DNA bespreekt wijziging Wet Notarisambt

De Nationale Assemblee (DNA) heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van de wijziging van de Wet Notarisambt.

In openbaar commissieverband is dinsdag gekeken naar het belang van deze wet voor de gehele samenleving.

De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Rossellie Cotino zei bij de behandeling van de wet, dat het aanvankelijk de bedoeling van de initiatiefnemers Jennifer Geerlings-Simons, Amzad Abdoel en Silvana Afonsoea was, vanwege de gebleken behoefte in de rechtspraktijk aan meer beroepsnotarissen het aantal toegestane actiefdienende notarissen te verruimen van 20 naar 50.

De initiatiefnemers willen met de eerste wijzigingen meer garanties bieden aan degenen die een notariële actie doet verlijden, waarbij uitdrukkelijk wordt opgenomen dat de voor de notaris verschijnende personen de inhoud van de akte volledig dienen te begrijpen alvorens de akte te tekenen. Daarvoor moet de notaris zorgen.

Dit wijzigingsvoorstel heeft te maken met praktijksituaties, waarbij naderhand komt vast te staan dat belanghebbenden soms niet of niet geheel achter de inhoud van de akte staan, omdat zij geheel of gedeeltelijk een andere inhoud hadden voorgesteld.

De rechtsgevolgen zijn volgens Cotino enorm. De initiatiefnemers hebben aangegeven op basis van de verschillende en uiteenlopende klachten uit de samenleving het initiatief te hebben genomen om tot een betere garantie te komen voor partijen.

Zoals eerder gesteld bleek al gauw de behoefte voor meerdere wijzigingen en is de commissie samen met de actoren en de initiatiefnemers ertoe overgegaan om de wet integraal te wijzigen.

De wijzigingsvoorstellen bevatten onder meer:

– Het maximumaantal toegestane actief functionerende notarissen van 20 naar 50;

– Het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 70;

– Het nader regelen van de klachtprocedure en de te nemen tuchtmaatregelen;

– Nadere regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht, onafhankelijkheid en openbaar register;

– Vereisten om als notaris te worden benoemd;

– Het bieden van garantie dat partijen die voor de notaris verschijnen kennis dragen van de inhoud van de akten en zich bewust zijn van de rechtsgevolgen die daaruit voortvloeien.

Guillian Snip, lid van de commissie van rapporteurs, gaf aan dat bij de behandeling van deze wet duidelijk is dat er een aantal actoren betrokken zijn. Dit weergeeft hoe belangrijk de actoren de wetswijziging vinden en bereid zijn samen met de wetgevende macht ordening te brengen in wet en wetsproducten.

Nadat deze wet goedgekeurd is zullen de notarissen en burgers beschermd zijn. Voordat de wet in DNA is besproken werd er gesproken met het bestuur van de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-notarissen en is er feedback gevraagd van het Openbaar Ministerie en het Hof van Justitie.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Dringende Oproep VES aan alle DNA-leden

GFC NIEUWS- De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) doet een dringend beroep alle vertegenwoordigers van het volk van Suriname in het hoogste College van…

Delen:

BEP zeker van zetels in Paramaribo

GFC NIEUWS- “Met de beweging die BEP op gang heeft gebracht in Paramaribo kan ik garanderen dat we zetels binnenhalen in de hoofdstad,” zegt Andy…

Delen:

“Suriname erkent rechten vissers”

GFC NIEUWS- “De Republiek Suriname erkent de rechten van de vissers en doet er alles aan om ze te beschermen en hun veiligheid te verbeteren”,…

Delen:

Ontploft toilet doodt vrouw

GFC NIEUWS- Een vrouw is gestorven nadat een mobiele toilet waarop ze zat vlam vatte en ontplofte. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

OWT&C voert pilot uit op route Hanna’s Lust

GFC NIEUWS- Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) voert momenteel een pilot uit op de route Paramaribo-Hanna’s Lust. Zie ook een ander…

Delen:

Santokhi ontvangt wereldorganisaties voor vrede

GFC NIEUWS- VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft op 18 oktober een delegatie van twee wereldorganisaties voor vrede ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Zie ook een ander interessant…

Delen:

Seniorenburgers willen verbetering positie

GFC NIEUWS- De Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), heeft in verband met haar 35-jarig bestaan een seminar gehouden met als thema ‘De…

Delen:

“NPS schudt bewoners Domburg wakker”

GFC NIEUWS- De bewoners van Domburg zijn zaterdag gemobiliseerd en wakker geschud door de NPS tijdens een mobilisatievergadering. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Start ressortbijeenkomsten VHP Nickerie

GFC NIEUWS- Vrijdagavond werd het startsein gegeven voor de ressortbijeenkomsten van de VHP in Nickerie. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

President Bouterse bezoekt bewoners Perica

GFC NIEUWS- President Desi Bouterse heeft een bezoek gebracht aan de bewoners van Perica, Marowijne. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

RGD opent polikliniek te Le Prevoyance

GFC NIEUWS- Te Le Prevoyance, Saramacca, is vrijdag een RGD-polikliniek heropend. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE…

Delen:

Start Elektrificatie Goejaba en Pikinslee

GFC NIEUWS- De regering had eerder aangegeven dat na de elektrificatie van Atjonie meerdere dorpen in het binnenland voorzien zouden worden van elektrificatiesystemen, waardoor ook…

Delen:

Start rehabilitatie Suralcoweg

GFC NIEUWS- Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), heeft onlangs het startsein gegeven voor het rehabiliteren van de Suralcoweg. Zie ook…

Delen:

217 burgers ontvangen hun grondpapieren

GFC NIEUWS- Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft 217 bereidverklaringen verstrekt aan burgers. Zie ook een ander interessant bericht door op…

Delen:

Zwangere vrouw overleden op poli Geyersvlijt

GFC NIEUWS- De 42-jarige Eugenie Aida is donderdagmiddag op een polikliniek te Geyersvlijt overleden. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link…

Delen:

Aankomen door vier nachten slechte slaap

GFC NIEUWS- Slechts vier nachten minder goed slapen, kunnen je laten aankomen, onthult een nieuwe studie. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

JusPol opent politie-unit voor VCB

GFC NIEUWS- Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft voor de Surinaamse Volkskredietbank (VCB) tegenover de Centrale Markt aan de Waterkant een unit van…

Delen:
Scroll Up