DNA bespreekt wijziging Wet Notarisambt

De Nationale Assemblee (DNA) heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van de wijziging van de Wet Notarisambt.

In openbaar commissieverband is dinsdag gekeken naar het belang van deze wet voor de gehele samenleving.

De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Rossellie Cotino zei bij de behandeling van de wet, dat het aanvankelijk de bedoeling van de initiatiefnemers Jennifer Geerlings-Simons, Amzad Abdoel en Silvana Afonsoea was, vanwege de gebleken behoefte in de rechtspraktijk aan meer beroepsnotarissen het aantal toegestane actiefdienende notarissen te verruimen van 20 naar 50.

De initiatiefnemers willen met de eerste wijzigingen meer garanties bieden aan degenen die een notariële actie doet verlijden, waarbij uitdrukkelijk wordt opgenomen dat de voor de notaris verschijnende personen de inhoud van de akte volledig dienen te begrijpen alvorens de akte te tekenen. Daarvoor moet de notaris zorgen.

Dit wijzigingsvoorstel heeft te maken met praktijksituaties, waarbij naderhand komt vast te staan dat belanghebbenden soms niet of niet geheel achter de inhoud van de akte staan, omdat zij geheel of gedeeltelijk een andere inhoud hadden voorgesteld.

De rechtsgevolgen zijn volgens Cotino enorm. De initiatiefnemers hebben aangegeven op basis van de verschillende en uiteenlopende klachten uit de samenleving het initiatief te hebben genomen om tot een betere garantie te komen voor partijen.

Zoals eerder gesteld bleek al gauw de behoefte voor meerdere wijzigingen en is de commissie samen met de actoren en de initiatiefnemers ertoe overgegaan om de wet integraal te wijzigen.

De wijzigingsvoorstellen bevatten onder meer:

– Het maximumaantal toegestane actief functionerende notarissen van 20 naar 50;

– Het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 70;

– Het nader regelen van de klachtprocedure en de te nemen tuchtmaatregelen;

– Nadere regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht, onafhankelijkheid en openbaar register;

– Vereisten om als notaris te worden benoemd;

– Het bieden van garantie dat partijen die voor de notaris verschijnen kennis dragen van de inhoud van de akten en zich bewust zijn van de rechtsgevolgen die daaruit voortvloeien.

Guillian Snip, lid van de commissie van rapporteurs, gaf aan dat bij de behandeling van deze wet duidelijk is dat er een aantal actoren betrokken zijn. Dit weergeeft hoe belangrijk de actoren de wetswijziging vinden en bereid zijn samen met de wetgevende macht ordening te brengen in wet en wetsproducten.

Nadat deze wet goedgekeurd is zullen de notarissen en burgers beschermd zijn. Voordat de wet in DNA is besproken werd er gesproken met het bestuur van de Vereniging van Notarissen en Kandidaat-notarissen en is er feedback gevraagd van het Openbaar Ministerie en het Hof van Justitie.

Delen:

Meer nieuws

Tamarin denkt aan wederopbouw

De gemeenschap van Tamarin wil werken aan wederopbouw van het dorp. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft…

Delen:

Minister Dikan samen met granmans naar Ghana

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) is samen met Albert Aboikoni (granman Saamaka), Lesley Valentijn (granman Matawai) en John Lesina (hoofdkapitein Ndjuka) afgereisd naar…

Delen:

Bonden binnen OWT&C roeren zich

De besturen van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM), Werknemers Organisatie Luchtvaart (WOL), Bond Personeel Sluizen en Gemalen (BPSG) en de Werknemers Organisatie Openbare Werken…

Delen:

Vier vreemdelingen opgesloten

De politie van regio West heeft vorige week vrijdag tijdens een verkeerscontrole, een autobestuurder staande gehouden aan de Mr. P Chandi Shawweg. In het voertuig…

Delen:

“BEP strijkt neer in Commewijne”

De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) heeft zich met de installatie van een kern in Makreabo gevestigd in Commewijne. Delen:

Delen:

SWM betreurt negatieve berichtgeving

Op Facebook en Whatsapp circuleert er een bericht als zou het water van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zijn besmet. Delen:

Delen:
Scroll Up