FIBOS gaat in op uitspraken minister Ferreir

Naar aanleiding van de berichten verschenen in de media over de relatie tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Stichting FIBOS hebben de besturen verenigd in FIBOS de behoefte de gemeenschap te informeren over de aangekaarte kwesties.

Hieronder gaat FIBOS puntsgewijs in op een aantal zaken:

Geen verantwoording van ontvangen subsidie door FIBOS

Op verzoek van het ministerie OW&C zijn op 29 oktober 2018 door de schoolbesturen financiële verslagen verstuurd naar de directeur van Onderwijs over de boekjaren 2016 en 2017.

Mailberichten met hoofd Interne Controle OW&C

Op 21 februari 2019 zijn met het hoofd Interne Controle OW&C afspraken gemaakt om bij alle denominaties controle van de rapportage uit te voeren. In een telefonisch onderhoud heeft het hoofd Interne Controle OW&C gemeld dat zij conform interne procedures de directeur Onderwijs op de hoogte zou stellen van de uitkomsten van de gevoerde controle en dat wij van de directeur Onderwijs een schriftelijke reactie zullen ontvangen. Bij geen enkele denominaties zijn er malversaties ontdekt. Helaas hebben wij tot op heden geen schrijven omtrent de controle ontvangen.

Herintroductie ouderbijdrage

Op 7 mei 2018 hebben wij in een schrijven de Minister van OW&C geïnformeerd, dat FIBOS tot herintroductie zou overgaan van de ouderbijdrage. In dat schrijven zijn breedvoerig de achterliggende redenen van de herintroductie belicht.

Kostprijsberekening ouderbijdrage

FIBOS heeft in november 2017 de opdracht verstrekt aan een consultant om een berekening te maken van de kostprijs per leerling per jaar. De uitkomsten zijn in april 2018 gepresenteerd aan FIBOS door de consultant. Op basis van deze berekening zou de ouderbijdrage SRD 406 per leerling per jaar moeten zijn.

De leden van FIBOS hebben besloten om niet dit bedrag te hanteren, maar een veel lager bedrag voor het schooljaar 20118-2019. Een afschrift van het rapport van de consultant is aan het ministerie OW&C verstrekt.

Door ouders te betalen per 1 oktober 2018 Glo-leerlingen SRD 250 (verschil kostprijs SRD 156). Mulo SRD 275 (verschil kostprijs SRD 131) en LBO SRD 300 (verschil kostprijs SRD 106).

Conceptovereenkomst OW&C inzake herinvoering ouderbijdrage 2018-2019

Op 20 november 2018 heeft FIBOS een conceptovereenkomst opgesteld door het ministerie OW&C inzake een partiële betaling van de ouderbijdrage 2018-2019 ontvangen. In het concept wordt voorgesteld de ouderbijdrage voor ouders, die het bedrag aantoonbaar niet kunnen betalen, dat het ministerie de ouderbijdrage gedeeltelijk zou betalen. Deze overeenkomst hebben de schoolbesturen niet ondertekend.

Reactie FIBOS op conceptovereenkomst

Als reactie op de concept overeenkomst geeft FIBOS aan niet zondermeer over te willen gaan tot ondertekening van de overeenkomst, hoewel zij het aanbod wel apprecieert. De redenen zijn dat schoolleiders afspraken hebben met ouders over de betaling in kavels.

Een andere niet onbelangrijke reden is dat FIBOS op dat moment een aanzienlijke vordering had op de Staat (SRD 3.344.608). Wij hebben de minister geadviseerd om in februari 2019 in overleg te treden hieromtrent. FIBOS is nimmer uitgenodigd voor een overleg.

Subsidie

Te verstrekken subsidie aan de schoolbesturen van FIBOS is als volgt opgebouwd:
1. Leermiddelen SRD 18,30 per leerling per jaar
2. Lokaalhuur SRD 9,80 per leerling per jaar
3. Administratiekosten SRD 1,80 per leerling per jaar
4. Waterrekeningen

De subsidie voor Leermiddelen kan alleen aangevraagd worden na overlegging van bonnen/facturen. Met andere woorden de middelen worden eerst aangeschaft en dan gedeclareerd.

Lokaalhuur wordt gedeclareerd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen.

Administratiekosten worden gedeclareerd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen.

Waterrekeningen: evenals voor Leermiddelen dienen de schoolbesturen de verzamelstaten (nota’s) van SWM te overleggen.

Bezoldiging personeel

Het ministerie subsidieert de salarissen van alle leerkrachten (onderwijsgevenden) en niet onderwijsgevenden (wachters, conciërges en interieurverzorgsters) van de scholen. De salarissen worden maandelijks rechtstreeks op de rekeningen van de medewerkers gestort. Uitbetaling van de salarissen geschiedt via CEBUMA.

Onderhoud gebouwen
De schoolbesturen bekostigen naar draagkracht het klein- en grootonderhoud van de opstallen (schoolgebouwen en dienstwoningen). Voor nieuwbouw zijn, vanwege de hoge kosten, de schoolbesturen afhankelijk van eventuele donaties uit Suriname en Nederland. De kosten voor de bouw in het binnenland worden tevens verzwaard door de hoge transportkosten.

De kosten voor klein- en grootonderhoud worden slechts gedeeltelijk gedekt uit lokaalhuur. Als voorbeeld een schoolbestuur met 10.000 leerlingen ontvangt aan subsidie lokaalhuur SRD 98.000 – equivalent USD 13.066 (koers USD 7.5). Het onderhoud van de gebouwen is een veelvoud van het te ontvangen subsidiebedrag.

Achterstallige betalingen

In ons schrijven van 28 december 2018 hebben wij een overzicht naar het ministerie gestuurd met de nog uitstaande subsidiegelden. Toen was het nog te ontvangen subsidiebedrag SRD 3.344.608. Op 16 mei 2019 hebben wij opnieuw gereclameerd en inmiddels is de vordering op de Staat opgelopen tot SRD 4.290.648.

De schoolbesturen verenigd in FIBOS betreuren het ten zeerste, dat in de gemeenschap ruis is ontstaan over de besteding van de subsidie die ontvangen wordt en de heffing van de ouderbijdrage.

Met deze uiteenzetting hopen de leden duidelijkheid verschaft te hebben in mogelijke vragen die binnen de samenleving mochten zijn.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

429 boetes uitgeschreven door MSD

GFC NIEUWS- Politieambtenaren van de Motor Surveillance Dienst (MSD) hebben in de week van 8 september tot en met 14 september 429 verkeersdeelnemers beboet. Zie…

Delen:

Postverzender en verstrekker ingesloten

GFC NIEUWS- Rechercheurs van de Narcotica Brigade hebben op 10 september de 26-jairge Miquel M. en de 41-jarige Kelvin P. thuis opgespoord en aangehouden. Zie…

Delen:

NPS maant achterban tot standvastigheid

GFC NIEUWS- “Stop de corruptie, stop de criminaliteit, stop de prijsverhogingen”, waren enkele oproepen tijdens een bijeenkomt van de NPS in Munder. Zie ook een…

Delen:

Samenwerking Planbureau en PTC

GFC NIEUWS- De Stichting Planbureau Suriname (SPS) heeft een Memorandum of Understanding (MOU) getekend met het Polytechnic College Suriname (PTC). Zie ook een ander interessant…

Delen:

Werkzaamheden Tawajaripolderweg in volle gang

GFC NIEUWS- De asfalterings-, ontwaterings- en bestratingswerkzaamheden aan de Tawajariepolderweg te Creola in Saramacca zijn in volle gang. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Moengo Festival toch niet in Frans-Guyana

GFC NIEUWS- Stichting Kibii heeft besloten om het Moengo Festival 2019 niet te laten doorgaan in St. Laurent, Frans-Guyana. Zie ook een ander interessant bericht…

Delen:

VHP Apoera doet overstap naar de NDP

De Inheemsen die zich de afgelopen maanden hadden aangesloten bij VHP Apoera zijn terug naar de NDP. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

Man kapt kamergenoot

GFC NIEUWS- De 45-jrige Ganesh B., die illegaal in het land vertoeft, is op 14 september door de politie van Flora aangehouden. Zie ook een…

Delen:

Suriname zal stem laten horen in de VN

GFC NIEUWS- Suriname zal tijdens de 74ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) standpunten presenteren over actuele internationale vraagstukken, waaronder klimaatverandering, wereldvrede en de…

Delen:
Scroll Up