Grondbeleid heeft voldoende aandacht van leiding RGB

Het algemeen grondbeleid van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) is gericht op het centraliseren van grond registratie en het automatiseren en ordenen van het proces rond de grondbeschikkingen, dit zegt minister Roline Samsoedien.

Het ministerie probeert een inhaalslag te maken op achterstallige aanvragen die liggen op het ministerie. Ook wordt er gewerkt aan het wegwerken van de jarenlange achterstand bij de grondregistratie. Tegelijkertijd werkt dit departement ook aan een verbeterde aanpak bij het verwerken van aanvragen die worden ingediend.

Recentelijk zijn de districten Wanica, Commewijne, Saramacca en Nickerie aangedaan. In Saramacca en Nickerie zijn er voornamelijk aan bewoners die jarenlang op de gronden hebben gewoond een beschikking uitgereikt. Ook zij die jarenlang op een huurterrein gewoond en gebouwd hebben zijn in aanmerking gekomen. Ter illustratie van de noodzaak noemt de bewindsvrouw gevallen van mensen die langer dan 50 jaar hebben gewacht op goedkeuring van hun aanvraag.

Ondanks het een moeizaam proces is het ministerie doet er alles aan om alle grondaanvragen binnen een kort tijdbestek af te handelen, zegt Leandra Woei, directeur van Ruimtelijke ordening, Grond –en Bosbeheer.

Door het proces van digitaliseren en automatiseren kan het gronduitgiftebeleid in de toekomst veel makkelijker, – efficiënter en transparanter geschieden. De directeur geeft verder aan dat op korte termijn de resultaten nog niet te zien zullen zijn, omdat de focus gelegd is op het afhandelen van oude aanvragen die al tientallen jaren op het ministerie liggen. De nieuwe aanvragen worden digitaal opgeslagen en zullen op een nader te bepalen tijdstip afgehandeld worden.

De onderdirecteur van dit ministerie, Zaria Eenig, drukt de mensen uit de samenleving op het hart om bij aankoop van een perceel eerst na te gaan of het perceel op naam van de eigenaar staat bij wie zij het kopen. Anders zullen zij later grote problemen krijgen omdat zo een perceel nooit op hun naam zal komen te staan.

Het ministerie streeft naar een geordende grondregistratie, waarbij er een goede dienstverlening wordt verstrekt naar de burgerij zodat zij de garantie krijgen van hun rechtszekerheid. De transparantie en een goede ordening in de grondsector zijn van groot belang.(GFC)

Meer nieuws

Nieuwe generatie Veiligheidsbesluiten nemen vorm aan

De voorbereidingen voor het vaststellen van nieuwe en aangepaste veiligheidsvoorschriften door de commissie Veiligheidswetgeving vorderen gestaag. Het ligt in de bedoeling dat de verschillende voorschriften…

SVJ veroordeelt schending burgerrechten

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) zegt in een verklaring kennis genomen te hebben van het voorval, waarbij de fotojournalist Regilio Derby zou zijn gehinderd…

Schoolfiets battle event op komst

De Surinaamse fietsersbond heeft het “Schoolfiets battle event” in voorbereiding. “Wij vinden het belangrijk dat elk kind het gemak moet ervaren van de fiets. Zeker…

RvC: continuïteit SLM niet in gevaar

Berichten die de afgelopen periode in de media verschijnen over de SLM, doen overkomen alsof het bedrijf, waarvan de staat de enige aandeelhouder is, op…

26e handelsmissie in Suriname

Interexpo Curaçao organiseert al 26 jaar met succes handelsmissies en themaconferenties in het kader van zakendoen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, de Caribische eilanden en…

Wangsabesari toegelaten tot DNA

Oesman Wangsabesari van Nieuwe Stijl KTPI (NSK), die bij de verkiezingen van 2015 onder de vlag van de NDP deelnam aan de verkiezingen, is vandaag…

Scroll Up