BEP bezorgd om positie illegale occupanten

De Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) heeft in het weekend onder leiding van ondervoorzitter Andy Aboikoni, een bezoek gebracht aan het gezin van wie de woning te Leiding 20 in opdracht van een deurwaarder ontruimd en vernietigd is.

Bij die gelegenheid heeft de partij afdeling Wanica, o.l.v. Marlon Cairo en Paul Misdjan, een bedrag van SRD 5000 aan het getroffen gezin overhandigd om de kosten voor de komende dagen te helpen dekken.

Ondertussen is partijvoorzitter Ronnie Asabina drukdoende om in coalitieverband te kijken hoe er op korte termijn een oplossing gevonden kan worden voor alle bewoners in deze wijk die in soortgelijke omstandigheden verkeren.

Asabina zegt hij dat de partij het van belang vindt om bij dit soort voorvallen een duidelijk standpunt te verkondigen. De reden hiervoor is dat het in deze betreft enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid om de rechten van burgers te waarborgen en anderzijds de plicht van de burgers om wet en recht te eerbiedigen.

Als politieke partij is het je verantwoordelijkheid om te helpen de juiste balans daarin te vinden, zonder te proberen andermans leed te gebruiken voor eigen eer en glorie.

De BEP stelt dat occupatie wettelijk verboden en dus strafbaar is. In geval van occupatie zal meestal ontruiming volgens de wet plaatsvinden met alle consequenties van dien. De partij waarschuwt daarom alle burgers om occupatie achterwege te laten.

De partij pleit daarom steeds voor een eerlijke verdeling van de rijkdommen en de kansen in het land, zodat burgers niet in een onzekere situatie terechtkomen en dan tot een onrechtmatige daad zoals occupatie overgaan.

Occupatie van grond doet zich al decennia lang voor in ons land en het kan maar niet worden gekeerd. De BEP vindt dat het tijd is om gezamenlijk serieuzer naar dit sociaal-maatschappelijk probleem te kijken omdat het iets zegt over de sociale structuur van onze samenleving.

In de Surinaamse samenleving wordt vooral de scheidslijn tussen rijken en armen steeds scherper waardoor bijvoorbeeld werkloosheid, criminaliteit en seksueel misbruik ernstige vormen aannemen en een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde. De BEP verzet zich vanaf zijn bestaan tegen deze ontwikkelingen.

Tegelijkertijd zegt de BEP dat er in elke situatie van (vermeende) onrechtmatige handeling rekening gehouden moet worden met de rechten van de burgers. De partij roept daarom de bevoegde instanties op om bij hun optredens zoals hardhandige ontruiming, rekening te houden met de naleving en waarborging van de rechten van de burgers (mensenrechten).

De BEP probeert sinds zijn ontstaan een wezenlijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de grond- en woningnood in het land omdat deze vaak sommige burgers tot wanhoopsdaden drijft.

In de huidige regering levert de BEP als partner op basis van zijn eigen kracht een bijdrage aan het beleid op dit gebeid. De partij wil meer dan dat doen. Daarom streeft de BEP ernaar om in de komende verkiezingen meer zetels te behalen om het beleid in voldoende mate te kunnen beïnvloeden, conform haar ideologie en kernwaarden waaronder het bestrijden van sociale ongelijkheid en het streven naar eerlijk delen.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

VHP houdt evaluatiebijeenkomst in Boven-Suriname

GFC NIEUWS-Het afgelopen weekend heeft een VHP-delegatie onder leiding van ondervoorzitter Asis Gajadien, met de structuren van het ressort Boven-Suriname, te Boto Pasi, een evaluatiebijeenkomst…

Delen:

Rehabilitatie zandwegen Para verloopt goed

GFC NIEUWS-Alle zandwegen in het district Para worden door de overheid gerehabiliteerd. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>>…

Delen:

Dc Kali bezoekt diverse projecten met DNA-leden

GFC NIEUWS-Samen met belanghebbenden zorgt het districtscommissariaat van Commewijne onder leiding van districtscommissaris (dc) Adjaikoemar Kali ervoor dat verder gewerkt wordt aan de ontwikkeling van…

Delen:

Tweede CCFS Corporate Soccer Tournament op komst

GFC NIEUWS-Courtyard Marriott Paramaribo’s Children’s Foundation en Dean Gorre (SVB) orgniseren dit jaar het CCFS Corporate Soccer Tournament. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

LVV introduceert productencode voor landbouwers

GFC NIEUWS-In het kader van de verscherpte exportregelgeving van de Europese Unie, introduceert het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een productencode voor de…

Delen:

VHP meet-the-people-campagne in Domburg

GFC NIEUWS-De Oranje Karavaan trok zatredag door de straten van Domburg en de Sir Winston Churchillweg. Onder leiding van het hoofdbestuurslid van de VHP, Sidik…

Delen:

Delen Afobakkkaweg voorzien van stroompalen

GFC NIEUWS-Na lang wachten door de lokale bevolking, worden stroompalen gezet en voorzieningen getroffen om de upgrading te doen van de stroomtoevoer voor de mensen…

Delen:

Man (45) omgekomen bij verkeersongeval

GFC NIEUWS- De 45-jarige autobestuurder Leendert Grives is vanochtend bij een verkeersongeval op de kruising van de Martin Luther King- en de Ramgoelamweg overleden. Zie…

Delen:

Para blij met gezondheidscentrum Onverwacht

GFC NIEUWS-Het gezondheidscentrum Onverwacht is vrijdag officieel geopend. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME…

Delen:

Vermoedelijke drugsverstrekker ingesloten

GFC NIEUWS-Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade hebben anderhalve week geleden de 28-jarige Romario D. aangehouden. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

Coronie geeft feedback op Visserij Management Plan

GFC NIEUWS-Vissers en andere stakeholders uit de visserijsector in Coronie hebben geparticipeerd aan een consultatiebijeenkomst over herziening van het Visserij Management Plan (VMP) 2014-2018. Zie…

Delen:

Parlement keurt Wet Minimumloon goed

GFC NIEUWS-Het parlement heeft afgelopen week de Wet Minimumloon behandeld en goedgekeurd met 28 stemmen. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:

Dief aangehouden door surveillerende agenten

GFC NIEUWS-Politieambtenaren van de afdeling Surveillance Regio Midden hebben in de vroege ochtend van dinsdag 9 juli Orion B. aangehouden. Zie ook een ander interessant…

Delen:

Vermiste Dylan Zhang terecht

GFC NIEUWS-De 20-jarige Dylan Zhang die als vermist was opgegeven, is terecht. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>>…

Delen:

Ode aan Inheemsen in Palmentuin

GFC NIEUWS- Jaren terug is advies uitgebracht aan de regering voor het plaatsen van een gedenkteken voor de Inheemse mannen, vrouwen en kinderen die tijdens…

Delen:

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:
Scroll Up