Diplomatieke nota Nederland voor intrekking gewraakte uitspraken

Suriname heeft via diplomatieke kanalen stappen ondernomen om de gewraakte uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Stef Blok, ongedaan te maken. Hierover zijn verschillende diplomatieke nota’s uitgewisseld.

Na het debat in de Tweede Kamer in Nederland op 5 september en het bezoek van een Speciale Gezant van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken afgelopen woensdag aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname, alsook van de ontvangst van een nota van 6 september, bevestigende het verzoek van Suriname tot intrekking van de gedane uitspraken en het aanbieden van verontschuldigingen aan de Surinaamse bevolking in Suriname en aan de diaspora.

Er kan worden vastgesteld dat de Surinaamse regering de zaak als zijnde afgehandeld beschouwd en over gaat tot de orde van de dag, met als belangrijke aangelegenheid het vrijgeven van de vastgehouden geldzending van de Centrale Bank van Suriname. Deze aangelegenheid zal de hoogste prioriteit behouden bij elke eventuele toekomstige bespreking met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering, meldt het NII.

Meer nieuws

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Kind in autostoel vliegt uit auto

Een geschokte automobilist in de Amerikaanse stad Mankato (Minnesota) zag hoe een kindje in een autostoeltje uit een auto werd geslingerd.

Gebedsdag voor Coronie

Op zaterdag 12 januari is er een gebedsdag georganiseerd door de verschillende christelijke kerken in samenwerking met het commissariaat in de multifunctionele te Coronie.

Man opgesloten voor mishandeling collega

De 41-jarige Dilawar H. werd op woensdag 9 januari door de politie van het ressort Lelydorp opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld voor mishandeling van…

Voorlichting SEH werpt vruchten af

De Spoedeisende Hulp (SEH) die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft het afgelopen jaar minder aanmeldingen geregistreerd dan het vorig…

Scroll Up