DNA – voorzitter presenteert parlementair protocol rampenbeheersing en klimaatverandering in Ecuador

Parlementsvoorzitter Jennifer Simons heeft in Quito, Ecuador, een presentatie gehouden over het parlementair protocol voor rampenbeheersing en klimaatverandering.

Voorzitter Simons heeft gesproken in de hoedanigheid van vicepresident van het Klimaatnetwerk van ParlAmericas.

Volgens de assembleevoorzitter is enkele jaren geleden in ParlAmericas verband besloten om als organisatie niet alleen door te gaan met discussies over kwesties die van belang zijn voor de regio, maar om volksvertegenwoordigers ook daadwerkelijk handvatten aan te reiken ter verbetering van hun werk.

Het geproduceerde parlementaire protocol is net zoals eerder gepresenteerde, uit deze werkwijze voortgekomen en is ook het resultaat van samenwerking tussen ParlAmericas en de tak van de Verenigde Naties, die zich bezighoudt met het bestrijden van rampen. Dit product laat duidelijk zien hoe ParlAmericas ondersteuning biedt aan het werk van parlementen op het halfrond.

Voorzitter Simons is daarna ingegaan op de inhoud van het document, waarbij ze heeft benadrukt dat dit niet alleen uitleg geeft over het Sendai raamwerk voor rampenbestrijding, maar dit ook op overzichtelijke wijze voor de leden vertaalt naar het in verband daarmee te verrichten Parlementaire werk.

Bij het onderdeel over de verslagen van parlementen en de presentatie van de “new open parliament commitments by parliamentary delegations”, heeft het lid Amzad Abdoel in zijn bijdrage aangegeven, wat er is bereikt met betrekking tot de algemene bevordering van transparantie in Suriname.

Daarbij heeft hij de wetten genoemd die in de afgelopen periode door het parlement zijn aangenomen, die transparantie bevorderen en corruptie bestrijden.

Ook heeft het lid aangegeven wat er nog moet worden gedaan op dit stuk en wat daarvan al in behandeling is bij het parlement. De vooruitgang op dit gebied wordt ook internationaal bijgehouden. Onder andere door dit wetgevend werk is de positie van Suriname zowel in 2017 als 2018 verbeterd op de lijst van the Fiscal Transparency report of USA in 2018.

De parlementaire delegaties zullen zich zoals elk jaar committeren aan de stappen die zij in hun landen willen zetten op weg naar meer transparantie en preventie en bestrijding van corruptie. Deze zullen in de Parliamentary Commitment Tool op de website van ParlAmericas, samen met hun respectieve resultaten, worden gepubliceerd.

Delen:

Meer nieuws

Else Sidoel medewerker van het jaar SVZ

Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing onder ruim 700 medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is Else Sidoel vandaag verkozen tot beste medewerker van het…

Delen:

Verhoging kosten rijbewijs aangehouden

De voorgenomen verhoogde bedragen voor een nieuw rijbewijs, het verlengen daarvan en een duplicaat zijn tot nader order aangehouden, meldt de PR van het Korps…

Delen:

Nationaal kwaliteitsbeleid gelanceerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid…

Delen:

Minister Samsoedien met ontslag

Naar aanleiding van de recente perikelen rondom de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft de minister vandaag haar portefeuille ter…

Delen:

Mogelijk aanhouding zoon minister Samsoedien

De zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) zal mogelijk worden aangehouden op basis van verdenking van het plegen van…

Delen:

“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP….

Delen:

BOG, PAHO en KPS partners antirookcampagne

Het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) en de Pan American Health Organization (PAHO) zullen vandaag de bewustwordingscampagne ‘Smoko?!….. Nee Mang’ lanceren. Delen:

Delen:

Meer aandacht voor forensisch werkveld

Met de viering van de Forensische dag heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) getracht meer aandacht te creëren voor het Forensisch werkveld. Delen:

Delen:

OWT&C laat afwijkende bouwsels slopen

Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties….

Delen:

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening…

Delen:

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in…

Delen:

Suriname doet mee aan EXPOCARIBE 2019

Het ministerie van Buitenlandse Handel en Investeringen van de Republiek Cuba, PROCUBA, de Kamer van Koophandel van de Republiek Cuba en de Provinciale Assemblee ‘s…

Delen:

Verhoogde controle door politie Regio Paramaribo

De politie van Regio Paramaribo heeft op zaterdagavond vanwege de handhaving van de openbare orde, veiligheidscontroles gehouden in de verschillende ressorten in hun werkgebied. Delen:

Delen:
Scroll Up