Deskundigen buigen zich tijdens paneldiscussie over etniciteit in Suriname

Kenniskring organiseert dinsdag een paneldiscussie met als titel “Etniciteit in Suriname: de betekenis in wetenschap, cultuur en de politieke praktijk”.

De gastspreker is Jack Menke. Kirtie Algoe en Iwan Sno zijn de pannelleden. Menke zal de verschillen tussen “ras” en “etniciteit” verduidelijken en hoe “ras” , als classificatieprincipe van de Surinaamse bevolking, na de volkstelling van 1950 werd vervangen door “etniciteit”.

Na een overzicht van de etnische samenstelling van de Surinaamse bevolking van 1950 – 2012 komen de veranderde definities van etnische groepen in volkstellingen aan bod. Behalve veranderingen in de definitie van etnische groepen zijn er ook veranderingen in de namen van sommige etnische groepen in de periode 1950-2012. Slechts de namen van de Hindostaan en Chinees zijn in alle gehouden volkstellingen gehandhaafd.

Bij het verklaren van etniciteit in de wetenschap blijken niet alleen demografische factoren van belang, maar ook de veranderde definities van sommige etnische groepen. De wetenschappelijke analyse laat zien dat etniciteit een betrekkelijk, maar ook een vloeiend karakter heeft. Wanneer bijvoorbeeld Creool breed wordt gedefinieerd en als grootste groep uit de bus komt, kan dit mede het gevolg zijn van de gebruikte definitie.

Het verbreden van definities van etnische groepen blijkt het duidelijkst in politieke praktijk. Politici denken hiermee de kiezersaanhang te vergroten. De inleider maakt ter verduidelijking van etniciteit een onderscheid tussen politieke etniciteit en culturele etniciteit.

Politieke etniciteit verwijst naar de politieke en sociale organisatie, waarbij etniciteit wordt vertaald in de verdeling en toewijzing van hulpbronnen (bijvoorbeeld een baantje), wat gepaard kan gaan met concurrentie en conflict.

Culturele etniciteit is verbonden met culturele uitingen zoals taal, religie, eetgewoonten, festiviteiten en herdenkings-activiteiten, zoals de immigratiedag van hindostaanse Surinamers. Via deze uitingen of symbolen (monumenten) wordt de identiteit van een etnische groep zichtbaar & voelbaar in de samenleving.

De inleider toont aan de hand van sprekende voorbeelden hoe de culturele vertaling van etniciteit en de politieke vertaling van etniciteit zich in de Surinaamse praktijk voordoen. De recente proclamatie van de eenheidsbeweging van Afro-Surinamers wordt hierbij in een historisch en actueel perspectief geplaatst.

Na de inleiding zullen de panelleden Sno, directeur van ABS, tevens leider van de laatst gehouden volkstelling, en Algoe, expert in interreligieuze relaties, hun visie geven gevolgd door een discussie met het publiek.

Kenniskring heeft voor dit thema gekozen mede in het licht van de politieke actualiteiten, de herdenking van 146 jaar Hindustaanse Immigratie en Ied Ul Fitre.

Delen:

Meer nieuws

PL-chauffeur in hechtenis genomen

De politie van Latour heeft tijdens surveillance de 37-jarige lijnbuschauffeur N.J., die de route Paramaribo – Lelydorp onderhoudt, tot stoppen gesommeerd. Delen:

Delen:

Buza- minister Marokko in Suriname

Nasser Bourita, de minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking van Marokko heeft een officieel bezoek gebracht aan Suriname. Delen:

Delen:

Productie slordige tahoeproducent stopgezet

Bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst hebben in samenwerking met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) de productie-activiteiten van een tahoeproducent stopgezet. Delen:

Delen:

LVV pakt lozingen in Saramacca aan

Het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig om diverse lozingen in het district Saramacca aan te pakken. Delen:

Delen:

Concept uitleveringsverdrag Suriname en China

Een Surinaamse delegatie onder leiding van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en een delegatie vanuit China hebben gewerkt aan een concept uitleveringsverdrag voor beide landen….

Delen:

Ode aan Pim de la Parra

Pim de la Parra bracht met productiemaatschappij $corpio lef en bravoure in het Nederlandse filmbedrijf en werd miljonair met Blue Movie. Delen:

Delen:

Jeugdambassadeurs werken aan milieubewustwording

De United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) jeugdambassadeurs, Sivern Hammen en Charmaine Pansa, willen scholieren bewust maken van de gevolgen van milieuvervuiling. Delen:

Delen:

Nieuw-Aurora krijgt extra stembureau

Uit oriëntatie van de verkiezingswerkgroep Legger in het Boven-Suriname gebied, blijkt dat op Nieuw-Aurora er nog één stembureau moet komen. Delen:

Delen:
Scroll Up