Cubaanse ambassadeur bespreekt samenwerkingsbanden en programma’s met minister Gopal

De ambassadeur van Cuba, Manuel Rubido Diaz, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. Tijdens dit bezoek zijn beide autoriteiten ingegaan op de samenwerkingsbanden en programma’s die in het verleden zijn uitgevoerd en hoe deze verder uit te werken en aan te sterken. De samenwerking met het ministerie wordt door de ambassadeur bestempeld als een excellente en heeft ideale aspecten die ervoor kunnen zorg dragen voor vorming en begeleiding van jongeren.

Volgens ambassadeur Diaz is sport een simpele, goedkope en fundamentele manier om de jeugd bezig te houden. Sport is niet alleen voor jongeren weggelegd, maar voor alle personen die een bepaalde norm of waarde ontbreken. Sport kan bijdragen tot verdere ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.

Het ministerie heeft in het verleden projecten uitgevoerd met CUBA Deportes en is voornemens deze samenwerking voort te zetten op basis van te sluiten overeenkomsten. CUBA Deportes is een professioneel sport instituut dat coaches en trainers aanbiedt aan landen in de wereld.

In de eerdere samenwerking met het instituut is er nagegaan welk curriculum aangeboden kan worden ter ontwikkeling van enkele takken van sport in Suriname. Op het gebied van boksen, badminton, baseball, volleybal, vechtsporten en atletiek heeft het land veel successen kunnen boeken. Met die speciale talenten wordt nagegaan waar in de wereld, vooral in het Caribisch gebied, er expertise ingezet kan worden of uitgeleend kan worden voor verbetering van de topsport in die landen.

Op enkele gebieden is Suriname een stapje voor of pakt ons land zaken anders aan. Cuba kent geen ministerie van Sport of Jeugd, maar daarentegen juist een ministerie van Cultuur. Veel zaken worden met buurtorganisaties opgepakt om de jeugd daar bezig te houden.

“Omdat we al eerder een goede samenwerking hebben gehad met Cuba willen wij nagaan hoe deze samenwerking verder uit te breiden. Niet alleen aandacht voor sport, maar ook de ontwikkeling van de jeugd willen we met succesverhalen van andere landen werken om die aan te passen naar Surinaamse standaarden”, zei minister Gopal.(GFC)

Meer nieuws

Scroll Up