Bisschop Choennie: Holi Paghwa verheven tot nationaal feest

Holi Paghwa is intussen verheven tot een nationaal feest in Suriname.

Dit zegt bisschop Karel Choennie in zijn overdenking in verband met Holi Paghwa 2019.

Hieronder de overdenking van Choennie:

“Mijn veel genoegen en gevoelens van respect en waardering voor mijn Hindoe- broeders en zusters in Suriname, Nederland en over de hele wereld, breng ik namens de Rooms Katholieke gemeenschap mijn beste wensen en gebeden over aan heel de Hindoegemeenschap en allen die dit religieus feest met een oprecht hart vieren.

In Suriname is dit feest verheven tot een nationale feestdag. Dit geeft
ons allen zo de gelegenheid tot diepere bezinning.

Dit feest met met haar rijke religieuze symboliek en rituelen spreekt tot ons aller verbeelding.

Vooreerst is het van oorsprong een lentefeest waarbij de donkere en sombere wintertijd overgaat in het ontluikende nieuwe leven vol kleur en pracht. Meer dan ooit moet onze generatie de Schepper dankbaar zijn voor het instellen van seizoenen waardoor ons leven telkens vernieuwd wordt.

Wij realiseren ons dat het voor het eerst is in de geschiedenis dat de mensheid de schepping bedreigt door er onverantwoord mee om te gaan. Door de vervuiling en de vernieling die mens aanricht ingegeven door hebzucht en egoïsme veroorzaken wij een klimaatsverandering met alle desastreuze
gevolgen voor de ordelijke en harmonieuze opeenvolging van seizoenen.

Ik spreek dan ook de hoop uit dat wij allen met onze Hindoebroeders en zusters bij het vieren van dit feest zich bezinnen op orde in de schepping zoals de Schepper het gewild heeft.

De rijke rituelen voeren ons ook dit jaar weer naar de holika verbranding waarbij symbolisch het kwaad in ieder van ons wordt vernietigd. Het is een moment om te vergeven en een nieuw begin te maken. De vlammen zullen op vele plekken de donkere nacht verlichten. Laat ieder van ons dit jaar afrekenen met de listen die schuilen in ieder mensenhart.

Laat ons de donkere nacht van corruptie en verval in ons land keren door het kwaad in ons te verbranden.

De legende van Hiranyakashipu herinnert ons eraan dat er in ieder tijdperk mensen zijn die menen onsterfelijk en onoverwinnelijk te zijn en daardoor verwaand en hoogmoedig worden en anderen dwingen tot aanbidding van hen in plaats van de Allerhoogste. Het zijn individuen maar ook heel de
mensheid waant zich onsterfelijk te zijn en aan God gelijk.

Het is deze houding die ervoor zorgt dat de mens geen ontzag heeft voor de natuur en andere schepselen op aarde maar doorgaat met de vernietiging van de biodiversiteit waarmee de Schepper ons gezegend heeft.

Holi Paghwa is ook een feest van kleuren en spontaniteit. Maatschappelijke standen en rangen vervagen wanneer iedereen in een sfeer van ongedwongen vriendschap elkaar met de bonte verscheidenheid aan kleuren besproeid.

Het Rooms-katholiek Bisdom sluit zich daarom graag aan bij de oproep die er van verschillende Hindoe pandits is uitgegaan om de viering van Paghwa met
besprenkeling niet te laten ontaarden in banale vormen van plezier maken die de hoge waarden die aan dit religieus feest ten grondslag liggen, vergeten en bijdragen tot bandeloosheid en moreel verval in ons geliefd land.

Moge dit feest dan zorgen dat in onze samenleving door rechtvaardigheid het onderscheid tussen ras en geloof maar vooral ook tussen rijk en arm vervaagd en verdwijnt. Armoede is vaak de oorzaak dat landen als Suriname ertoe overgaan om hun natuurlijke rijkdommen goedkoop te verkopen en daarbij onherstelbare schade aan te richten aan de schepping. Hoe arm een mens ook is hij mag nooit zijn ziel verkopen en zijn principes prijsgeven.

Ik wens heel de Surinaamse samenleving een gezegend Holi Paghwa toe”, aldus Karel Choennie, bisschop van Paramaribo.

Delen:

Meer nieuws

Else Sidoel medewerker van het jaar SVZ

Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing onder ruim 700 medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is Else Sidoel vandaag verkozen tot beste medewerker van het…

Delen:

Verhoging kosten rijbewijs aangehouden

De voorgenomen verhoogde bedragen voor een nieuw rijbewijs, het verlengen daarvan en een duplicaat zijn tot nader order aangehouden, meldt de PR van het Korps…

Delen:

Nationaal kwaliteitsbeleid gelanceerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid…

Delen:

Minister Samsoedien met ontslag

Naar aanleiding van de recente perikelen rondom de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft de minister vandaag haar portefeuille ter…

Delen:

Mogelijk aanhouding zoon minister Samsoedien

De zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) zal mogelijk worden aangehouden op basis van verdenking van het plegen van…

Delen:

“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP….

Delen:

BOG, PAHO en KPS partners antirookcampagne

Het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) en de Pan American Health Organization (PAHO) zullen vandaag de bewustwordingscampagne ‘Smoko?!….. Nee Mang’ lanceren. Delen:

Delen:

Meer aandacht voor forensisch werkveld

Met de viering van de Forensische dag heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) getracht meer aandacht te creëren voor het Forensisch werkveld. Delen:

Delen:

OWT&C laat afwijkende bouwsels slopen

Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties….

Delen:

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening…

Delen:

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in…

Delen:

Suriname doet mee aan EXPOCARIBE 2019

Het ministerie van Buitenlandse Handel en Investeringen van de Republiek Cuba, PROCUBA, de Kamer van Koophandel van de Republiek Cuba en de Provinciale Assemblee ‘s…

Delen:

Verhoogde controle door politie Regio Paramaribo

De politie van Regio Paramaribo heeft op zaterdagavond vanwege de handhaving van de openbare orde, veiligheidscontroles gehouden in de verschillende ressorten in hun werkgebied. Delen:

Delen:
Scroll Up