Boeren Saramacca beraden zich over voortzetting dialoog met Staatsolie

Boeren verenigd in de Stichting Wederopbouw Rijstcultuur Saramacca en Boerencollectief Wayambo Gangrampandeyweg beraden zich vrijdag over voortzetting van het dialoog met Staatsolie. Op 13 november 2017 hadden de boeren unaniem besloten Staatsolie voor de rechter te slepen, vanwege de verstoring van de waterhuishouding in de Wayambozwamp in Noord-Saramacca en daarmee het vernietiging van hun leefklimaat.

De boeren hadden een onderzoek laten verrichten door het Ingenieursbureau Hydrocom, nadat Staatsolie ze had uit gedaagd te bewijzen dat zij de veroorzaker was van de overstromingen in het gebied.

De beslissing werd aangehouden nadat directeur Elias van Staatsolie op 3 december 2017 in het programma de Kringen bij ABC had verklaard dat het beleid van Staatsolie naar de bewoners toe was veranderd en dat hij het probleem liever zonder de rechter erbij wou oplossen en naar een mogelijkheid zocht om de deskundigen van Staatsolie en de boeren bij elkaar te brengen. Op initiatief van Ir. Iwan Poershke kwamen gesprekken tot stand waarbij de boeren het idee van directeur van Staatsolie aanvulde met een onafhankelijk deskundige die door de deskundigen zouden worden gekozen om de gesprekken vlot te laten verlopen.

Staatsolie ging niet akkoord met het voorstel van een derde onafhankelijk deskundige en kwam zelf terug op het voorstel van de directeur Elias. Ze bood de boeren alleen de ruimte voor het aanvullen van haar Term of Reference (ToR) van haar studie die door haar consultant ILACO in oktober 2017 was opgestart en in september 2018 moet aflopen.

Uiteindelijk stemden de boeren toe met het aanvullen van de TOR, onder voorwaarde dat zij ook in de studie zoude participeren en dat de studie door consultants van beide partijen als consortium voortgezet zou worden na aanvulling van de ToR.
Terwijl de gesprekken over een mogelijke samenwerking gaande was tussen de twee ingenieursbureaus bleek dat Staatsolie onverkort doorging met haar activiteiten in de zwamp die de waterhuishouding in de zwamp niet alleen verder verstoren, maar zelf verhevigd heeft.

Op 29 april liep het pilotproject Voederrijst van de boeren en het ministerie van HI&T onder water. Na onderzoek bleek dat het water van de zwamp over hun waterkerende dam was gestroomd en de dam was gebroken.

De waterkerende dam was vanwege de overstromingen van april-mei 2016 verhoogd. Toen waren alle percelen onder water en was de weg zelfs onbegaanbaar. Op 9 mei 2018 zijn metingen verricht door Staatsolie bij de weggespoeld waterkerende dam. Daaruit bleek dat het waterniveau in de zwamp 0.47 m hoger lag dan in dezelfde periode in 2016. Ook bleek dat de dam uit 100% klei was aangelegd, wat betekend dat het water over de dam heeft gestroomd en daarna het gedeelte waarover het heeft gestroomd, heeft weg gewassen. Op vallend was volgens de boeren dat Staatsolie in dezelfde periode binnen vier dagen, al haar kanalen die voorheen niet werden onderhouden, had opgehaald.

De boeren merken verder op dat de regen in april niet de intensiteit had van de eerste week van mei en ook niet meer was dan normaal in het gebied is. “Immers alle andere rijstarealen stonden droog en de weg verkeerde in prima conditie”.

Om over de verhoogde dam van 2016 NSP 2,27 m ( meting Staatsolie 9 mei 2018 ) te kunnen stromen moest het water een hoogte van meer dan 2,27 meter NSP bereiken. Uit een milieustudie c.q. onderzoek en metingen van het Ingenieursbureau Noordam die in 2009 is verricht voor Staatsolie blijkt dat het hoogste waterniveau in de zwamp gemeten NSP 2,10 m was en dat dergelijke hoogtes alleen aan het eind van de regentijd( eind juli ) voorkomen. Bovendien waren ze in het midden van de zwamp gemeten waar normaal het water altijd hoger staat.

Als de zwamp bij het begin van de regentijd dergelijke hoogtes haalt, betekent het volgens de boeren dat Staatsolie haar schadelijke activiteiten voor het milieu onverkort voortzet en zelf heeft opgevoerd. “Door deze handeling van Staatsolie blijkt dus meer dan ooit dat zij haar beleid die armoede in het gebied veroorzaakt, waardoor leven in het gebied onmogelijk wordt en daardoor ook de resterende boeren uit het gebied vertrekken, onverkort voorzet en zelf heeft verhevigd. Uit het gedraag van Staatsolie blijkt dus er een groot verschil hetgeen de directeur van Staatsolie de gemeenschap voorhoudt en wat Staatsolie in werkelijkheid doet”, aldus de boerenorganisaties.

De boeren komen vrijdag bijeen en zullen nagaan als het dialoog met Staatsolie nog voortgezet moet worden.(GFC)

Meer nieuws

Straatrover ingesloten

De 28-jarige Denzil M. is in verzekering gesteld door de politie van het ressort Latour voor beroving. Hij zou een man op straat hebben beroofd…

Zwedens Pu:rste bier komt uit het riool

Milieuactivisten zijn laaiend enthousiast, de echte bierliefhebber mogelijk wat minder, maar een Zweedse brouwerij is apetrots op hun bier, gemaakt uit rioolwater. Grondig gefilterd rioolwater,…

Districtscommissarissen dienen begroting in

Alle districtscommissarissen hebben conform artikel 54 van de Wet op Regionale Organen, hun districtsbegroting over het dienstjaar 2019 aangeboden aan minister Edgar Dikan van Regionale…

Scroll Up