Derde rapportage Suriname aan Secretariaat Klimaatverdrag

GFC NIEUWS- Suriname is thans in het proces om voor de derde keer te rapporteren naar het Secretariaat van het Klimaatverdrag, oftewel de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Suriname heeft het klimaatverdrag op 14 oktober 1997 geratificeerd. Een van de verplichtingen hierbij is om op regelmatige basis te rapporteren over activiteiten die ons land heeft ondernomen binnen het kader van dit verdrag.

Binnen het Third National Communication project zal er een broeikasgasinventarisatie plaatsvinden van de verschillende sectoren, waarbij gekeken zal worden naar de uitstoot van onder ander koolstofdioxide en methaan.

Op basis van de uitkomsten zullen mitigatie maatregelen worden aangedragen voor sectoren waar de uitstoot hoog is en de grootste potentie hebben om de uitstoot te verlagen.

Ook zal er worden gekeken naar activiteiten die Suriname reeds heeft ondernomen in de strijd tegen klimaatverandering, namelijk ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Verder zullen de gevolgen voor ons land van zeespiegelstijging als gevolg van klimaatsverandering bestudeerd worden en gepaste adaptatiemaatregelen worden aangedragen.

De eerste rapportage, “First National Communication (FNC)”, heeft plaatsgevonden in 2005 waarbij de nadruk werd gelegd op de kwetsbaarheid van Suriname voor de negatieve effecten van klimaatverandering vanwege haar laag liggend kustgebied.

De tweede rapportage “Second National Communication (SNC)” is uitgevoerd in de periode 2009 – 2012 en gepubliceerd in 2016.

De data verkregen uit de tweede rapportage was aanvullend op de eerste rapportage en is tevens gebruikt voor het formuleren van het klimaatbeleid.

De opstelling van de derde rapportage, welke zal plaatsvinden in de periode 2019-2022, wordt gefinancierd door de Global Environment Facility (GEF) via de United Nations Environment Programme (UNEP).

In dit kader werd op 9 oktober een workshop georganiseerd door Coördinatie Milieu bij het Kabinet van de President, waartoe waren uitgenodigd de relevante ministeries, instituten, het bedrijfsleven, NGO’s, Internationale Organisaties en andere actoren.

Deze rapportage, de ‘Third National Communication’ (NC3), zal Suriname ondersteunen om klimaatverandering in beleid en planning te integreren en zorgen voor capaciteitsversterking van bestaande instituten en personen die permanent zullen bijdragen aan de rapportageverplichting naar eerdergenoemd verdrag.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL
Delen:

Meer nieuws

Suriname doet goede business op FIHAV 2019

GFC NIEUWS- Suriname die deel heeft genomen aan de Havana International Handelsbeurs (FIHAV) van 4-8 november in Cuba, heeft goede business gedaan. Zie ook een…

Delen:

KPS 9 commissarissen van politie rijker

GFC NIEUWS- Bij het Korps Politie Suriname zijn 9 hoofdinspecteurs van politie in de 1 na hoogste rang, commissaris van politie bevorderd. Zie ook een…

Delen:

RFHL noteert US$ 0,24 miljard aan eindejaar winst

GFC NIEUWS- De voorzitter van Republic Financial Holdings Limited (RFHL), Ronald Harford kondigde maandag aan dat de Groep, winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij…

Delen:

SAMAP sluit training voor MGF-begeleiders af

GFC NIEUWS- Het trainingsprogramma voor begeleiders van de SAMAP Matching Grant Facility, MGF, is afgesloten op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Zie…

Delen:

16-jarige ingesloten voor verduistering

GFC NIEUWS- De politie heeft de 16-jarige J.T. aangehouden voor verduistering. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE…

Delen:

“SRD met 78% in waarde gedaald”

GFC NIEUWS- De Surinaamse Dollar is met 78% gedevalueerd. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN…

Delen:

Datra … terug van weggeweest

GFC NIEUWS- “Datra mi wan aksi yu wan sani,” onbetwist een van de meest beluisterde en in de negentiger jaren ongetwijfeld het populairste programma op…

Delen:

Discussieavond over het Surinaams bos

GFC NIEUWS- De Surinaamse milieuorganisatie ‘Opete Suriname, save our nature’ organiseert dinsdag een discussiebijeenkomst over het Surinaamse bos. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Suriname op drempel malaria-eliminatie

GFC NIEUWS- Suriname staat op de drempel van de eliminatie van malaria. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>>…

Delen:
Scroll Up