Duurzaamheid centraal bij aanpak vuilstortplaats Ornamibo

Vicepresident Ashwin Adhin heeft tijdens een persconferentie benadrukt dat het plan van aanpak voor Ornamibo een duurzaam karakter heeft. Hij heeft samen met andere regeringsvertegenwoordigers en actoren die betrokken zijn bij het beheersen van de situatie te Ornamibo het plan gepresenteerd op zijn kabinet.

De gespecialiseerde eenheden zijn drukdoende de brand te bestrijden. Om de driehonderd meters worden er vanuit de Parakreek kanalen gegraven om het water zo dichtbij mogelijk van de brandhaarden te krijgen. Van daaruit zal vervolgens het water gepompt worden voor de bluswerkzaamheden, zegt brandweercommandant Radjen Jakhari.

Deze methode zal gehanteerd worden om de brand effectiever te blussen.
Het ontstaan van de branden is te wijten aan rapers die vuur steken op de vuilstortplaats om kabels die koper bevatten te verbranden. Er is daarom gesproken met ongeveer achttien rapers.

Om ervoor te waken dat er niet opnieuw brand wordt gestoken is besloten de rapers voorlopig geen toegang te bieden tot de vuilstortplaats. Het gebied is daarom afgebakend door militairen en de politie.

Het plan van aanpak heeft ook een preventief karakter. In dit kader zal het gebied toegankelijker gemaakt worden, om in geval van calamiteiten, sneller te kunnen optreden. De infrastructuur zal ter hand worden genomen. Er zal aan de achterzijde van de vuilstortplaats een krater worden aangelegd om vuil op een duurzame manier op te slaan.

Er liggen ook plannen ten uitvoer, die te maken hebben met het recyclen van afval en het ontwikkelen van hernieuwbare energie middels afvalverwerking.

Meer nieuws

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Gebedsdag voor Coronie

Op zaterdag 12 januari is er een gebedsdag georganiseerd door de verschillende christelijke kerken in samenwerking met het commissariaat in de multifunctionele te Coronie.

Man opgesloten voor mishandeling collega

De 41-jarige Dilawar H. werd op woensdag 9 januari door de politie van het ressort Lelydorp opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling van…

Voorlichting SEH werpt vruchten af

De Spoedeisende Hulp (SEH) die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft het afgelopen jaar minder aanmeldingen geregistreerd dan het vorig…

Scroll Up