Gelijke toegang tot arbeid en goede arbeidsvoorwaarden vrouwen centraal tijdens ParlAmericas-vergadering

Seksueel molest op de werkvloer en genderbalans zijn twee belangrijke onderwerpen, die worden besproken tijdens de 11e vergadering van het Parlementair netwerk voor Gendergelijkheid in Mexico-Stad, Mexico.

De voorzitter van De Nationale Assemblée, drs. Jennifer Simons, stond aan het hoofd van een delegatie die van 18 tot en met 20 juni de ParlAmericas vergadering bijwoonde. De delegatie bestonder verder uit de leden Marinus Bee en Jenny Warsodikromo.

Trainingssessie seksueel molest op de werkvloer

In Mexico hebben de parlementariërs tijdens een trainingssessies informatie met elkaar gedeeld over de stand van zaken over seksueel molest op de werkvloer. Er zijn diverse maatregelen besproken, die genomen kunnen worden om seksuele intimidatie op de werkvloer niet alleen te voorkomen maar ook aan te pakken.

Tijdens de sessie is de wetgeving van een aantal landen in de regio besproken, waarbij de sterke en zwakke punten zijn belicht. In Suriname is de wetgeving ten aanzien hiervan als onderdeel van de totale aanpassing in de arbeidswetgeving door het ministerie van Arbeid voorbereid.

Wetgeving seksuele intimidatie van belang

Parlementariërs zijn het er unaniem over eens, dat er wetgeving moet komen of verbeterd op het gebied van seksuele intimidatie. Dit is op de eerste dag van de conferentie ook duidelijk naar voren gekomen tijdens de trainingssessie “Preventing and adressing sexual harassment.” Tijdens deze sessie hebben volksvertegenwoordigers uit verschillende landen informatie over de situatie in hun land gedeeld met collega’s en toegelicht dat de meeste mensen bang zijn om te praten over problemen die zij ervaren op de werkvloer.

Bijdrage Surinaamse delegatie

De Surinaamse delegatie heeft bij aanvang van de sessie aangegeven, dat het een goed moment is om samen te komen en te praten over het onderwerp. Verder hebben zij de collega-parlementariërs aangegeven dat in Suriname rekening gehouden moet worden met de verschillende culturen en benadrukt dat als er wetgeving is die mensen zal beschermen en zorgen dat zij niet in stilte leiden onder molest op de werkvloer.

Voorzitter Simons heeft gesproken over het belang van onderwijs voor verandering van de houding bij vrouwen en mannen zodat de laatste barrières kunnen worden doorbroken. Dit omdat naast wetgeving er vooral psychologische en culturele barrières zijn, die door het vroeg onderwijzen van kinderen kunnen worden doorbroken. Het besef bij burgers moet worden ontwikkeld dat zij als mannen en vrouwen het best samen kunnen werken voor hun eigen welzijn en dat van anderen, waaronder hun medewerkers en gezinnen.

Belang van opvoeding van beide geslachten

Voorzitter Simons heeft aangegeven dat er zorgen zijn over het minder presteren van jongens in het Caribisch gebied binnen het onderwijssysteem. Dit heeft niet alleen voor hun negatieve effecten, maar ook op de vrouwen. “Willen we dus voor vrouwen meer mogelijkheden voor ontplooiing en welzijn scheppen, dan moeten we ook aandacht hebben voor de problemen van jongens in het onderwijs. Mannen en vrouwen moeten in de opvoeding ervan worden overtuigd, dat ze door elkaar te respecteren en samen te werken een grotere kans hebben op welzijn voor iedereen.”

Samenvattend kan worden gesteld dat de deelnemers zijn gemotiveerd om in hun eigen land de wetgeving te evalueren en te werken aan nieuwe of verbeterde wetgeving evenals het werken aan andere mogelijkheden om seksueel molest op de werkvloer tegen te gaan, zodat iedere werkende burger zich normaal kan inzetten en ontplooien.

Delen:

Meer nieuws

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van…

Delen:

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor…

Delen:

Man ingesloten voor belaging en bedreiging

GFC NIEUWS- De 39-jarige Adjaykumar G. is door de politie van Livorno aangehouden, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belaging en bedreiging van een…

Delen:

SFB stelt beroepsregels vast voor haar leden

GFC NIEUWS- De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft op een onlangs gehouden Algemene ledenvergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen en verder ook een Reglement…

Delen:
Scroll Up