Commissie werkt aan uitvoering Ouderschapsverlof

GFC NIEUWS- Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de commissie ‘Uitvoering Wet Arbeidsbescherming Gezin’ geïnstalleerd die de voorbereidingen moet treffen voor het operationeel maken van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.

Dit fonds is nodig voor de financiering van dit verlof.

Ook heeft de commissie tot taak om de voorbereidingen te treffen voor de instelling van een bureau dat belast zal zijn met de uitkeringen van het ouderschapsverlof.

Met het ouderschapsverlof wordt bedoeld: zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werkende vrouwen, vaderschapsverlof voor werkende mannen en het bijzonder verlof voor naaste familieleden als zij noodgedwongen de zorg van het pasgeboren kind op zich moeten nemen.

De commissie zal ook voorbereidingen treffen om de verplichte bijdragen van zowel werknemers als werkgevers te systematiseren.

De verplichte bijdrage is gelijk aan 1 procent van het brutoloon van de werknemer. Van dit percentage is de werknemersbijdrage maximaal 50 procent en de werkgeversbijdrage minimaal 50 procent.

De werkgever is verplicht om bij elke loonbetaling de werknemersbijdrage in te houden en af te dragen aan het fonds. De verplichte bijdrage is gebaseerd op het solidariteitsprincipe.

Dit principe gaat ervan uit dat alle werknemers en werkgevers bijdragen aan de financiering van doorbetaald ouderschapsverlof, maar dat slechts werknemers die in aanmerking komen voor dit soort verlof vergoed zullen worden.

Dat betekent dat elke werknemer ongeacht: geslacht, leeftijd, levensovertuiging en seksuele overtuiging, zal moeten bijdragen aan de financiering hiervan.

Zodra het fonds en het bureau operationeel zijn, zal de ingangsdatum van de eerste bijdragen van werknemers en werkgevers bekend worden gemaakt. Ook de ingangsdatum van het doen van aanvragen voor vergoeding van het verlof zal tijdig worden bekendgemaakt.

De wet die het ouderschapsverlof regelt “Wet Arbeidsbescherming Gezin” treedt officieel in werking op 18 september, maar het recht op ouderschapsverlof is al in werking getreden sinds de afkondiging van deze wet op 18 juni.

Het ministerie wenst te benadrukken dat werknemers die nu gebruik wensen te maken van het ouderschapsverlof, rekening mee moeten houden dat in deze overgangsfase het niet mogelijk is om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit het fonds.

Ook achteraf wanneer het fonds operationeel is, zal de mogelijkheid zijn uitgesloten om met terugwerkende kracht een vergoeding op te eisen.

Simpelweg omdat het fonds de verplichte bijdragen van werknemers en werkgevers niet met terugwerkende kracht zal laten ingaan, daarom kan in alle redelijkheid niet worden verwacht dat het fonds met terugwerkende kracht zal overgaan tot vergoeding van het verlof.

De personen die zitting hebben in de commissie zijn functionarissen van het ministerie met specifieke expertises.

Het gaat om: Glenn Piroe (voorzitter), Shelley Soetosenojo, Soenarijo Moestadja, Genti Mangroe, FarleyTamsiran, Imro Smith, en Sulakshana Sewkaransing.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Drenkeling in het ziekenhuis overleden

GFC NIEUWS- De 47-jarige Danny Gordon overleed vorige week in het ziekenhuis kort nadat hij werd gered van de verdrinkingsdood. Zie ook een ander interessant…

Delen:

Postpakketverzender aangehouden

GFC NIEUWS- De 35-jarige postverzender Raynold E. werd dinsdagmiddag door rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade in de kraag gevat. Zie ook een ander interessant…

Delen:

VHP Apoera niet naar de NDP

GFC NIEUWS- Het bericht in de media dat VHP Apoera de overstap heeft gedaan naar de NDP berust niet op waarheid. Zie ook een ander…

Delen:

“Staatsolie please adopt me”

GFC NIEUWS- Tijdens het bezoek van de directeur Upstream van Staatsolie, Wim Dwarkasing, aan het districtscommissariaat Saramacca donderdag had hij ook een ontmoeting met de…

Delen:

Toerisme in Coronie in de lift

GFC NIEUWS- Het Mangrove Educatiecentrum is woensdag in aanmerking gekomen voor een overheidsinvestering van het Innovation in Firms for Suriname (IFS) pilotprogramma. Zie ook een…

Delen:

Parmessar belooft betere padieprijs

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt & Vosserij (LVV) zoekt naar afnemers voor rijst. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

Twee vrouwen beroofd door drie criminelen

GFC NIEUWS- De beveiligers van een bar-dancing in de Swalmbergstraat hebben in de vroege ochtend van 14 september de 19-jarige Dion M. aangehouden. Zie ook…

Delen:

Herstel kapotte sluisdeur Monitorweg

GFC NIEUWS- De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Rabin Parmessar heeft opdracht gegeven voor onmiddellijk herstel van de kapotte sluisdeur aan Monitorweg te…

Delen:

Jongerenleider ABOP doet overstap naar HVB

GFC NIEUWS- Jermain Ligeon, jongerenadviseur van de ABOP en tevens ressort coördinator Koewarasan is dinsdagavond met zijn gevolg officieel toegetreden tot de Hervormings en Vernieuwingsbeweging…

Delen:

Saamaka Daka geweldig initiatief

GFC NIEUWS- De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, vindt het initiatief om de Saamaka Daka oftewel Dag van de Saamaka op de voorgrond te…

Delen:

Suriname heeft Militaire Academie

GFC NIEUWS- Een mijlpaal voor Suriname; ons land heeft haar eerste militaire academie. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te…

Delen:

Winti Wai krijgt verharde wegen

GFC NIEUWS- het ressort Winti Wai in Paramaribo zal in de loop van de komende week voorzien worden van verharde wegen. Zie ook een ander…

Delen:

Voorlopige Ter inzagelegging in volle gang

GFC NIEUWS- In aanloop naar de komende Algemene Vrije en Geheime verkiezingen van mei 2020, is het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met het actualiseren…

Delen:

VHP verwent kinderen Huize Campagne

GFC NIEUWS- VHP Jongeren Paramaribo hield een vakantieactiviteit voor de kinderen van Huize Campagne. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link…

Delen:

Drie roofverdachten opgepakt

GFC NIEUWS- De politie heeft drie mannen aangehouden voor een roofoverval in Flora. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te…

Delen:
Scroll Up