Buza-minister Indonesië in Suriname

De minister van Buitenlandse Zaken (Buza) van Indonesië, Retno Marsudi, vertoeft momenteel in Suriname voor een officieel bezoek.

In dat kader is er op 20 mei een bilaterale ontmoeting geweest met de collega van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle. De Indonesische bewindsvrouw heeft ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Desiré Bouterse.

Tijdens het bilateraal onderhoud werd de nadruk gelegd op de vruchtbare relatie tussen beide landen, gedragen door de principes van wederzijds begrip, voordeel en respect, alsmede de historische banden tussen beide landen.

Het is van belang dat rekening wordt gehouden met het feit dat Indonesië de derde grootste economie is in Zuidoost-Azië. Tijdens de bilaterale ontmoetingen is door Minister Marsudi ondermeer de nadruk gelegd op de intenties van de Indonesische Regering voor het concretiseren van de bilaterale samenwerking. In dat kader is specifiek genoemd samenwerking op het gebied van infrastructuur ontwikkeling, energie en mijnbouw. Deze boodschap heeft Marsudi gedeponeerd namens president Joko Widodo van Indonesië.

De samenwerking tussen beide landen vindt voornamelijk plaats binnen het raamwerk van de Gemengde Commissie Vergadering, welke afwisselend wordt gehouden in Suriname en Indonesië. Tijdens de laatst gehouden Gemengde Commissie Vergadering in Paramaribo in juli 2018, zijn de wederzijdse accenten voornamelijk gelegd op de beleidsgebieden landbouw, veeteelt, handel en investeringen, toerisme, capaciteitsversterking, infrastructuur, connectiviteit, bankwezen en cultuur.

Naast de bilaterale samenwerking hebben de bewindslieden van gedachten gewisseld over mondiale aangelegenheden van wederzijds belang. Suriname, een land met een hoge bosbedekking en lage ontbossingsgraad, en Indonesië met een aanzienlijk bos oppervlak en onderdeel van de “Rainforest Coalition”, kunnen gezamenlijk optrekken op internationale fora, met nadruk op de toegankelijkheid van adequate fondsen voor klimaat financiering.

Het bilateraal onderhoud werd afgesloten met de ondertekening van de overeenkomst tussen beide landen inzake de vrijstelling van visum voor houders van diplomatieke -, dienst -, en nationale paspoorten.

Met deze Overeenkomst wordt beoogd dat houders van nationale paspoorten geen visumplicht meer hebben als ze afreizen naar elkaars grondgebied, voor toeristische doeleinden. In 2011 was reeds gedeeltelijke visum vrij bereikt met Indonesië voor diplomatieke en dienstpaspoorten. De diaspora relatie met Indonesië en de potentie voor het bijdragen aan duurzame ontwikkeling zal hierdoor verder gestalte krijgen.

Indonesië, als niet-permanent lid van de VN Veiligheids Raad, is voor de maand mei 2019 voorzitter van het roterend voorzitterschap. In het kader van de kandidaatstelling van Suriname voor een niet-permanente zetel bij de VN Veiligheids Raad voor de zittingsperiode 2043-2044, benadrukte minister Pollack-Beighle het belang van samenwerking met Indonesië voor wat betreft het delen van de ervaringen die zijn opgedaan in de Veiligheidsraad.

Delen:

Meer nieuws

LVV pakt lozingen in Saramacca aan

Het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig om diverse lozingen in het district Saramacca aan te pakken. Delen:

Delen:

Concept uitleveringsverdrag Suriname en China

Een Surinaamse delegatie onder leiding van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en een delegatie vanuit China hebben gewerkt aan een concept uitleveringsverdrag voor beide landen….

Delen:

Ode aan Pim de la Parra

Pim de la Parra bracht met productiemaatschappij $corpio lef en bravoure in het Nederlandse filmbedrijf en werd miljonair met Blue Movie. Delen:

Delen:

Jeugdambassadeurs werken aan milieubewustwording

De United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) jeugdambassadeurs, Sivern Hammen en Charmaine Pansa, willen scholieren bewust maken van de gevolgen van milieuvervuiling. Delen:

Delen:

Nieuw-Aurora krijgt extra stembureau

Uit oriëntatie van de verkiezingswerkgroep Legger in het Boven-Suriname gebied, blijkt dat op Nieuw-Aurora er nog één stembureau moet komen. Delen:

Delen:

LVV werkt aan kadervorming binnen veeteelt

Een groep studenten van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) van de studierichting Animal Production and Health Assistance (APHA) heeft een bezoek gebracht aan Nickerie….

Delen:

Dief gepakt in stadscentrum

Op 20 en 27 mei zijn onder meer gascilinders en een lichtmotor gestolen uit handelszaken op de Centrale – en Vreedzaam Markt aan de Waterkant….

Delen:
Scroll Up