Ambassadeur Lackin: “samenwerking HFLD-landen belangrijk”

Winston Lackin, milieuambassadeur van Suriname, zegt dat de overheid van Suriname in 2017 heeft besloten dat Suriname haar positie als land met hoogste percentage bosbedekking moet behouden.

“Wij zullen niet in staat zijn dit alleen te doen. Wij hebben technische ondersteuning en expertise nodig. Ook zal politieke wil op nationaal en internationaal niveau nodig zijn”, zegt Lackin.

Hij haalt aan dat in dit geheel de beschikbaarheid van financiële ondersteuning ook een belangrijke rol zal vervullen. De ambassadeur benadrukt dat samenwerking tussen de High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD) landen in deze van eminent belang is.

“Wanneer wij beseffen dat het bos van groot belang is voor het minimaliseren van de schade aan ons milieu, dan is het noodzakelijk dat wij ons serieus gaan buigen over climate finance. Wij richten ons op het beperken van de negatieve effecten van klimaatverandering. Dit doen wij reeds lang voor het bestaan van klimaatconventies. Wij worden tegelijkertijd blootgesteld aan ernstige problemen om onze dagelijkse economische en sociale uitdagingen te overbruggen. Alhoewel wij daarvan niet de veroorzakers zijn hebben wij ook deel aan de eerdergenoemde negatieve effecten”, vervolgt Lackin.

De ambassadeur zegt dat Suriname het initiatief heeft genomen om de handen ineen te slaan met landen die in dezelfde omstandigheid verkeren. “Wij verwachten dat de uitkomst van deze conferentie ons onder meer zal helpen om toegang te vinden tot financiële middelen.

Verder zal het ons moeten helpen om ons te committeren aan duurzame en sociale ontwikkeling. Dit alles om ervoor zorg te dragen dat wanneer de klimaatovereenkomst van Parijs in 2020 van kracht is, wij gereed zijn en in staat zijn om ons samen met de rest van de wereld daaraan te committeren.

Tot slot heeft ambassadeur Lackin de Surinaamse samenleving in zijn totaliteit opgeroepen om eenheid te tonen en te werken aan verbetering van het milieu. “Wij hebben een verantwoording om ervoor zorg te dragen dan wij een leefbare wereld achterlaten voor komende generaties.”

Delen:

Meer nieuws

Nieuwe impulsen aan verslavingszorg

Een goedgekeurd twinningsproject uit het samenwerkingsverband tussen Suriname en Nederland resulteert in de uitwisseling van ervaring en methodieken tussen de partners Christelijke Hulpverlening Oost- Groningen…

Delen:

Moordaanslag mondt uit in zelfdoding

Redactie GFC Nieuws — Een piloot in Botswana pleegde zaterdagavond vermoedelijk zelfmoord door zich te pletter te vliegen tegen het gebouw van een vliegclub waar…

Delen:

Vrouw zwaar mishandeld door broer

Radjinderkoemar A. (52) werd op donderdag 15 maart door de politie van het ressort Flora opgesloten voor mishandeling van zijn zusje met wie hij op…

Delen:

Arbeid vestigt klankbord in Saramacca

Spoedig zullen de verscheidene diensten van het ministerie van Arbeid binnen handbereik zijn voor bewoners van het district Saramacca. Delen:

Delen:

Katholieke priester tijdens mis neergestoken

Redactie GFC Nieuws — Vrijdagmorgen werd in Montreal een katholieke priester neergestoken tijdens de ochtendmis in het Oratorium van de Heilige Jozef. Eén persoon is…

Delen:

15 rijbewijzen van hardrijders ingevorderd

De Motor Surveillance Dienst (MSD) heeft in de periode van zondag 3 maart tot en met zaterdag 9 maart 222 verkeersdeelnemers bekeurd, waarbij 15 rijbewijzen…

Delen:

VS erkent illegale annexatie Golanhoogte

Redactie GFC Nieuws — Donald Trump erkent de permanente Israëlische annexatie van de betwiste Golanhoogte, meldt de Washington Post. Hij zei donderdag dat het gebied…

Delen:

Aanpak infrastructuur Regio-West Nickerie

De afdeling Regio-West van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig de dichtbegroeide natte infrastructuur in het district…

Delen:

Wegafsluiting vanwege viering van Holi Pagwa

Vanwege de viering van Holi Pagwa op donderdag 21 maart op het Onafhankelijkheidsplein, zullen vanaf 14.00 tot en met 04.00 uur verkeersmaatregelen worden getroffen. Delen:

Delen:

NPS: het goede overwint altijd

De Nationale Partij Suriname (NPS) kan zich terugvinden in de vrede en eenheidsgedachte van Phagwa waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen personen wanneer zij…

Delen:
Scroll Up