“Broers Abdoellakhan Raoul en Idoe Nasser ongewenste personen in Suriname”

Het ministerie van Justitie en Politie wenst de samenleving te informeren dat zij geheel volgens haar bevoegdheid zoals vastgelegd in de Vreemdelingenwet en andere wettelijke regelingen, genoodzaakt is geweest om de twee broers, Abdoellakhan Raoul en Idoe Nasser tot ongewenste personen te verklaren voor ons grondgebied.

Na het vonnis van de kantonrechter op 14 juni in de strafzaken tegen deze broers, heeft het ministerie besloten de vestigingsvergunning op naam van Idoe Nasser in te trekken. Abdoellakhan Raoul bleek vanaf 2008 illegaal in ons land te vertoeven.

Dit besluit is genomen aangezien de twee genoemde personen zich niet gehouden hebben aan de voorwaarden zoals omschreven in de artikelen 24,25,26,32 en 33 van de Vreemdelingenwet en hun verbintenis met enige terreurorganisatie nog altijd gezien moet worden als een potentieel gevaar voor de nationale veiligheid.

Het ministerie wil hierbij ten overvloede erop wijzen, dat vreemdelingen die in aanmerking zijn gekomen voor een verblijf-of vestigingsvergunning, zich aan de voorwaarden, zoals gesteld in de vergunning dienen te houden.

Het is het ministerie van Justitie en Politie na gedegen onderzoek gebleken, dat ook vreemdelingen zich de laatste jaren vaker schuldig maken aan criminele activiteiten en niet zelden als onderdeel van internationaal georganiseerde criminele organisaties met diverse effecten en invloeden op onze Surinaamse gemeenschap en de nationale veiligheid ernstig in gevaar brengen.

De overheid zal voor wat dit fenomeen betreft alsook de strijd tegen elke vorm van georganiseerde misdaad, een zero tolerance beleid blijven voeren.

De recente uitzettingen van vreemdelingen met een crimineel verleden en of zich bezighouden met criminele activiteiten moet dan ook tegen deze achtergrond gezien worden.

Het ministerie van Justitie en alle andere diensten in de keten van nationale veiligheid zullen met de inzet van alle hun ten dienste staande middelen er alles aan doen, opdat elke vorm van criminaliteit op gepaste wijze wordt aangepakt. Hiermede wordt het pad van preventief beleid niet verlaten en zal de integrale aanpak voor een beheersbare veiligheid de grootste prioriteit blijven genieten van de regering.

Ook de gemeenschap en het bedrijfsleven zullen hierbij medeverantwoordelijkheid moeten nemen en wordt op hen een dringend beroep gedaan om dienovereenkomstig het nodige ter zake te doen alsook in voorkomende gevallen het ministerie en haar werkarmen te informeren.

Delen:

Meer nieuws

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van…

Delen:

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor…

Delen:

Man ingesloten voor belaging en bedreiging

GFC NIEUWS- De 39-jarige Adjaykumar G. is door de politie van Livorno aangehouden, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belaging en bedreiging van een…

Delen:

SFB stelt beroepsregels vast voor haar leden

GFC NIEUWS- De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft op een onlangs gehouden Algemene ledenvergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen en verder ook een Reglement…

Delen:
Scroll Up