Biza lanceert Beleidsdocument Gendervisie en Gender Actieplan

Het Gender Visie Beleidsdocument 2021-2035 en het Gender Actieplan 2019-2020 zijn vervat in een boekvorm.

Middels de overhandiging van deze boeken door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BiZa) aan minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (Juspol), ad-interim voor Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de verschillende ministeries en organisaties vond de lancering plaats van het gender/visie beleidsdocument en het actieplan vrijdag.

Het Bureau voor Gender Aangelegenheden (BGA) dat onder Biza valt, heeft met de ondersteuning van de Canadese overheid en de stichting Bureau voor de Dienstverlening aan NGO’s een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het beleidsdocument en het actieplan.

Het Genderbeleid geeft de richting aan die moet worden opgegaan. Terwijl het Gender actieplan aangeeft welke concrete stappen dienen te worden genomen, ten aanzien van het Genderbeleid in Suriname.

Volgens minister Noersalim zal Biza, vertegenwoordigd door (BGA), het implementatieproces op een verantwoorde wijze monitoren en de uitgevoerde programma’s evalueren. De bewindsman roept op voor een verdere samenwerking, zodat de gezamenlijke droom om gendergelijkheid in de Surinaamse samenleving te bewerkstelligen, daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

Voor Judith Karijodrono, hoofd BGA, zal het een waar genoegen zijn als in 2035 Suriname vele malen dichter zal zijn bij het bereiken van gendergelijkheid. Maar hiervoor zal commitment en optimale inzet van ons allen onontbeerlijk zijn.

In de komende periode zal het BGA met de diverse partners nauw in contact blijven, voor met name de uitvoering en monitoring.

Sheila Ketwaru van het Canada Fonds, vertegenwoordigde de Canadese ambassadeur en gaf aan dat de samenwerking met Biza, bij dit project indicatief is voor de aanpak die nodig is om substantiële veranderingen te helpen brengen.

Delen:

Meer nieuws

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van…

Delen:

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor…

Delen:

Man ingesloten voor belaging en bedreiging

GFC NIEUWS- De 39-jarige Adjaykumar G. is door de politie van Livorno aangehouden, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belaging en bedreiging van een…

Delen:

SFB stelt beroepsregels vast voor haar leden

GFC NIEUWS- De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft op een onlangs gehouden Algemene ledenvergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen en verder ook een Reglement…

Delen:
Scroll Up