Arbeid vestigt klankbord in Saramacca

Spoedig zullen de verscheidene diensten van het ministerie van Arbeid binnen handbereik zijn voor bewoners van het district Saramacca.

Het ministerie zal middels een kantoor met een nieuwe opzet een klankbord vormen voor de districtsbewoners. Dit is het resultaat van een werkbezoek dat minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft gebracht aan de districtscommissaris van Saramacca, Sarwankoemar Ramai.

Bij het werkbezoek hebben de minister en burgervader met hun respectievelijke beleids- en staffunctionarissen, de behoeften van de districtsbewoners op het vlak van arbeid geïdentificeerd. Zo is afgesproken dat er vak- en toerisme trainingen zullen worden verzorgd voor bewoners die als klein zelfstandige hun brood wensen te verdienen.

Om de levensvatbaarheid van economische activiteiten die ze hierna op touw wensen te zetten te vergroten, zal specifieke begeleiding in klein ondernemerschap worden aangeboden aan de doelgroep. Hiertoe zullen de werkarmen van het ministerie worden gemobiliseerd om hun vleugels uit te slaan naar het district toe.

Het gaat in deze om de stichtingen: SAO die zich richt op vaktrainingen, SHTTC die zich focust op toerisme trainingen en SPWE die verantwoordelijk is voor stimulering en begeleiding van het klein ondernemerschap.

Het commissariaat zal geschikte ruimte beschikbaar stellen, terwijl het ministerie de financiële bijdrage voor de trainingen zo laag mogelijk zal houden en in bepaalde gevallen zelfs de kosten op zich zal nemen.

Deze activiteiten zullen ter plaatse worden gemonitord door het ministerie. De nieuwe opzet van de dependance aldaar zal garant staan voor laagdrempelige dienstverlening met een adequate aanpak. Met de fysieke aanwezigheid van het ministerie zullen ook de werkenden in het district een klankbord hebben, om hun klachten te deponeren als hun rechten als werknemers worden geschonden.

Ook de grote groep van Haïtianen die in het district wonen en werken zullen daar terecht kunnen voor de aanvraag van hun werkvergunning. De gemaakte afspraken zullen verder worden uitgewerkt en de verwachting is dat binnen enkele maanden uitvoering kan worden gegeven aan de toezeggingen van het ministerie.

Bij deze gelegenheid heeft de minister op instigatie van de districtscommissaris een rolstoel aangeboden aan een senioren burger die slecht ter been is. Bij een veldbezoek aan Calcutta zijn waardering uitgesproken voor de zelfwerkzaamheid van het echtpaar Ahmadali-Rosan, dat een 80 jaar oude moskee die in vergetelheid was geraakt, heeft laten opleven.

De moskee en de ongeveer twee kilometers lange weg die ernaartoe leidt, waren door de jaren heen ingenomen door het hoge en dichtbegroeide bos. Hierdoor verdween het jarenlang uit het gezichtsveld van de bewoonde wereld. In de directe omgeving van de moskee zijn er geen huizen waargenomen. Vernomen is dat mensen die vroeger daar woonden zijn weggetrokken.

Na zoekwerk van het echtpaar werd het gebedshuis terug gevonden en heeft het echtpaar zowel de weg als het terrein van het gebedshuis laten ontbossen.

De moskee is nu volledig gerenoveerd en de weg is opnieuw begaanbaar gemaakt. Dit gebedshuis dat aangesloten is bij de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.), zal spoedig in gebruik worden genomen.

Delen:

Meer nieuws

Else Sidoel medewerker van het jaar SVZ

Tijdens de jaarlijks terugkerende verkiezing onder ruim 700 medewerkers van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) is Else Sidoel vandaag verkozen tot beste medewerker van het…

Delen:

Verhoging kosten rijbewijs aangehouden

De voorgenomen verhoogde bedragen voor een nieuw rijbewijs, het verlengen daarvan en een duplicaat zijn tot nader order aangehouden, meldt de PR van het Korps…

Delen:

Nationaal kwaliteitsbeleid gelanceerd

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid…

Delen:

Minister Samsoedien met ontslag

Naar aanleiding van de recente perikelen rondom de minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft de minister vandaag haar portefeuille ter…

Delen:

Mogelijk aanhouding zoon minister Samsoedien

De zoon van minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid (RGB) zal mogelijk worden aangehouden op basis van verdenking van het plegen van…

Delen:

“Peiling NIKOS onbetrouwbaar”

De VHP heeft met de recente NIKOS-peiling een gebrekkige poging gedaan om Martin Schalkwijk uit de kast te halen, luidt de kritiek vanuit de NDP….

Delen:

BOG, PAHO en KPS partners antirookcampagne

Het Bureau Openbare Gezondheidsdienst (BOG) en de Pan American Health Organization (PAHO) zullen vandaag de bewustwordingscampagne ‘Smoko?!….. Nee Mang’ lanceren. Delen:

Delen:

Meer aandacht voor forensisch werkveld

Met de viering van de Forensische dag heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) getracht meer aandacht te creëren voor het Forensisch werkveld. Delen:

Delen:

OWT&C laat afwijkende bouwsels slopen

Het is gebleken dat er waarschijnlijk door onwetendheid van burgers, maar soms ook doelbewust- in afwijking van de verleende bouwvergunning wordt gebouwd op diverse locaties….

Delen:

Dc Collectief bespreekt grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc) hebben tijdens het jongste Dc Collectief diepgaand van gedachten gewisseld met de ministers Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) en Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening…

Delen:

Minister Tsang ontvangt nieuw bestuur VES

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) had de afgelopen week een kennismakingsgesprek met het nieuw bestuur van de Vereniging van Economisten in…

Delen:

Suriname doet mee aan EXPOCARIBE 2019

Het ministerie van Buitenlandse Handel en Investeringen van de Republiek Cuba, PROCUBA, de Kamer van Koophandel van de Republiek Cuba en de Provinciale Assemblee ‘s…

Delen:

Verhoogde controle door politie Regio Paramaribo

De politie van Regio Paramaribo heeft op zaterdagavond vanwege de handhaving van de openbare orde, veiligheidscontroles gehouden in de verschillende ressorten in hun werkgebied. Delen:

Delen:
Scroll Up