CI Suriname voorstander ‘green-grey’ constructies bij dijkenbouw

In de afgelopen jaren is de kwetsbaarheid voor klimaatverandering steeds groter geworden.

Ook in Suriname heeft de stijging van 10-15 cm van de zeespiegel voor veel overstromingen gezorgd voornamelijk te Weg naar Zee, delen van Paramaribo Noord, Commewijne en Coronie. Dit mede door de herhaaldelijke dambreuken in gebieden vooral, waar mangroves als natuurlijk zeewering ontbreken.

In vergelijking met andere landen in de regio, is Suriname zeer kwetsbaar voor zeespiegelstijging als het gaat om de impact ervan op de bevolking. 1 meter zeespiegelstijging in 2100 betekent verzilting, erosie van de kust, overstromingen, sterkere rukwinden, minder regenval, langdurige droogte, meer ziektes en negatieve invloed op de landbouw en voedselzekerheid.

Met name voor de bewoners te Weg naar Zee zijn de risico’s van overstromingen een directe bedreiging voor hun levensonderhoud met name hun agrarische activiteiten. Weg naar Zee is een van de meest bedreigde gebieden door de speciale kustdynamiek in dat gebied, dat verergerd is door het verwijderen van de mangroves die voor natuurlijke kustbescherming zorgden.

In Suriname zullen we zelf de keuze moeten maken hoe om te gaan met de natuur, onze mangroves, en hoe onszelf te beschermen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging

Innovatieve technologieën in nauwe samenwerking tussen overheid en onderzoeksinstituten zijn een aanrader om duurzame projecten te ontwikkelen die geen negatieve consequentie hebben op toekomstige generaties.

Met betrekking tot kustbescherming gebruikte men wereldwijd, tot voor kort, conventionele technische maatregelen voor het beheer van de meeste overstromingsrisicogebieden. Deze, zeer kostbare maatregelen, worden soms aangeduid als “hard” engineering of “grijze” (gray or grey) infrastructuur.

Nu blijkt dat het concept van “op de natuur gebaseerde oplossingen”, “de aanpassing van de ecosystem based”, “eco-DRR” of “groene infrastructuur” zich ontpopt als een goed alternatief voor, of aanvulling op de traditionele ‘grijze’ benaderingen (alleen harde dijken voor de kust).

Deze ‘natuur-gebaseerde’ oplossingen maken gebruik van natuurlijke processen en ecosysteemdiensten voor functionele doeleinden, zoals dalende overstromingsrisico of verbetering van de waterkwaliteit.

Deze interventies kunnen volledig “groen” (dat wil zeggen bestaande uit alleen ecosysteemelementen) of “hybride” (dat wil zeggen een combinatie van ecosysteemelementen en harde engineering benaderingen).

CI Suriname heeft Emily Corwin, deskundige op het gebied van ‘green-gray’ infrastructuur, bereid gevonden in de week van 24 – 29 maart, een aantal presentaties te geven over deze innovatieve en effectieve alternatieven, en hoe Suriname erop in zou kunnen spelen.

Deze aanpak is vooral in het belang van het behoud van de natuurlijke zeewering, zoals de mangroves. Zij kan daarbij inzicht helpen geven in de constructie van complexe (dijk-) ontwerpen en het plannen van projecten, die ondersteuning geven aan strategische project implementatie

Delen:

Meer nieuws

Nieuwe impulsen aan verslavingszorg

Een goedgekeurd twinningsproject uit het samenwerkingsverband tussen Suriname en Nederland resulteert in de uitwisseling van ervaring en methodieken tussen de partners Christelijke Hulpverlening Oost- Groningen…

Delen:

Moordaanslag mondt uit in zelfdoding

Redactie GFC Nieuws — Een piloot in Botswana pleegde zaterdagavond vermoedelijk zelfmoord door zich te pletter te vliegen tegen het gebouw van een vliegclub waar…

Delen:

Vrouw zwaar mishandeld door broer

Radjinderkoemar A. (52) werd op donderdag 15 maart door de politie van het ressort Flora opgesloten voor mishandeling van zijn zusje met wie hij op…

Delen:

Arbeid vestigt klankbord in Saramacca

Spoedig zullen de verscheidene diensten van het ministerie van Arbeid binnen handbereik zijn voor bewoners van het district Saramacca. Delen:

Delen:

Katholieke priester tijdens mis neergestoken

Redactie GFC Nieuws — Vrijdagmorgen werd in Montreal een katholieke priester neergestoken tijdens de ochtendmis in het Oratorium van de Heilige Jozef. Eén persoon is…

Delen:

15 rijbewijzen van hardrijders ingevorderd

De Motor Surveillance Dienst (MSD) heeft in de periode van zondag 3 maart tot en met zaterdag 9 maart 222 verkeersdeelnemers bekeurd, waarbij 15 rijbewijzen…

Delen:

VS erkent illegale annexatie Golanhoogte

Redactie GFC Nieuws — Donald Trump erkent de permanente Israëlische annexatie van de betwiste Golanhoogte, meldt de Washington Post. Hij zei donderdag dat het gebied…

Delen:

Aanpak infrastructuur Regio-West Nickerie

De afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig de dichtbegroeide natte infrastructuur in het district…

Delen:

Wegafsluiting vanwege viering van Holi Pagwa

Vanwege de viering van Holi Pagwa op donderdag 21 maart op het Onafhankelijkheidsplein, zullen vanaf 14.00 tot en met 04.00 uur verkeersmaatregelen worden getroffen. Delen:

Delen:

NPS: het goede overwint altijd

De Nationale Partij Suriname (NPS) kan zich terugvinden in de vrede en eenheidsgedachte van Phagwa waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen personen wanneer zij…

Delen:
Scroll Up