Arbeidswetgeving wordt in bundel uitgegeven

De Surinaamse Arbeidswetgeving wordt op de Dag van de Arbeid, 1 mei dit jaar, in de vorm van een bundel uitgegeven. Hiertoe is er een speciale commissie geïnstalleerd door minister Soewarto Moestadja van Arbeid, die de voorbereidingen daartoe moet treffen. De installatie vond plaats na goedkeuring van de Raad van Ministers.

De wetgevingsbundel zal van nut zijn voor personen die veelvuldig een blik moeten werpen op het arbeidsrecht. Alle arbeidswetten, inclusief de nieuwe wetten, die in de dagelijkse praktijk nodig zijn zullen terug te vinden zijn in de bundel.

In de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht zullen vooral juristen, werkgevers, vakbonden, arbeidsinspecteurs en studenten van het wetenschappelijk onderwijs, die veelvuldig met hun neus moeten zitten in nationale wettelijke regelingen op het gebied van de arbeidswetgeving, geholpen zijn met deze bundel. Naast de wetten zal in de bundel ook te vinden zijn: uitvoeringsbesluiten en beschikkingen.

De bundel zal een doorlopend karakter hebben, met andere woorden: deze zal de mogelijkheid hebben om steeds te worden bijgesteld. De wetten in deze uitgave zullen thematisch worden gerangschikt.

Het ligt in de bedoeling dat een alfabetische inhoudsopgave en een trefwoordenregister, de lezer moet helpen om snel te vinden wat hij zoekt. De bundel zal tegen een redelijke prijs te verkrijgen zijn bij het ministerie.

In de commissie hebben zitting: Kawita Bisesser (voorzitter), Wihtley Lodik, Jean Moerawi, Sinatra Soekhradj, Sulakshana Sewkaransing, Farley Tamsiran en Kitty Lioe- A- Wan.(GFC)

Meer nieuws

Somohardjo bezorgd over leningenbeleid regering

Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling zijn bezorgdheid geuit over het “desastreus leningenbeleid”…

“Leengedrag regering zorgwekkend”

NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de intenties van de regering om nog veel meer geld te gaan lenen dan er nu reeds geleend…

Grote hoeveelheid drugs verbrand te Kraka

Meer dan 2300 kilogram in beslag genomen drugs werd donderdag onder toezicht van vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie in de…

Wegstrekking Jenny-Henar wordt hersteld

Binnen het kader van de verbetering van de Oost-West ontsluitingswegen zoals opgenomen in het ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie…

Training ‘Trauma herkenning’

Traumatisering bij kwetsbare mensen (kinderen, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking) komt helaas vaak voor. De gevolgen zijn vaak blijvend, ze zijn ernstig en ze…

Scroll Up