“Dienstreis Elias voor aanschaf equipement ziekenhuizen dubieus”

De oppositie vindt dat de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd in DNA over vermeende aankopen voor het Mungra Medisch Centrum (MMC). Enkele dagen nadat de minister werd beëdigd ging hij al op een dienstreis met de bedoeling om gezamenlijk apparatuur in te kopen voor ziekenhuizen. Deze reis was volgens hem al gepland toen hij directeur was bij het MMC.

De oppositie vindt de rol van de minister bij deze dienstreis echter onduidelijk is, omdat er met betrekking tot deze aankopen nimmer een openbare aanbesteding is geweest. Zij vindt dat de minister informatie moet verschaffen als de geldende procedures en comptabele bepalingen in acht zijn genomen bij de aankopen van apparatuur voor verschillende ziekenhuizen. Ook blijkt dat vak-deskundigen en directies van de verschillende ziekenhuizen niet gekend zijn.

Zij wijst er verder op dat de vorige minister van Volksgezondheid had aangegeven dat de aankopen in de gezondheidszorg ter wille van de efficiëntie planmatig behoren plaats te vinden. Minister Elias moet concreet aangeven waarom er gekozen is voor apparatuur van Siemens. Hoewel de minister zegt dat Siemens de apparatuur zal voorfinancieren, ontbreken alle voorwaarden c.q. details.

Aan president Desi Bouterse wordt gevraagd een diepgaand onderzoek in te stellen naar alle aankopen direct of indirect onder supervisie van deze minister en de mogelijke belangenverstrengeling hierbij. Tenslotte wordt de regering opgeroepen om in het kader van de crisis binnen de gezondheidssector in samenspraak met de stakeholders een lijst samen te stellen van goederen die dringend aangeschaft moeten worden met inachtneming van comptabele en financiële regels.(GFC)

Meer nieuws

Man steelt biggetjes uit stal

De politie van Lelydorp heeft de 45-jarige Poniran M. aangehouden voor diefstal van een aantal biggetjes uit een stal aan de Tawajariweg. Na aangifte van…

Scroll Up