Governor heeft bezorgdheid VES niet weggenomen

Het bestuur van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft op vrijdag 22 maart een kennismakingsgesprek gehad met de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt.

In deze bijzonder informatieve ontmoeting heeft de VES haar bezorgdheid kenbaar gemaakt over de recente monetaire financiering en de onverantwoorde bestedingen van de Staat.

De governor gaf aan dat hij een specifieke financieringsfaciliteit voor de Staat (artikel 21 van de Bankwet) om voorschotten bij de bank op te nemen, is komen aantreffen en dat hij zich aan de wet houdt. Onze monetaire geschiedenis leert echter, dat iedere keer als de regering overmatig gebruik heeft gemaakt van de financiering van de Centrale Bank de wisselkoers verslechterde.

Het is voldoende bekend dat dit beleid per saldo tot grotere armoede onder de bevolking heeft geleid, haalt de VES aan. Zij heeft er bij herhaling op gewezen dat, gegeven de weinig elastische en eenzijdige productiestructuur van Suriname, overmatige geldschepping om populaire consumptief geaarde beleidsmaatregelen te financieren niet leidt tot duurzame vergroting van het productievolume.

Er is uitvoerig kwalitatief en kwantitatief bewijs dat onze economie zowel in reële als in nominale zin beter presteert in tijden wanneer er orde en rust heerst op het terrein van de staatsfinanciën en aan het monetaire front. Overmatige geldschepping wekt immers een zichzelf versterkend inflatoir proces op, dat op langere termijn aanzienlijke en moeilijk te herstellen schade aan de economie toebrengt.

De governor gaf aan dat hij een nieuwe MoU met de minister van Financiën zal aangaan, maar dat hij het fiscaal beleid niet kan bepalen. De Bankwet van 1956 voldoet niet meer aan de tijd. Dat was ook de reden van de in 2016 getekende MoU tussen het Ministerie van Financiën en de CBvS, waarbij is vastgelegd dat de Centrale Bank geen geld meer zal lenen aan de Staat.

Vernieuwing van de Bankwet op korte termijn is van belang en de VES heeft de governor alle medewerking toegezegd aan de invulling hiervan.

De governor heeft het VES-bestuur uitgebreid ingelicht over de grote risico’s die ons land loopt als we niet door de ‘Financial Action Task Force’ (FATF) toetsing komen die dit jaar wordt uitgevoerd. Hij geeft aan dat er vooralsnog weinig gedaan is om aan de steeds strenger wordende internationale regelgeving aangaande money laundering en terrorisme financiering te voldoen.

Ons land dreigt bij een slecht oordeel van de geboekte resultaten om money laundering en terrorisme financiering uit te bannen, steeds verder geïsoleerd te raken van de wereld en zelf ge-blacklist te worden.

Suriname voldoet momenteel aan 2 van de 40 aanbevelingen die genomen dienen te worden om internationaal “in lijn” te zijn. Indien Suriname de maatregelen niet neemt, is de kans heel groot dat er geen internationaal betalingsverkeer meer mogelijk is. Dit zal alleen maar nadelige gevolgen hebben voor de totale Surinaamse samenleving.

De governor heeft het verzoek neergelegd bij de VES om voor verschillende vraagstukken als klankbord voor de CBvS te fungeren c.q. kader ter ondersteuning van de CBvS. Specifieke gebieden zullen nog geïdentificeerd worden. Hierop heeft het bestuur positief gereageerd.

De VES ziet het als haar maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid het beleid van de Centrale Bank kritisch te volgen en te beoordelen op basis van de beginselen van deugdelijk centraal bankieren. Hiertoe is door de VES en de CBvS afgesproken om tweemaandelijks overleg te hebben.

Delen:

Meer nieuws

Else Sidoel medewerker van het jaar SVZ

Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing onder ruim 700 medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is Else Sidoel vandaag verkozen tot beste medewerker van het…

Delen:

Verhoging kosten rijbewijs aangehouden

De voorgenomen verhoogde bedragen voor een nieuw rijbewijs, het verlengen daarvan en een duplicaat zijn tot nader order aangehouden, meldt de PR van het Korps…

Delen:

Nationaal kwaliteitsbeleid gelanceerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid…

Delen:

Minister Samsoedien met ontslag

Naar aanleiding van de recente perikelen rondom de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft de minister vandaag haar portefeuille ter…

Delen:

Mogelijk aanhouding zoon minister Samsoedien

De zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) zal mogelijk worden aangehouden op basis van verdenking van het plegen van…

Delen:

“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP….

Delen:

BOG, PAHO en KPS partners antirookcampagne

Het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) en de Pan American Health Organization (PAHO) zullen vandaag de bewustwordingscampagne ‘Smoko?!….. Nee Mang’ lanceren. Delen:

Delen:

Meer aandacht voor forensisch werkveld

Met de viering van de Forensische dag heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) getracht meer aandacht te creëren voor het Forensisch werkveld. Delen:

Delen:

OWT&C laat afwijkende bouwsels slopen

Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties….

Delen:

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening…

Delen:

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in…

Delen:

Suriname doet mee aan EXPOCARIBE 2019

Het ministerie van Buitenlandse Handel en Investeringen van de Republiek Cuba, PROCUBA, de Kamer van Koophandel van de Republiek Cuba en de Provinciale Assemblee ‘s…

Delen:

Verhoogde controle door politie Regio Paramaribo

De politie van Regio Paramaribo heeft op zaterdagavond vanwege de handhaving van de openbare orde, veiligheidscontroles gehouden in de verschillende ressorten in hun werkgebied. Delen:

Delen:
Scroll Up