Arbeid vergroot bewustwording ILO-gelijkheidsverdragen onder sociale partners

GFC NIEUWS- De ratificatie in 2016 van de twee gelijkheidsverdragen op het vlak van arbeid, resulteert nu al in een geleidelijke verbetering van de positie van de vrouw en kwetsbare groepen.

Zo wordt nu in wetten die worden aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA) steeds een antidiscriminatie-artikel opgenomen.

Intussen heeft het ministerie van Arbeid wetgeving voorbereid die specifieke vormen van discriminatie op het vlak van arbeid zal tegengaan, zei minister Soewarto Moestadja van Arbeid op 7 oktober bij de opening van een driedaagse training van zijn ministerie over “Gelijke Behandeling in Arbeid (Interpretatie en Implementatie van de conventies No. 100 en No. 111)”

De twee gelijkheidsverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) waar het om draait zijn: Equal Remuneration Convention 1951 (100) en Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958 (111).

Sinds de toetreding tot deze verdragen heeft Suriname zich gecommitteerd om gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid te garanderen en om discriminatie van personen te verbieden op de arbeidsmarkt en werkvloer. Hiertoe dient specifieke wetgeving in gereedheid te worden gebracht.

Tegen deze achtergrond heeft het ministerie de volgende ontwerpwetten gereed staan voor behandeling in DNA:

De Wet Gelijke Behandeling Arbeid;
De Wet Geweld op de Werkplek en Seksuele Intimidatie;
De Wet Werktijdenregeling.

Deze ontwerpwetten zijn volgens minister Moestadja al door het Arbeidsadviescollege, de Raad van Ministers en Staatsraad goedgekeurd. Het laatste station is DNA.

De bewindsman maakte gebruik van deze gelegenheid om in zijn toespraak de inhaalslag van ILO-ratificaties in deze regeerperiode te memoreren.

Ten opzichte van landen in de Caricom, had ons land volgens hem een behoorlijke achterstand in te lopen in het maken van committering met betrekking tot fundamentele rechten en principes op de werkplek.

Nu de achterstand op ratificatie van verdragen is ingelopen, vindt hij dat alle aandacht moet worden gevestigd op hun interpretatie en implementatie.

Ratificatie betekent volgens de minister ook dat wij zowel binnen als buiten Suriname steeds meer verantwoording over discriminatie op de werkplek gaan moeten afleggen. Hij hoopt daarom dat de training dit besef zal aanwakkeren.

Aangezien het ministerie de verantwoordelijkheid heeft om wetgeving in gereedheid te brengen na ratificatie van ILO-verdragen, is het verplicht om met een zekere regelmaat van de klok het kader te trainen in de toepassing van conventies.

Echter vindt minister Moestadja dat men niet per se hoeft te wachten op het ministerie of op de ILO om up to date te zijn. Hij riep de deelnemers op om door zelfstudie zich op de hoogte te houden van: wetsproducten, standaarden, verdragen, en beginselen die betrekking hebben op arbeid. Alles is online te vinden benadrukt hij.

De ILO verleent technische assistentie aan deze training door trainers beschikbaar te stellen. De training wordt gehouden bij het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS).

Ongeveer 50 personen van het ministerie, het bedrijfsleven en de vakbeweging nemen hieraan deel.

Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende link te klikken>>> DIKKE MENSEN IN SURINAME WORDEN MAGER MET NIEUW AFSLANKMIDDEL

Delen:

Meer nieuws

Efficiënte afhandeling e-ID kaarten binnenland

GFC NIEUWS- Binnenlandbewoners kunnen tijdens de verschillende missies van de werkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hun elektronische identiteitskaartenaanvragen. Zie ook een…

Delen:

Trustbank lanceert digital banking

GFC NIEUWS- Trustbank Amanah, de 1e primaire Islamic Bank in Suriname, lanceert haar digital banking service, internet en mobiel bankieren. Met deze mijlpaal wordt de…

Delen:

Open dagen SAMAP-Matching Grant

GFC NIEUWS- Het SAMAP heeft haar open dagactiviteiten gestart voor de Matching Grant op het complex van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)…

Delen:

Twee hengelaars verdronken, lijken geborgen

GFC NIEUWS- De ontzielde lichamen van de 46-jarige Romeo Nanhekhan en de 29-jarige Winai Nirandjan zijn zondagmiddag geborgen. Zie ook een ander interessant bericht door…

Delen:

Eerbetoon aan Cindy Kerseborn

GFC NIEUWS- Cindy Kerseborn is vorige maand voor velen van ons plotseling overleden. Wat ze ons nalaat, zijn prachtige filmverhalen over onder andere bijzondere Surinamers….

Delen:

ABOP installeert 12 kernen in Pontbuiten

GFC NIEUWS- De Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij(ABOP) heeft zaterdag 12 kernen van Ressort Pontbuiten geïnstalleerd. Zie ook een ander interessant bericht door op de…

Delen:

Minister Elias bezoekt dorpen Wayambogebied

GFC NIEUWS- Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft een bezoek gebracht aan de dorpen Kalebaskreek, Corneliskondre, Donderskamp en Tapoeripa in het Wayambogebied. Zie ook een…

Delen:

Gemeenschap Para renoveert school

GFC NIEUWS- Diverse personen en bedrijven in Para hebben hun bijdrage geleverd aan de renovatie van de A. Th. Pengelschool der EBGS. Zie ook een…

Delen:

Twee mannen opgesloten voor auto-inbraak

GFC NIEUWS- De politie van Paranam hield op 28 september de 25-jarige Steven S. aan, nadat een politieman van Uitvlugt om assistentie vroeg. Zie ook…

Delen:

Opening MBO hotelschool een mijlpaal

GFC NIEUWS- Uit een twinningproject tussen de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) en het Regionale Ontwikkeling Centrum voor Amsterdam (ROCvA) is een…

Delen:

Telesur boekt winst in 2017

GFC NIEUWS- Telesur heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een winst van SRD 52 miljoen. Zie ook een ander interessant bericht door op de volgende…

Delen:
Scroll Up