiet man neer

Een man werd vrijdagmorgen door de politie neergeschoten in de Hijsvlinderweg. Delen:

Delen:

Oekraïense komiek wint presidentsverkiezing

Redactie GFC Nieuws — De Oekraïense komiek Volodymyr Zelensky lijkt de presidentsverkiezingen in zijn land te winnen van de zittende leider, Petro Poroshenko. Exit polls…

Delen:

Nieuwe jeugdambassadeurs gekozen

Tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering heeft het Nationaal Jeugdparlement (NJP) nieuwe jeugdambassadeurs voor de komende twee jaar gekozen. Delen:

Delen:

Tas buitgemaakt uit een auto

Een man deed op zaterdag 13 april aangifte van diefstal van een tas uit zijn auto bij de politie van het ressort Uitvlugt. Delen:

Delen:

Diverse aanhoudingen tijdens Operatie HOOP

De politie van regio Paramaribo heeft in de avond van zaterdag 13 april in verband met de Operatie Handhaving Openbare Orde Paramaribo (HOOP) veiligheidscontroles in…

Delen:

Volkstuinproject in ressort Geyersvlijt

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) kreeg het verzoek van de EBG-gemeente om een volkstuinproject op het terrein van de basisschool aan de…

Delen:
Scroll Up