Gender bewustwordingsproject uitgevoerd op Giovanni Montinischool

Herdenking Wereldmeisjesdag op Giovanni Montinischool te Para
In het kader van Wereldmeisjesdag op 11 oktober werd door het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken een gender awareness project uitgevoerd op de Giovanni Montinischool (LBO) te La Vigilantia (Para).

Het BGA streeft ernaar om de bewustwording over gender en gender gerelateerde onderwerpen zo breed mogelijk op gang te brengen, waaronder in de rurale gebieden.
Met ondersteuning van de leiding van de school is op 2 oktober informatie over Wereldmeisjesdag, gender en gender(on)gelijkheid verstrekt aan de leerlingen.

Op 5 oktober hebben de leerlingen een speciale toets gemaakt waaraan een prijs was verbonden voor de beste leerling. Op Wereldmeisjesdag vond de uitslag en prijsuitreiking plaats.

De leerlingen werden eerst toegesproken door Beleidsadviseur Sharon Saridjan-Tjokro. Zij moedigde elke leerling aan om groot te dromen en die dromen ook na te streven. De leerlingen moeten trachten om die dromen te verwezenlijken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving, district en uiteindelijk voor een betere toekomst voor Suriname.

Hoewel het om een activiteit in het kader van Wereldmeisjesdag gaat, moedigde Saridjan-Tjokro ook de jongens aan om hun uiterste best te doen om iets te bereiken in de maatschappij. Verder wees de beleidsadviseur ook op de verantwoordelijkheid die de jongens op zich hebben om meisjes te ondersteunen en te beschermen.

In Suriname lijkt het er misschien op alsof de meisjes het goed hebben, vooral als we naar het algemeen beeld kijken in het onderwijs, waar er meer meisjes dan jongens de school bezoeken. Vooral op hogere onderwijs niveaus overtreft het aantal meisjes de jongens. Maar als we kijken naar specifieke gebieden in ons land, dan blijkt het dat er nog steeds meisjes zijn, wiens kansen en mogelijkheden hen worden ontnomen.

Er zijn meisjes, die worden ontvoerd, verkracht of geronseld om te werken als seksslaven. Onze meisjes hebben de bescherming van onder andere jongens nodig, aldus Saridjan-Tjokro. “Kijk om je heen, je zusje, je buurmeisje, je klasgenote, zij moeten ook op jouw ondersteuning en bescherming kunnen rekenen”, riep beleidsadviseur Saridjan-Tjokro de jongens op.

Vermeldenswaard is dat in totaal 124 leerlingen hebben deelgenomen aan de mini-toets. Van deze leerlingen hebben 98 een voldoende gescoord, waarvan 19 leerlingen een 10 hebben gehad.

Deze 19 leerlingen zijn elk beloond met een waardebon van SRD 115 die ter beschikking is gesteld door de United Nations Development Programme (UNDP).(GFC)

Meer nieuws

Nieuwe generatie Veiligheidsbesluiten nemen vorm aan

De voorbereidingen voor het vaststellen van nieuwe en aangepaste veiligheidsvoorschriften door de commissie Veiligheidswetgeving vorderen gestaag. Het ligt in de bedoeling dat de verschillende voorschriften…

SVJ veroordeelt schending burgerrechten

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) zegt in een verklaring kennis genomen te hebben van het voorval, waarbij de fotojournalist Regilio Derby zou zijn gehinderd…

Schoolfiets battle event op komst

De Surinaamse fietsersbond heeft het “Schoolfiets battle event” in voorbereiding. “Wij vinden het belangrijk dat elk kind het gemak moet ervaren van de fiets. Zeker…

RvC: continuïteit SLM niet in gevaar

Berichten die de afgelopen periode in de media verschijnen over de SLM, doen overkomen alsof het bedrijf, waarvan de staat de enige aandeelhouder is, op…

26e handelsmissie in Suriname

Interexpo Curaçao organiseert al 26 jaar met succes handelsmissies en themaconferenties in het kader van zakendoen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, de Caribische eilanden en…

Wangsabesari toegelaten tot DNA

Oesman Wangsabesari van Nieuwe Stijl KTPI (NSK), die bij de verkiezingen van 2015 onder de vlag van de NDP deelnam aan de verkiezingen, is vandaag…

Scroll Up