Coroniaanse bevolking geïnformeerd over rehabilitatie wegstrekking Jenny – Henar

Vanwege de rehabilitatie van de wegstrekking Jenny – Henar heeft minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie op 10 januari een informatiebijeenkomst gehouden in het district Coronie.

Hij werd op het commissariaat ontvangen door de districtscommissaris van Coronie Remie Tarnadi, waar er gesprekken werden gevoerd. Daarna heeft de minister in de multifunctionele zaal de Coroniaanse gemeenschap uitgelegd over de inhoud van het project rehabilitatie van de wegstrekking Jenny – Henar , meldt BIC Coronie.

Dewoe Awinash, waarnemend onderdirecteur van Droge Civieltechnische Werken, heeft een presentatie gehouden om de gemeenschap voldoende informatie te verschaffen over dit project.

De herasfaltering van de wegstrekking Jenny-Henar zal in drie fasen geschieden, te weten Jenny-Ingikondre, Ingikondre-Burnside en Wageningen-Henar.

In totaal gaat het om een lengte van 79 kilometer. Daarvan is 53 kilometer in zeer slechte staat. De aannemer voor het rehabiliteren van deze wegstrekking is Baitali, die daarnaast enkele sociale projecten zal uitvoeren in het district Coronie.

De weg zal 7.4 m breed zijn en voet- en fietspaden zullen aangelegd worden .Ook zal waar nodig is duikers en sluizen vervangen en geplaatst worden.

Het uitvoeringstermijn is 24 kalendermaanden. De aanwezigen hebben enkele vragen gesteld met betrekking tot het rijgedrag van bestuurders met hoge snelheid en hoe dit aan te pakken.

Ook werd gevraagd als de Eduard Wolfstraat en Pater de Kortstraat geasfalteerd zullen worden. Vanwege de slechte staat waarin deze twee zandwegen zich bevinden ziet de gemeenschap graag dat ze ook geasfalteerd worden.

Tijdens de werkzaamheden zal er aan de gemeenschap gevraagd worden om hun medewerking te verlenen waar nodig is. De bewindsman gaf te kennen dat hij elk kwartaal de Coroniaanse gemeenschap op de hoogte zal houden over de uitvoering van dit project.

De burgervader is zeer tevreden met deze informatiebijeenkomst en hoopt dat de werkzaamheden vlot zullen verlopen.(GFC)

Meer nieuws

Minister Samsoedin gaat in op grondproblemen

Minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft tijdens de ingekomen stukken in het parlement, uitleg gegeven over enkele gevallen van occupatie.

STEAMIT fair op Powaka

STEAM-IT, een projectteam van de Suriname America Alumni Associatie, SAAA, zal op vrijdag 22 februari een mini-fair houden op de Sint Wilhelmus School te Powaka…

AZP heeft nu een Ontslagruimte

Vaker is het gebleken dat opgenomen patiënten die door de specialist zijn ontslagen, vele uren later door hun begeleiders worden opgehaald.

Aanpak weg naar Langa-Uku

De weg naar het dorp Langa-Uku zal donderdag worden aangepakt door het ministerie van OWT&C in samenwerking met het districtscommissariaat Marowijne – Zuidwest.

Vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden

De vuurwapengevaarlijke Machecho V. is op zaterdag 16 februari door het Arrestatie Team aangehouden en overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Vereniging benadrukt koersstabiliteit

De vereniging van cambiohouders wenst naar aanleiding van de thans ontstane situatie op het koersenfront te benadrukken dat onze totale economie en iedere burger gebaat…

45 rijbewijzen ingevorderd door MSD

De Motor Surveillancedienst (MSD) heeft in de periode zondag 3 februari tot en met zaterdag 9 februari 370 verkeersdeelnemers bekeurd, waarbij 45 rijbewijzen van hardrijders…

Scroll Up