ASHU hekelt onrust in houtsector

In een open brief aan de regering en met name de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid, vraagt de Algemene Surinaamse Hout Unie (ASHU) aandacht voor de situatie in de houtsector.

Op 15 oktober verscheen er in de media een open brief die geschreven was door het personeel van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). In deze brief wordt een aantal vermeende misstanden aangekaart omtrent de algemeen directeur van SBB, Jerry A-Kum. Het ongenoegen van het personeel binnen de SBB is volgens ASHU goed voelbaar vanuit deze brief. Temeer nog, omdat de afgelopen twee dagen is gebleken dat het collectief personeel van de SBB in staking is gegaan.

De reden voor deze ingreep is voor ons vanuit de sector volstrekt onbekend, maar het is niet ondenkbaar dat de brief van 15 oktober hiermee van doen heeft. In de betreffende brief worden diverse situaties en insinuaties aangehaald aangaande A-Kum, hem in een kwaad daglicht stellende, en om schijnbaar een reden aan te dragen voor de SBB om het werk neer te leggen.

“Hoewel wij begrip kunnen opbrengen voor een aantal aangehaalde zaken, kunnen wij geen begrip opbrengen voor het feit dat, wederom, de SBB haar werk neerlegt. Het tumult binnen de sector de afgelopen tijd, waarbij verschillende overheidsinstanties ons werk haast ondraaglijk maken, wordt nu gecompleteerd door deze ingreep”.

De sector wordt volgens ASHU nu lamgelegd en is wederom niet in staat om te exporteren. “Als sector zijn wij altijd bereid om mee te denken in een oplossing, maar deze laatste ingreep lijkt geen oplossing te hebben, uit de voelbare patstelling. Een actie waar wij, als sector, wederom de prijs voor dienen te betalen. Wij vinden dit erg vervelend, omdat het personeel van de SBB een brief aan de president van Suriname heeft geschreven om te bemiddelen”.

Zoals de actie nu voortzet, lijkt het echter dat het personeel van de SBB ook geen vertrouwen in de president van Suriname heeft en derhalve als extra drukmaatregel het werk dus maar neer heeft gelegd; haast gelijkgesteld aan de dag van de open brief. “Wij als sector zijn het tumult van de afgelopen tijd moe aan het worden. De bosbouwsector is immers nog een van de goed presterende sectoren. Op deze voortgang gaat dit echter niet lang duren, omdat de sector niet constant met deze perikelen kan dealen. Bovendien kunnen wij ons niet terugvinden in een groot deel van de beargumentering in de open brief van 15 oktober”.

ASHU: “voor het eerst sinds jaren hebben we constructieve gesprekken gehad met een luisterend oor van de hoogste stoel binnen de SBB. Wij als sector zouden graag willen zien waar dit toe zou kunnen leiden in de toekomst. Wij hopen via deze weg een begin te hebben gemaakt, waarin wij weer kunnen rekenen op de dienstverlening van de SBB”, aldus Andre Soeltaansingh, voorzitter van ASHU.

Delen:

Meer nieuws

Ressortraden Para nu voltallig

De afgelopen week is voorzien in de ontstane vacature van vijf ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressortraden (rr) in het district Para. Delen:

Delen:

HVB installeert onderafdeling te Nieuwe Grond

Met de installatie van de onderafdeling De Nieuwe Grond afgelopen zaterdag in haar partijcentrum te Hannaslust, heeft de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) haar structuren in…

Delen:

VHP solidair met inwoners Utrecht

De VHP spreekt haar solidariteit uit met de inwoners van Nederland, in het bijzonder in Utrecht, die zijn opgeschrikt door de aanslag van maandagochtend, waarbij…

Delen:

OWT&C, RO en Defensie pakken wegen Marowijne aan

De ministeries van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Regionale Ontwikkeling (RO) en Defensie voeren verschillende rehabilitatiewerkzaamheden uit in Marowijne. Delen:

Delen:

Man verkoopt nep goud aan klant

De 33-jarige Gregory W. is door de politie van het ressort Centrum ingesloten voor oplichting van een vrouw. Delen:

Delen:

Meer ondersteuning voor landbouwers opkomst

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft afgelopen week onder leiding van de Chief Technical Advisor/project manager, Erick Zeballos van het project SAMAP en…

Delen:

Man bedreigt buren met de dood

De 27-jarige Orfeo D. is door de politie van Latour aangehouden en opgesloten voor het bedreigen van zijn buren met de dood. Delen:

Delen:

Platform importeurs voor overleg bij HI&T

Gelet op de ontwikkelingen, die een druk uitoefenen op het prijsniveau, heeft het platform van importeurs van levensmiddelen een gesprek gevoerd met minister Stephen Tsang…

Delen:

VHP: terroristische aanslag onaanvaardbaar

Heel vroeg in de ochtend van 15 maart zijn wij opgeschrikt door een terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw Zeeland, waarbij tenminste 49 moskeegangers…

Delen:

VHP helpt familie Dors

Op 1 maart heeft het noodlot toegeslagen bij de familie Dors te Ingikondre in het district Coronie. Hun woning werd helemaal door brand verwoest. Delen:

Delen:

Launch e-ID Kaart en ingebruikname Printhouse

Onder grote publieke belangstelling vond vrijdagmorgen op het Centraal Bureau voor Burgerzaken aan de Kwattaweg de launch plaats van de Biometrische Identiteitskaart, e- ID kaart….

Delen:

Soft launch online marktplaats SUmarket

Met het lanceren van de online e-commerce platform voor Suriname, SUmarket, is er een digitale marktplaats ontstaan waar klanten ondernemingen makkelijk kunnen vinden of producten…

Delen:
Scroll Up