Herdenking 73 jaar Sozavo in teken van structuurverandering

De 73ste jaardag van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) staat geheel in het teken van structuurverandering.

Deze zal bijdragen aan de doeltreffende voortzetting van de activiteiten op diverse beleidsgebieden. Bij Resolutie van 30 november 2018, no. 12.688/18 is de organisatiestructuur van het ministerie bij Staatsblad no. 104 vastgelegd.

Vermeldenswaard is dat sinds het bestaan van het ministerie van Sozavo er voor het eerst een organogram is goedgekeurd. Nu, Anno 2019, zal verder gewerkt worden aan de functiebeschrijving van alle diensten, afdelingen, stichtingen en bureau’s. Het karakter van dit bestaansjaar zal eentje zijn van verdere ontwikkeling.

Vele beleidsactiviteiten hebben hun oorsprong in 2017 en 2018, die dit jaar doeltreffend worden voortgezet. In dit kader worden diverse projecten, trainingen, workshops en voorlichtingscessies verzorgd, de verschillende werkgebieden rakende.

Tijdens het Positive Parenting Program project (PPP-project) van het Onder Directoraat Algemeen Maatschappelijke Zorg (OD-AMZ) zijn het afgelopen jaar 246 personen getraind in onder andere conflicthantering en begeleiding.

De training begeleiding van gezinnen en kinderen zal worden voortgezet. Van de omgeving Goede Verwachting is eerder een Sociale Kaart geproduceerd. In de nabije toekomst zullen bewoners in de gelegenheid worden gesteld om een knip- en naaicursus te volgen.

Het Onder Directoraat Kategoriaal Maatschappelijk Werk (OD-KMW) heeft in het afgelopen jaar ook diverse activiteiten ontplooid. Dit, in het belang van onder andere mensen met een beperking. Zo is de herregistratie van personen met een beperking op poten gezet, waarbij het bestand is opgeschoond en gedigitaliseerd. Het project loopt dit jaar door. Ook kan worden meegegeven dat het Integraal Kinderbescherming Netwerk in Suriname (IKBeN) verder gestalte heeft gekregen, om maar enkele activiteiten te noemen.

Media Campagnevoering: Het ministerie van Sozavo zal, anders dan het vorig jaar, in hogere mate aandacht besteden aan campagnevoering om zodoende bewustwording op diverse gebieden op gang te brengen.

De “Kenki a Denki” campagne van het Onder Directoraat Kategoriaal Maatschappelijk Werk (OD-KMW), die moet helpen bijdragen aan de bewustwording rond mensen met een beperking, heeft zijn oorsprong in 2018 en wordt voortgezet.

In het vooruitzicht staan onder andere de op te zetten mediacampagne ter ondersteuning van ouders op het gebied van vorming en opvoeding en de landelijke mediacampagne rond de registratie van opvanginstellingen.

Een absoluut hoogtepunt zal zijn, de start van het Low Shelter Income Program III (LISP III) op 01 maart 2019 dat voor vijf jaar wordt geïmplementeerd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft sinds haar oprichting op 16 januari 1946 diverse organisatieveranderingen gekend. Ook de naam is door de jaren heen enkele keren veranderd.

Vanaf haar oprichting tot heden streeft het ministerie ernaar om het algemeen welzijn van de bevolking te bevorderen middels hulpverleningsprogramma’s.(GFC)

Meer nieuws

Minister Samsoedin gaat in op grondproblemen

Minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft tijdens de ingekomen stukken in het parlement, uitleg gegeven over enkele gevallen van occupatie.

STEAMIT fair op Powaka

STEAM-IT, een projectteam van de Suriname America Alumni Associatie, SAAA, zal op vrijdag 22 februari een mini-fair houden op de Sint Wilhelmus School te Powaka…

AZP heeft nu een Ontslagruimte

Vaker is het gebleken dat opgenomen patiënten die door de specialist zijn ontslagen, vele uren later door hun begeleiders worden opgehaald.

Aanpak weg naar Langa-Uku

De weg naar het dorp Langa-Uku zal donderdag worden aangepakt door het ministerie van OWT&C in samenwerking met het districtscommissariaat Marowijne – Zuidwest.

Vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden

De vuurwapengevaarlijke Machecho V. is op zaterdag 16 februari door het Arrestatie Team aangehouden en overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Vereniging benadrukt koersstabiliteit

De vereniging van cambiohouders wenst naar aanleiding van de thans ontstane situatie op het koersenfront te benadrukken dat onze totale economie en iedere burger gebaat…

45 rijbewijzen ingevorderd door MSD

De Motor Surveillancedienst (MSD) heeft in de periode zondag 3 februari tot en met zaterdag 9 februari 370 verkeersdeelnemers bekeurd, waarbij 45 rijbewijzen van hardrijders…

Scroll Up