Behandeling nieuwe minimumloonwet begonnen

De behandeling van de nieuwe wetgeving over het minimumloon, de Wet Minimumloon, is begonnen in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens een openbare commissievergadering.

De commissie van rapporteurs is onder leiding van DNA-lid Patrick Kensenhuis. Door de aanwezige DNA-leden werden ettelijke vragen gesteld met betrekking tot de nieuwe wet die meer dan 30 nieuwe wijzigingen van fundamentele en minder ingrijpende aard zal brengen aan de wet die in 2014 werd aangenomen.

Minister Soewarto Moestadja ging na de eerste ronde van DNA, uitgebreid in op de vragen en opmerkingen gemaakt door de DNA-leden.

Deze wet is in opdracht van minister Moestadja voorbereid door een tripartiete commissie. De bewindsman ging uitgebreid in op de achtergrond van de modernisering van de arbeidswetgeving die nu gaande is en verwees naar het sociaal contract en de ‘vernieuwing van de sociaal-maatschappelijke orde’ als 1 van de 5 vernieuwingen die door deze regering is beloofd.

De Wet Minimum Uurloon (WML) werd in 2014 aangenomen ter uitvoering van de artikelen 28 en 29 van de grondwet als onderdeel van een nationaal sociaal zekerheidsstelsel. Het doel is volgens de memorie van toelichting geweest ‘het garanderen van een minimuminkomen voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen, die tegen betaling een dienst aanbieden, verlenen of arbeid verrichten’.

De minister ging ook in op de Nationale Loonraad, ‘de grootste verworvenheid van deze wet’. Hij lichtte toe wat de toegevoegde waarde is van de Loonraad en dat is zijn uitgebreide en zeer technische taakstelling. Daarom is de regering voorstander om apart van de SER dit orgaan in het leven te roepen dat belast zal worden met een 11-tal taken.

De Loonraad is bedoeld tripartiet te zijn aangevuld met deskundigen, waaronder uit het Planbureau. In de huidige wetgeving is geen mechanisme tot vaststelling van het minimumloon en het steeds wijzigen daarvan opgenomen.

Delen:

Meer nieuws

Dorpen in Para bezorgd over veiligheid

GFC NIEUWS- De Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica kondigt verscherpte en gemeenschappelijke actie aan voor het recht op veiligheid, begaanbare wegen en…

Delen:

Volksgezondheid waarschuwt voor hittegolven

GFC NIEUWS- In navolging van het bericht van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO) waarbij zij waarschuwt dat de Caribische landen risico lopen op hittegolven, wil het…

Delen:

Baby geboren met drie hoofden

GFC NIEUWS- Een babymeisje dat geboren is met drie hoofden vanwege een onbekende medische conditie heeft medici verbijsterd in India. Delen:

Delen:

Adviesprijs HI&T per kippenei SRD 1.40

GFC NIEUWS- De adviesprijs van kippenei is door het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) vastgesteld op SRD 1.40 per stuk. Delen:

Delen:

ARVAS wil certificering koeltechnici

GFC NIEUWS- De Associatie voor Air-conditioning Refrigeration and Ventilation Association Suriname (ARVAS) bracht vorige week een kennismakingsbezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van…

Delen:

Viskeuringsinstituut verder geaccrediteerd

GFC NIEUWS- Het Laboratorium van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is sedert 2017 in de branche van…

Delen:

VMS schort acties op met 3 weken

GFC NIEUWS- De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft woensdag tijdens een zeer druk bezochte ledenvergadering besloten om de aangekondigde acties met 3 weken…

Delen:

Schenking drug – en precursoren kit aan KPS

GFC NIEUWS- Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), August van Gobbel, heeft maandag een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van…

Delen:

Acties ABPLAZ maandag opgeschort

De algemene ledenvergadering van de Algemene Bond Personeel Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) heeft besloten de acties die vanaf donderdag 11 juli werden gevoerd op te…

Delen:

Biza houdt vierde dc-overleg over verkiezingen

GFC NIEUWS-Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft voor de vierde keer een overleg gehouden met districtscommissarissen (dc’s) en hun staf, over de voorbereidingen van…

Delen:

LVV geeft visvergunningen uit voor 2019

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds gestart met de uitgifte van de visvergunning voor…

Delen:
Scroll Up