Bijzondere ministeriële beschikking voor overdracht grondhuurpercelen

De verschillende diensten van het ministerie van RGB timmeren hard aan te weg, om de gemeenschap efficiënter van dienst te zijn. Toch is gebleken dat het departement momenteel niet bij machte is om de achterstand welke een jarenlange periode behelst, op korte termijn in te lopen.

Om de gemeenschap alsnog tegemoet te komen, heeft het ministerie van RGB besloten om de in Suriname gevestigde notariaten per bijzondere ministeriële beschikking van 12 februari 2018, collectief toestemming te verlenen om de notariële overdrachten van grondhuurpercelen binnen een jaar af te handelen.

De toestemming zoals verleend in de beschikking is eenmalig en heeft uitsluitend betrekking op verzoekschriften die tot en met 31 december 2017 bij het Ministerie van RGB zijn ingediend. Aanvragen die per 1 januari 2018 zijn ingediend, zullen volgens de normale procedures van het ministerie worden afgehandeld.

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft maatregelen getroffen om het gronduitgiftebeleid drastisch om te buigen. Deze aanpak moet ertoe leiden dat de handmatige verwerking van grondzaken waar reeds decennia sprake van is, tot het verleden zal gaan behoren. Een op te zetten vernieuwde digitale verwerking van grondzaken zal er uiteindelijk toe bijdragen dat het ministerie op een klantvriendelijke, transparante en efficiënte manier de burger van dienst kan zijn.

Simultaan met de transformatie van de dienstverlening, wordt gewerkt aan het inlopen van de achterstand bij de verwerking van het enorme aantal aanvragen en overdrachten van grondhuurpercelen. Het hoeft geen betoog dat de rechtszekerheid van de burger door deze enorme achterstand, ernstig in het geding is gekomen. Daarnaast hebben zich oneigenlijke praktijken gemanifesteerd die tot gevolg hebben gehad een toenemende mate van corruptie binnen het grondbeleid.(GFC)

Meer nieuws

Zwedens Pu:rste bier komt uit het riool

Milieuactivisten zijn laaiend enthousiast, de echte bierliefhebber mogelijk wat minder, maar een Zweedse brouwerij is apetrots op hun bier, gemaakt uit rioolwater. Grondig gefilterd rioolwater,…

Districtscommissarissen dienen begroting in

Alle districtscommissarissen hebben conform artikel 54 van de Wet op Regionale Organen, hun districtsbegroting over het dienstjaar 2019 aangeboden aan minister Edgar Dikan van Regionale…

Hooglandrijsttraining voor voorlichters

In het kader van het trilateraal project tussen Suriname, Brazilië en Nieuw Zeeland: ”Support to the Improvement of the Upland Rice Cultivation in Suriname” is…

Scroll Up