Beëdiging 47 milieu-inspecteurs tot Buitengewoon Agent van Politie

Een groep van 47 milieu-inspecteurs van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) werd door procureur-generaal Roy Premchand Baidjnath Panday benoemd in de functie van Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Dit vond plaats op dinsdag 8 januari op het terrein van het BOG.

Aan de milieu-inspecteurs worden extra bevoegdheden toegekend voor het handhaven van de wetgeving in het kader van milieuhygiëne. Met deze installatie zijn de milieu-inspecteurs gerechtigd om boetes uit te schrijven, waarna er proces-verbaal opgemaakt zal worden.

Tijdens zijn toespraak gaf Baidjnath Panday de groep daarom mee hun werk naar eer en geweten uit te oefenen en te handelen binnen de perken van de wet. Ook minister Antoine Elias van Volksgezondheid verwacht dat de nieuwbakken BAVP’ers het werk naar behoren zullen uitvoeren, zonder aanzien des persoon.

Volgens Astracia Warner, onderdirecteur van het BOG, is de laatste groep BAVP’ers intussen gepensioneerd.

Zij gaf verder te kennen dat het snelrechtsysteem voor de Tabakswet dit jaar geïmplementeerd zal worden. Hiervoor zullen de BAVP’ers en afgevaardigden van onder anderen de douane, de politie, de Economische Controle Dienst en de Dienst Arbeidsinspectie worden getraind.(GFC)

Meer nieuws

Somohardjo bezorgd over leningenbeleid regering

Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over het “desastreus leningenbeleid”…

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Scroll Up