“Financiële achterstand mens met een beperking wordt steeds groter”

Suriname heeft het verdrag inzake de Rechten van Personen met een Beperking (CRPD) in 2007 ondertekend en op 29 maart 2017 geratificeerd. Dit verdrag dient o.m. als leidraad voor het maken van beleid ten behoeve van personen met een beperking in ons land.

Een mooi uitvloeisel van dit verdrag is het verbeteren van de financiele zelfstandigheid en -toegankelijkheid door de invoering van de moni karta. Een pasje dat bedoeld is om het ontvangen van geld door onder meer AOV’ers en mensen met een beperking te vergemakkelijken.

We merken echter dat de financiële achterstand van personen met een beperking steeds groter wordt. Het maandelijks bedrag van SRD 325,- is verre van voldoende voor deze groep Surinamers om het hoofd boven water te houden. Vanwege de ontwaarding van de Surinaamse munteenheid is dit bedrag min of meer vergelijkbaar met SRD 125,- dat in 2008 aan hen werd toegekend, schrijft Aniel Koendjbiharie, voorzitter van Stichting Wan Okasi, de organisatie die opkomt voor deze groep.

Onlangs had de president het over lagere inkomensgroepen die aanpassing van hun loon dringend nodig hebben. Bij de meeste personen met een beperking is aanpassing van de maandelijkse uitkering veel dringender. In wezen leeft men met dit bedrag onder het bestaansminimum.

De regering heeft enige tijd geleden besloten personen met een beperking van een BAZO-kaart en een levensmiddelen pakket te voorzien. Helaas is ook dit niet toereikend en wordt de kwetsbare positie van deze groep groter.

Door slechte of onvoldoende voeding, weinig betaalbare voorzieningen om zich te verplaatsen en bijvoorbeeld wat meer te bewegen, liggen allerlei ziekten op de loer, wat weer zal drukken op de begroting van Volksgezondheid. Een vaak herhaalde uitdaging vanuit de overheid is, dat de lijst met namen van mensen met een beperking opgeschoond moet worden. Er zouden ook ordinaire profiteurs tussen zitten, die onterecht een uitkering ontvangen.

Voor ons is niet duidelijk of dit argument gebruikt wordt om niet over te gaan tot verhoging van het maandelijks bedrag van srd. 325,-, schrijft hij verder. Het is echter zo dat de doelgroep verpaupert en dringend om aanpassing van het bedrag vraagt. Bij mogelijke verhoging van salarissen van ambtenaren met 25%, waarbij ook ‘spookambtenaren’ erop vooruitgaan, terwijl personen met een beperking op hetzelfde financieel niveau blijven, zendt de regering een verkeerd signaal uit.

De organisatie benadrukt in de preambule dat de meerderheid van personen met een handicap in armoedige omstandigheden leeft en erkent in dit verband dat het zeer noodzakelijk is dat de negatieve gevolgen van armoede voor personen met een beperking worden aangepakt.

In artikel 28 lid 1 wordt dit nog scherper geformuleerd:
“De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op een behoorlijke levensstandaard voor henzelf en voor hun gezinnen, met inbegrip van voldoende voeding, kleding en huisvesting en op de voortdurende verbetering van hun levensomstandigheden, en nemen passende maatregelen om de verwezenlijking van dit recht zonder discriminatie op grond van beperking te beschermen en te bevorderen.”

Volgens dit verdrag zal de overheid een duidelijke leidende rol hierin moeten vervullen, bijgestaan door het maatschappelijk middenveld, waaronder niet-gouvernementele organisaties.

Op basis van het bovenstaande doen burgers van Suriname levend met een beperking, een dringend beroep op u als regering, om alles in het werk te stellen, zodat de uitkering voor de doelgroep wordt verhoogd. “We willen niet dat politiek misbruik gemaakt wordt van de doelgroep, maar dat op menswaardige wijze ingespeeld wordt op de behoeften”, aldus Koendjbiharie, voorzitter van Stichting Wan Okasi.

Meer nieuws

Juridische stappen tegen bond Rosebel

De directie van Rosebel Goldmines laat in een bericht aan buitenlandse media weten dat het bedrijf juridische stappen zal ondernemen tegen de Rosebel Goldmines Werknemers…

Alarmnummer 115 weer operationeel

Het alarmnummer 115 van de centrale meldkamer van de politie is weer operationeel. Het alarmnummer was vanaf gisteren niet bereikbaar vanwege een storing. Na onderzoek…

Nationale infectie commissie geïnstalleerd

De minister van Volksgezondheid Antoine Elias, heeft de eerste nationale infectie commissie geïnstalleerd. Volgens de bewindsman is deze commissie een heel belangrijke commissie, omdat infecties…

Japanse man (35) trouwt met hologram

De moeder van Akihiko Kondo weigerde naar zijn bruiloft in de Japanse hoofdstad Tokio te komen, maar haar 35-jarige zoon liet zich daardoor niet weerhouden….

Zelfmoordgolf bij Franse politie

De leider van de Franse Boze Politie is dinsdag dood aangetroffen. Zij zou zelfmoord gepleegd hebben. Zij is de zoveelste Franse politieagent die zich van…

Dief op heterdaad betrapt in moskee

De politie van het ressort Lelydorp kreeg de melding binnen dat dieven waren gesignaleerd in een Moskee aan de Lelydorperweg. Bij aankomst op het adres…

Arbeidsgeschillenwet van 1946 wordt herzien

In het kader van de modernisering van de arbeidswetgeving wordt ook de Arbeidsgeschillenwet van 1946 herzien. Hiertoe heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid, na goedkeuring…

Laser om aliens te lokken

Wetenschappers hebben bedacht om met een krachtige laserbundel de aandacht van een buitenaardse beschaving te wekken, mocht die ergens in het heelal bestaan. Amerikaanse onderzoekers…

Stichting 1 voor 12 opent bakkerij

Stichting 1 voor 12 heeft weer een mijlpaal bereikt. De stichting beschikt nu over haar eigen bakkerij die afgelopen zaterdag officieel in gebruik is genomen…

Tankwagen RBE vloog in brand na klapband

Een olietanker met olie van Roy Boedhoe Enterprises (RBE) is vanmorgen in brand gevlogen op de Oost-Westverbinding, in Saramacca, ter hoogte van kilometer 66. Toen…

67-jarige vrouw omgekomen bij brand

Zondagochtend is een 67-jarige vrouw omgekomen bij een woningbrand aan de Fluorstraat. De melding is omstreeks 06:00 uur gedaan. De brandweer van post Geyersvlijt was…

Inbraak bij telefoonshop

Een benadeelde deed woensdag aangifte van inbraak bij een telefoonshop waar hij mede-eigenaar van is. Daarbij zijn nieuwe mobiele telefoontoestellen, mobiele telefoontoestellen die ter reparatie…

Vrouw omgekomen bij woningbrand

Om vrouw s vanochtend omgekomen bij een woningbrand aan de Fluorstraat in Paramaribo – Noord. De woning werd bewoond door acht personen. Enkele bewoners moesten…

Saamaka Lo kiest voor groene economie

Het meest opvallende tijdens de voorbije Lio Kuutu te Asindo’opo was ongetwijfeld de uitzonderlijk grote opkomst van deelnemers. Meer dan 7.000 Saamaka reisden naar Asindo’opo…

Scroll Up